Abb. 1: © Brückner Architekten München
Afb. 1: © Brückner Architekten München

 

Sinds de oprichting in 1983 is het hoofdkantoor van het bedrijf gevestigd op een terrein van 24.000 m² aan de Westendstrasse in München. Als onderdeel van het project "Algorithm Headquarters TÜV SÜD", ontworpen en uitgevoerd door het architectenbureau Brückner Architekten München, werden de bestaande oude gebouwen aan de achterkant van het terrein gesloopt en vervangen door een modern, duurzaam gebouw dat ongeveer 600 moderne werkplekken biedt. Het belangrijkste doel van het nieuwe gebouw is het creëren van aantrekkelijke en moderne werkomstandigheden voor de werknemers en tegelijkertijd het energieverbruik aanzienlijk te verlagen. TÜV SÜD maakt voor dit project gebruik van Building Information Modelling (BIM) en vertrouwt op de jarenlange expertise van LINEAR-klant PLANplus op het gebied van MEP-ontwerp.


Duurzaamheid als leidend principe
Tijdens de ontwerpfase werd bijzondere nadruk gelegd op duurzaam bouwen en beheren. Een uitgebreide analyse van de zonnestraling en de intensiteit ervan vormde de basis voor het optimaliseren van de gevel en het interieurontwerp. Het gebouw wordt grotendeels gekoeld en verwarmd met behulp van een eigen grondwaterbron en stadsverwarming van het openbaar nutsbedrijf van München. Dit zorgt voor een vrijwel emissievrije energievoorziening. Het gebouw voldoet aan de hoogste efficiëntienormen en is gecertificeerd volgens de duurzaamheidsstandaard "DGNB Gold".

Consequent BIM door PLANplus
PLANplus zet zich sinds 2015 in om alle nieuwe projecten consequent als BIM-project te behandelen. Dit omvat ontwerp- en implementatieplanning, coördinatie en gegevensoverdracht naar aannemers voor de bouwplanning. In dit project werden verwarming, ventilatie, koeling, sanitair, meet- en regeltechniek en sprinklers geïmplementeerd. Vanaf het begin was de projectafhandeling gebaseerd op een model dat werd ontwikkeld met behulp van cloudgebaseerde digitale samenwerking. De voorwaarde voor een geïntegreerd ontwerp was de BIM-verwerking van het in opdracht gegeven architectenbureau, dat een hoogwaardig basismodel leverde voor verdere verwerking. De omvang van de in opdracht gegeven technische gebouwuitrusting (HVAC/MEP/I&C/SPR) wordt geschat op EUR 15.000.000 en omvat het ontwerp en de uitvoering van de systemen voor:

Verwarming

 • Warmtebelastingberekening
 • Berekening leidingnet
 • Dimensionering verwarming

Sanitair

 • Drinkwaternet
 • Warm water
 • Sifon systemen
 • Gasdistributienetwerk

Klimaatbeheersing

 • Berekening koellast
 • Berekening energievraag

Ventilatie

 • Ventilatienetwerk
 • Lucht- en volumestroomberekening
 • Drukverlies/balancering
 • Dimensionering luchtkanalen
 • Huishoudelijke ventilatie

Elektrische installaties en gebouwautomatisering

 • Stroomvoorziening
 • Verlichting
 • Communicatie- en beveiligingstechniek

Transporttechnologie


Dynamisch BIM-uitvoeringsplan als basis
De gegevensuitwisseling tussen de gespecialiseerde MEP-ontwerper en andere projectdeelnemers werd nauwkeurig georganiseerd via een dynamisch BIM-uitvoeringsplan. BIM-conform ontwerp zorgde voor een consistente informatiestroom van de vroege ontwerpfase tot het constructieontwerp. Gegevens werden uitgewisseld met behulp van het IFC-formaat. Het Revit-formaat werd gebruikt voor het constructieontwerp, omdat de aannemer ook met Revit werkte. Dit vereenvoudigde de samenwerking in de cloud aanzienlijk.

De berekenings- en simulatieprogramma's die door de projectdeelnemers werden gebruikt, moesten daarom gegevens kunnen uitwisselen met andere softwareoplossingen die in het project werden gebruikt via bidirectionele, gestandaardiseerde interfaces (bijv. IFC). Dit verminderde de inspanning die nodig was om stamgegevens in te voeren en maakte het gemakkelijker om de rekenmodellen bij te werken wanneer er wijzigingen werden aangebracht in het 3D-model. Er werden LINEAR-oplossingen gebruikt voor de berekeningen en simulaties die nodig waren voor de HVAC- en MEP-systemen. Op deze manier was het mogelijk om direct op het centrale gegevensmodel te werken.

In dit project was het BIM-uitvoeringsplan het belangrijkste document in de loop van het BIM- en MEP-ontwerp en kwam tot stand door samenwerking tussen de specialisten onder leiding van de BIM-manager. Dit is waar de betrokkenen antwoorden kunnen vinden op de meeste vragen met betrekking tot digitaal projectmanagement. Het BIM-uitvoeringsplan werd in de loop van het project voortdurend onder de loep genomen en aangepast naarmate de omstandigheden veranderden. Op deze manier werd de samenwerking tussen de betrokkenen geoptimaliseerd in een continu verbeteringsproces in de loop van het project.


Gedetailleerde informatievereisten voor werkgevers (EIR) voor een vlekkeloze uitwisseling
De overeengekomen informatievereisten voor werkgevers vormden ook een belangrijk onderdeel van het project en werden zeer gedetailleerd opgesteld. In deze documenten werden de door de klant gespecificeerde informatievereisten duidelijk uiteengezet. Daarom was het voor alle betrokkenen duidelijk welke informatie door de respectieve aannemers op een bepaald tijdstip en in een bepaalde kwaliteit moest worden geleverd. Vooral voor dit bouwproject, dat op een later tijdstip aan het facilitair management wordt overgedragen, was het belangrijk dat de vereiste informatie in het model werd opgeslagen. Voor het TÜV SÜD-project ging het met name om de volgende informatie:

 • Projectinformatie (projectnaam, beschrijving, locatie)
 • Lijst van projectdeelnemers met contactgegevens, rollen, competenties en verantwoordelijkheden
 • Samenvatting van de BIM-projectdoelstellingen en de strategieën om deze te bereiken
 • Beschrijving van de informatievereisten
 • Beschrijving van de te gebruiken informatiemodellen (referentiemodel, specialistische modellen, coördinatiemodellen, procesmodellen, kostenmodellen, simulatiemodellen, enz.)
 • Richtlijnen voor modellering en toekenning voor de digitale beschrijving van gebieden, ruimten en objecten
 • Beschrijving van de regels voor het labelen en classificeren van gebieden, ruimtes, objecten en documenten (locatie, faciliteit, inventaris, labelen van documenten, enz.)
 • Beschrijving van de IT-infrastructuur en het softwarelandschap inclusief samenwerkingsplatform, documentbeheersystemen, databases, BIM-modellenserver, BIM-software van de gespecialiseerde ontwerpers, digitale ruimte-, faciliteiten- en inventarisboeken, aanbestedingssoftware
 • Beschrijving van de strategieën voor de uitwisseling van informatie tussen de projectdeelnemers (met betrekking tot interfaces, uitwisselingsformaten en tijdschema's; mijlpalen)
 • Projectvoortgang met betrekking tot detailniveau (LOD) en informatieniveau (LOI)
 • Beschrijving van kwaliteitsmanagement & workflows voor kwaliteitsborging

Interoperabiliteit als sleutel tot succes
Dankzij het gebruik van de LINEAR-software kon PLANplus alle vereisten voor de HVAC- en MEP-systemen naadloos implementeren. De uitgesproken interoperabiliteit en de open interface voor gegevensuitwisseling speelden hierbij een doorslaggevende rol. Dit zorgde ervoor dat een grote verscheidenheid aan systemen en apparaten soepel met elkaar konden communiceren, waardoor alle gebruikers naadloos konden samenwerken zonder extra werk te genereren. De software gaf iedereen die bij het project betrokken was toegang tot dezelfde gegevens en maakte het mogelijk om deze informatie in realtime bij te werken. De automatische botsingscontrole hielp om conflicten tussen vakmensen in een vroeg stadium te identificeren. Voor de coördinatie werden ook externe, cloudgebaseerde programma's gebruikt.


Laserscan als extra service
Naast BIM-ontwerp biedt PLANplus ook laserscans voor bestaande bouwwerken. In dit project maakte dit ook een nauwkeurige digitale documentatie van het gebouw en de installatiegebieden mogelijk voordat de muren en plafonds werden afgedicht, wat vooral belangrijk is voor het latere gebruik en facilitair beheer. Dankzij de digitale weergave is het mogelijk om het model op elk moment te "inspecteren" met behulp van VR-technologie of een pc om onderhouds- of uitbreidingstaken optimaal te plannen en uit te voeren.

Aan het einde van de ontwerpdiensten is er dus een digitale tweeling beschikbaar voor overdracht aan het facilitair management van de gebouwbeheerder TÜV SÜD.


PLANplus Technische Gebäudeplanung is een onafhankelijk ingenieursbureau voor BIM-ontwerp van technische gebouwuitrusting in de industriële, commerciële en woningbouw.

Het bureau werd in 1997 opgericht door Rudolf Steger. Met een team van momenteel 20 medewerkers, bestaande uit ingenieurs, technici en systeemontwerpers, werkt PLANplus met de meest innovatieve digitale ontwerpmethoden.

In 2015 werd de BIM-ontwerpmethode overal geïntroduceerd. Sinds 2022 wordt de volledige BIM-ontwerpservice aangeboden voor alle technische beroepen (HVAC/MEP/MSR/SPR/elektrisch). In de industriële en commerciële sector gebruikt het bedrijf Scan2BIM om digitale tweelingen te creëren.

Sinds 2021 werkt PLANplus ook samen met haar strategische partner Sustainable Exergy op het gebied van duurzame energieopwekking en verliesarme controle van energiestromen voor maximale onafhankelijkheid en kosteneffectiviteit.

www.PLANplus.de

De auteur


 • BIM
 • Gebouwanalyse
 • Kollaboratie
 • Constructie
 • Architectuur
 • Berekening


Write a comment

You must be logged in to comment.