Sociale verantwoordelijkheid

De inzet voor sociale en duurzame projecten ligt ons na aan het hart. Daarom steunen wij instellingen die zorg dragen voor kinderen, zieken en hulpbehoevenden. Daarnaast leveren wij onze bijdrage aanCO2-neutraliteit en het vermijden van afval.

Bij LINEAR nemen we actief onze verantwoordelijkheid voor een gezonde wereld om een leefbare planeet door te geven aan toekomstige generaties. Daarbij willen we waarde creëren - voor onze klanten, onze medewerkers en het hele bedrijf. Ons product draagt bij aan een duurzame bouwsector, maar ook wij als bedrijf handelen duurzaam en verantwoord. Duurzaamheid is een fundamentele hoeksteen van onze bedrijfswaarden. Wij zijn klimaatneutraal door onze C02-voetafdruk te minimaliseren en afval actief te vermijden.

Wij komen intern en extern op voor duurzaam handelen en geven het goede voorbeeld. Laat u inspireren door ons werk.


Ingenieurs zonder grenzen Duitsland

Ingenieure ohne Grenzen e.V. is een non-profit en onafhankelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Zij ondersteunt mensen waar technische samenwerking noodzakelijk en mogelijk is, met name door te voorzien in basisinfrastructuurbehoeften op het gebied van water, elektriciteit en sanitaire voorzieningen.

In gezamenlijke projecten met lokale partners op scholen en in plattelandsgemeenschappen worden praktische en professionele oplossingen op het gebied van water, elektriciteit en sanitaire voorzieningen ontwikkeld en uitgevoerd. Waar mogelijk worden regionale materialen gebruikt en oplossingen aangepast aan de plaatselijke omstandigheden. De projecten zijn pas succesvol afgerond als de plaatselijke bevolking in staat is ze zelfstandig voort te zetten - volgens het principe "mensen helpen zichzelf te helpen".

In Duitsland worden bruggen geslagen tussen culturen: er worden technische taalcursussen gegeven voor mensen met vluchtelingenervaring en een migratieachtergrond, de verworven kennis wordt gezamenlijk toegepast in technische workshops en er wordt gezocht naar manieren om hen in staat te stellen de Duitse arbeidsmarkt te betreden.

Het liefdadigheidswerk van de Duitse tak van "Engineers Without Borders", Ingenieure ohne Grenzen e.V., maakt keer op keer indruk op LINEAR. Onlangs waren we erg blij om 5% van de softwareverkoop afgerond tot 70 000 € te doneren in een speciale campagne en zo het geweldige werk van de vele vrijwilligers opnieuw te ondersteunen. Veel dank ook aan onze klanten, die met hun keuze voor LINEAR deze bijdrage mogelijk hebben gemaakt.


everwave

Wij steunen everwave en verklaren de oorlog aan het afval in onze wateren. Elk jaar belandt meer dan 11 miljoen ton plastic in de oceanen. Dit heeft niet alleen verwoestende gevolgen voor het leven onder water, maar ook voor het hele milieu, de economie en uiteindelijk voor ons allemaal. Het afval baant zich vooral een weg van land naar zee via rivieren, en daar komt de startup uit Aken om de hoek kijken. Het bedrijf ontwikkelt speciale vuilnisophaalboten die het in de rivieren drijvende afval verzamelen en meenemen voor recycling. Wij waren vooral onder de indruk van de holistische aanpak waarbij lokale scholen, universiteiten en de politiek worden betrokken.

Everwave biedt bedrijven ook de mogelijkheid om hun afvalvoetafdruk, de hoeveelheid afval die door een of meer producten wordt geproduceerd, te compenseren of een gratis bedrag. Voor elk bedrag dat een bedrijf betaalt, verzamelt everwave een bepaald deel van het afval uit wateren over de hele wereld. Dit wordt vervolgens zo lokaal mogelijk teruggebracht in de kringloop, afhankelijk van de missie en infrastructuur. LINEAR heeft de Plastic Credits ook gebruikt om haar plastic voetafdruk te compenseren en is sinds 2022 "on board" als supporter van everwave.

Donatieproject Malawi

In het kader van de LINEAR geldinzamelingsactie 2021 werd met de hulp van "Bücherbörse Köln e.V." en het "abc Gesellschaft" de bouw van een basisschool in de zuidelijke regio van Malawi met succes uitgevoerd. Het land is een van de armste ter wereld en veel kinderen hebben als gevolg daarvan geen toegang tot onderwijs. Hierdoor hebben ten minste 400 kinderen een schoolopleiding gekregen die anders nooit de kans zouden krijgen. Ook wij in de rijke industrielanden worden ons zeer bewust van het belang van onderwijs en onderwijs in de klas.

Dankzij een extra donatie van het LINEAR-personeel was het ook mogelijk een waterput te bouwen om een mangoplantage in de directe omgeving van de school mogelijk te maken. We zijn erg trots op de positieve respons en steun die het project heeft opgeleverd.

Meer informatie


Strijd tegen armoede

Fightback against Poverty is een non-profit humanitaire organisatie die zich toelegt op snelle hulpverlening aan kinderen en gezinnen in de grootste nood, of dat nu komt door ziekte, honger, armoede, oorlog, ramp of uitbuiting.

Wanneer overheidsinstanties te traag zijn of geen steun verlenen, zijn zij er om te helpen. Fightback against Poverty werd in 2017 opgericht door Avdo Iljazovic en Andreas Schindler en heeft de afgelopen jaren al in verschillende Europese en Afrikaanse landen hulpprojecten kunnen opstarten om mensen te helpen. Het begon allemaal toen Avdo Iljazovic al zijn verdiensten als voetballer bij SV Rott in Aken doneerde aan goede doelen. Inmiddels behoren ook andere voetballers zoals Marc-Andre Ter Stegen tot de supporters. Door donaties, liefdadigheidsevenementen en partnerschappen is Fightback against Poverty in staat om er voor de mensen ter plaatse te zijn en hen te helpen. Wij zijn enthousiast over de verdere ontwikkeling en zijn blij een bijdrage te kunnen leveren.

Meer informatie

ontbijt4kids

Eén op de vier kinderen heeft geen lunchpakket in zijn of haar schooltas. De vzw breakfast4kids zet zich er daarom voor in dat alle kinderen een ontbijt krijgen. De helpende bakkers maken elke ochtend honderden broodjes klaar en bezorgen die op scholen in de regio Aken. breakfast4kids garandeert kinderen zo een jaar lang elke schooldag een vers ontbijt, zodat ze gezonder zijn, zich beter kunnen concentreren en beter presteren. Wij ondersteunen graag dit geweldige werk in onze lokale gemeenschap!

Meer informatie

UNICEF

UNICEF is het Kinderfonds van de Verenigde Naties (VN) en is actief in meer dan 190 landen wereldwijd. Oorlogen, rampen, ziekten, uitbuiting of gebrek aan participatie: van snelle noodhulp tot wederopbouw op lange termijn helpt UNICEF meisjes en jongens overal ter wereld gezond en veilig op te groeien en hun volledige potentieel te ontwikkelen. De schrijnende beelden uit Afghanistan hebben ons diep geschokt en daarom steunen wij het belangrijke werk van UNICEF "Hulp voor Afghanistan" ter plaatse.

Meer informatie

DOIG

De "Deutsche Gesellschaft für Osteogenesis imperfecta (Glasknochen) Betroffene e. V." (De Duitse Vereniging voor Osteogenesis imperfecta (Glasknochen) Betroffene e. V.), die inmiddels meer dan 1000 leden telt, werd in 1984 opgericht en is landelijk georganiseerd. Haar belangrijkste taak is het ondersteunen van getroffenen en hun familieleden door middel van advies en supraregionale netwerken voor therapie en informatie-uitwisseling. Dit is een uiterst belangrijke bijdrage aan de verbetering van de levenskwaliteit van alle getroffenen, die wij graag ondersteunen.

Meer informatie

Artsen zonder grenzen

Wereldwijd, onafhankelijk, snel en dicht bij de mensen: Artsen zonder Grenzen verlenen medische hulp in conflictgebieden, na natuurrampen en tijdens epidemieën aan miljoenen mensen die er anders alleen voor zouden staan en aan hun ziekten of verwondingen zouden kunnen sterven.

Meer informatie

Aachener Tafel

Al sinds 1998 ondersteunt de "Aachener Tafel" behoeftige mensen met gratis voedsel en probeert de wanverhouding tussen menselijke behoefte en voedselvernietiging in evenwicht te brengen. Vooral in het afgelopen jaar is de behoefte door de prijsstijgingen enorm toegenomen. We zijn daarom bijzonder blij dat we in onze thuisregio een bijdrage kunnen leveren.

Meer informatie

SOS Kinderdorp - Hulp voor Oekraïne

De oorlog in Oekraïne treft de mensen met onverbiddelijke kracht. Volgens schattingen zijn 17,7 miljoen van de in totaal 40 miljoen Oekraïners in nood. Veel kinderen en volwassenen lijden ook onder de psychologische gevolgen van geweld, vlucht en zorgen over hun toekomst. De medewerkers van "SOS Kinderdorpen" staan kinderen en gezinnen in Oekraïne en de buurlanden bij.

Meer informatie

Verkenners Kohlscheid

Wij ondersteunen ook graag de plaatselijke scouts uit Kohlscheid. Hier leren kinderen hun leven en hun omgeving op een oprechte en betrokken manier vorm te geven. Daarbij doen ze steeds weer nieuwe ervaringen op, die hun leven verrijken. Onze donatie helpt om de diverse vrijetijdsactiviteiten tegen redelijke prijzen te kunnen aanbieden, zodat ook financieel zwakkere gezinnen toegang hebben tot de gemeenschap.

Meer informatie

Maria im Tann

"Zodat het leven beter slaagt". Het Centrum voor Jeugdzorg in Aken biedt een gedifferentieerd aanbod van verschillende vormen van zorg en hulpverlening voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en gezinnen. Net zoals elk individueel kind zijn eigen bijzondere individuele bestemming heeft, heeft het ook zijn eigen speciale individuele ondersteuning nodig om zijn recht op gelijke kansen tenminste dicht te benaderen.

Meer informatie