Spandauer Ufer Perspektive

STEDELIJK EN GROEN BLIJVEN
De stedelijke woonwijk bevat niet alleen de essentiële elementen voor wonen, maar ook voor welzijn. Op een bruto vloeroppervlak van ongeveer 90.000 vierkante meter vindt u woon- en kantoorruimte, detailhandel, maar ook restaurants, cafés, sportscholen en andere recreatiemogelijkheden. Twee hotelgebouwen van verschillende sterrencategorieën trekken ook gasten uit andere regio's aan om te verblijven en te genieten. Terwijl u werkt in een van de kantoren op 80 meter hoogte, kunt u genieten van het uitzicht over de rivier de Havel. De zes delen van het gebouw zijn met elkaar verbonden door hun kelders en een basisverdieping. Het Spandau Arcaden winkelcentrum direct tegenover nodigt uit tot winkelen, terwijl de groene zones en de rivier de Havel uitnodigen tot ontspanning en een wandeling.

WATER IS DE SLEUTEL!
De rivier de Havel zorgt echter niet alleen voor een feel-good factor, maar levert ook een beslissende bijdrage aan de duurzaamheid. Het water van de rivier de Havel wordt gebruikt als bron voor koelenergie en zorgt voor de koeling van het hele complex. Naar aanleiding van dit idee is een innovatief energieconcept ontwikkeld dat geen conventionele airconditioningsystemen nodig heeft en dus een groot energievoordeel met zich meebrengt. Door deze vorm van energierecycling is het mogelijk de kosten van koeling tot een minimum te beperken. Het water als regeneratieve energiebron wordt aanvankelijk aan de rivier de Havel onttrokken met behulp van een van de grootste water/water-warmtepompen in Europa. In dit open systeem stroomt het water via de bronpomp constant in de lus, koelt de gebouwen en verlaat het woongebied via de absorptieput weer in de rivier.

De ingenieurs hebben ook een slim proces van energierecycling bedacht voor de verwarmingsvraag. Het warme afvalwater in het rioolstelsel wordt via een persleiding gekoeld en de thermische energie die dit proces oplevert, wordt met behulp van een warmtepomp aan de omliggende gebouwen geleverd. De hierboven beschreven energieterugwinning zorgt op twee manieren voor een positieve energiebalans. Enerzijds kan verwarmingsenergie uit afvalwater tegen lage kosten aan de buurt ter beschikking worden gesteld. Anderzijds profiteren de waterzuiveringsinstallaties doordat zij nu minder energie hoeven te gebruiken om het warme afvalwater af te koelen voordat het wordt gezuiverd en weer in de waterkringloop wordt gebracht.

In het belang van het milieu moeten klimaatbeschermende maatregelen zoals in dit bouwproject steeds vaker hun weg vinden naar vastgoedprojecten. Eigenaren van gebouwen en planningsteams moeten worden aangemoedigd om het voorbeeld van Spandauer Ufer voor een betere wereld te volgen. Duurzame en innovatieve resultaten, zoals die welke in dit project worden nagestreefd, worden beloond met de gouden prijs van de Duitse Raad voor Duurzaam Bouwen (Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB)). Bovendien streeft het project naar de Wired Score-certificering, die de digitale connectiviteit van vastgoed evalueert.

UITGEKIEND ONTWERP
Het wordt snel duidelijk dat dergelijke zeer complexe projecten bijzondere eisen stellen aan de planning. Dit maakt het nog belangrijker om de BIM-methode te gebruiken en vanaf de eerste ontwerpstap met een hoog detailniveau te werken. Een goede organisatie van de planning en het gebruik van Building Information Modeling maken het mogelijk om a) alle deelnemers in nauw overleg samen te laten werken en b) voortdurend te controleren op botsingen en potentiële problemen. De keuze van de juiste software is de sleutel tot succes. DES GmbH vertrouwt daarom op LINEAR, een softwareoplossing die rechtstreeks in Revit is geïntegreerd. Verouderde planningsmethoden brengen het grote risico met zich mee dat fouten pas worden ontdekt als het te laat is. Vooral bij een project als de Spandauer Ufer met een groot aantal verschillende onderdelen uit verschillende disciplines is het belangrijk om fouten vroegtijdig te ontdekken om ze vervolgens in nauwe samenwerking met het hele team op te lossen. Dit betekent dat fouten worden voorkomen nog voordat met de bouw wordt begonnen, waar ze tot kosten en kwaliteits- en tijdverlies zouden leiden. Bij een project van deze omvang is het vanwege de vele betrokken partners en de daaruit voortvloeiende uitgebreide communicatie tussen de projectpartijen belangrijk om steeds het overzicht te bewaren en alle teams en hun werkzaamheden te coördineren.  De programma's maken een nauwgezette planning mogelijk en zijn speciaal ontworpen voor het ontwikkelen van zeer geïndividualiseerde energieconcepten voor unieke projecten zoals de Spandauer Ufer. Enerzijds zorgen de softwareoplossingen van LINEAR ervoor dat de door de fabrikant geleverde componenten tot in detail kunnen worden ingebouwd en dat de benodigde ruimte tot in het kleinste detail nauwkeurig kan worden berekend. Anderzijds wordt voor elk onderdeel alle belangrijke informatie opgeslagen, wat het aspect van informatieverwerking bij Building Information Modeling naar een geheel nieuw niveau tilt. Door het gebruik van de software kan een hoge mate van kostenzekerheid, kwaliteit en tijdmanagement voor projecten worden gewaarborgd door een exact digitaal model.

DES GmbH gebruikt de software om de individueel gecreëerde bouwconcepten optimaal en rekening houdend met de architectonische vormgeving te kunnen ontwerpen. Design heeft een hoge waarde in de architectuur. DES GmbH plant daarom zodanig dat de gebouwgebonden installaties perfect in de constructie worden geïntegreerd. De BIM-methode maakt het ook mogelijk om de projectstatus op een transparante manier te communiceren. Het digitale model bevat alle informatie die nodig is om later een veilige en efficiënte werking van het wijkgebied te garanderen. Al deze factoren leiden ertoe dat de Spandauer Ufer als toekomstvisie al in het heden kan worden gerealiseerd. Last but not least zorgt het beoogde doel van het bereiken van de DGNB Gold status en het WiredScore certificaat ervoor dat dit project in alle opzichten een rolmodel zal zijn.

Het hele team van DES GmbH is er trots op betrokken te zijn bij dit duurzame en visionaire project. Het zou geweldig zijn als in de toekomst veel meer bouwers het voorbeeld van de bedrijven Merz en FAY zouden volgen en echte duurzaamheid in hun projecten zouden implementeren, zodat greenwashing geen plaats meer vindt op de markt.


Sinds de oprichting in 1991 is DES GmbH er in drie decennia in geslaagd zich landelijk te vestigen met innovatieve projecten. Met ongeveer 50 medewerkers streeft de onderneming ernaar jong en wendbaar te blijven en tegelijkertijd duurzame projecten voor een betere toekomst te ontwerpen. Expertise op het gebied van technische bouwapparatuur gekoppeld aan innovatiedrang leiden tot moderne en toekomstgerichte concepten. Daarnaast staat duurzaamheid steeds meer centraal in de planning. Want DES is groen. DES denkt buiten de kaders en ontwerpt oplossingen voor gebouwencomplexen en wijken buiten de eigen MEP.

DES GmbH biedt echter niet alleen knowhow op het gebied van gebouwentechniek. Ons team bestaat uit talrijke creatieve, plannende, inventieve en ontwikkelende geesten uit de meest uiteenlopende branches en disciplines. Het bedrijf is ook goed gepositioneerd voor de toekomst met software-ondersteunde kwaliteitsborging en eigen ontwerp-, grafische en IT/software afdelingen. Iedereen heeft zijn plaats en draagt ideeën aan. Door het gebruik van innovatieve planningssoftware en een speciaal ontwikkeld e-learning platform zijn de werkstappen niet alleen zeer efficiënt, maar ook digitaal en transparant. Op alle locaties wordt gezamenlijk en integraal aan het BIM-project gewerkt. Zo is de locatie van de medewerkers niet van belang, zodat iedereen zijn eigen werkplek kan bepalen.

Duurzaamheid, kostenzekerheid en design in harmonie brengen is wat het DNA van DES GmbH kenmerkt. Met BIM als ontwerpmethode werken alle deelnemers in realtime samen aan een digitaal gebouwmodel. De op maat gemaakte technische planning van de projecten wordt individueel uitgevoerd, zodat slechts zoveel techniek wordt verwerkt als nodig is.

Alle mogelijkheden van de projectlocatie worden benut om op individuele wijze duurzame energieconcepten te ontwikkelen. Dit geldt ook voor de MEP-planning zelf.


  • Vakartikel
  • BIM
  • Energie-efficiëntie
  • Architectuur


Write a comment

You must be logged in to comment.