Koelplanning met Revit

Met de oplossingen van LINEAR is een continue workflow in de koelplanning gegarandeerd. Van de conceptfase voor het maken van het TGA-model tot de gebouwanalyse en koellastberekening tot het productontwerp en de leidingnetberekening: Maak uw planning snel en efficiënt met LINEAR op Revit.

De LINEAR Workflow

Input:

Conceptueel lichaam van de architectuur met kamers, verdiepingen en functionele ruimtes


DE Workflow Alle Konzeptphase revit
Output:

Benodigde ruimte voor technische ruimten en toevoerleidingen

Work steps:
 • Opstelling van een conceptplan op basis van de behoeftenplanning
 • Bepaling van de benodigde ruimte voor de technische uitrusting in het concept 
 • Plaats en voordimensionering van de technische centra 
 • Plaats en voordimensionering van de toevoerleidingen 
 • Uitwerking van het routeconcept voor de overdracht naar de ontwerpplanning 
Input:

Architectonisch model of plan


Workflow TGA Modell Revit
Output:

Model voor verdere MEP-planning inclusief niveaus, zones & MEP-ruimten

Work steps:
 • Overdracht van alle relevante vloerniveaus
 • Automatisch aanmaken van aanzichten en plannen 
 • Zonering en creatie van MEP-ruimtes
 • Verrijking van het model met planningsrelevante informatie
 • Parameterbeheer voor het toewijzen van de in het project gebruikte parameters 
 • Optioneel voor 2D-sjablonen: eenvoudige latere opname van het gebouw in 3D
Input:

Model voor verdere MEP-planning inclusief niveaus, zones & MEP-ruimten


Kälte Kühllastberechnung Revit
Output:

Berekende koellast

Work steps:
 • Automatische gebouwanalyse als basis voor de berekening van de koellast
 • Optionele analyse van de topografie van het terrein
 • Automatische kartering van de gebouwstructuur (gebouwdelen, verdiepingen en kamers)
 • Identificatie en gezamenlijke correctie van modelleringsfouten in overleg met de architect  
 • U-waarde berekening en toevoeging van ontbrekende berekeningsparameters (bijv. belastingen, beschaduwing, gebruiksprofielen)
 • Dynamische koellastberekening voor het project, de verdiepingen en alle kamers
 • Overname van alle relevante waarden in het model
Input:

Berekende koellast


Kälte auslegung revit
Output:

MEP-model met ontworpen koelcomponenten

Work steps:
 • Ontwerp en dimensionering van convectoren of oppervlaktekoelsystemen op basis van de berekening van de koellast
 • Vergelijking van varianten aan de hand van gecontroleerde datasets van fabrikanten 
 • Overdracht van de ontworpen componenten in het model 
 • Naar keuze automatische of handmatige plaatsing van componenten
 • Aanpassingen in twee richtingen in het model of in het ontwerp
 • Overname van alle relevante waarden in het model
Input:

MEP-model met ontworpen koelcomponenten


Kälte Rohrnetzberechnung Revit
Output:

MEP-model met geoptimaliseerde systemen en het vrijmaken van de vereiste sleuven en openingen

Work steps:
 • Snelle opbouw van het leidingnet als enkele leiding of als route
 • Automatische aansluiting van alle verbruikers
 • Neutraal systeemontwerp of met behulp van uitgebreide CAD-bibliotheken van fabrikanten 
 • Specificatie van berekeningsrelevante specificaties (bijv. toewijzing van leidingmaterialen, instellingen van kleppen, specificatie van isolatie en omgevingstemperaturen)
 • Vergelijking van varianten aan de hand van gecontroleerde datasets van fabrikanten (bijv. leidingsystemen)
 • berekening van bestaande netwerken door specificatie van afzonderlijke of alle afmetingen
 • Herdimensionering van het koude leidingnet op basis van de berekening
 • Gekleurde weergave van alle resultaten direct in het model
 • Planning van sleuven en doorbraken inclusief coördinatie via BCF en IFC
Input:

Berekend en geoptimaliseerd koud leidingnet


Workflow Kälte Beschriften Revit
Output:

Definitieve koelplanning inclusief model voor overdracht naar de algemene planning en berekeningsresultaten incl. materiaaluittreksel

Work steps:
 • Opslag van alle inputs en berekeningsresultaten in het model
 • Publicatie van selecteerbare waarden als gedeelde parameters
 • Automatische etikettering van het model
 • Toevoeging van eigen parameters en meta-informatie
 • Afdrukken van de resultaten in gestandaardiseerde vormen 
 • Verspreiding van de resultaten en het model in alle relevante formaten

Input:

Conceptueel lichaam van de architectuur met kamers, verdiepingen en functionele ruimtes


DE Workflow Alle Konzeptphase revit
Output:

Benodigde ruimte voor technische ruimten en toevoerleidingen

Arbeitsschritte:
 • Opstelling van een conceptplan op basis van de behoeftenplanning
 • Bepaling van de benodigde ruimte voor de technische uitrusting in het concept 
 • Plaats en voordimensionering van de technische centra 
 • Plaats en voordimensionering van de toevoerleidingen 
 • Uitwerking van het routeconcept voor de overdracht naar de ontwerpplanning 

Input:

Architectonisch model of plan


Workflow TGA Modell Revit
Output:

Model voor verdere MEP-planning inclusief niveaus, zones & MEP-ruimten

Arbeitsschritte:
 • Overdracht van alle relevante vloerniveaus
 • Automatisch aanmaken van aanzichten en plannen 
 • Zonering en creatie van MEP-ruimtes
 • Verrijking van het model met planningsrelevante informatie
 • Parameterbeheer voor het toewijzen van de in het project gebruikte parameters 
 • Optioneel voor 2D-sjablonen: eenvoudige latere opname van het gebouw in 3D

Input:

Model voor verdere MEP-planning inclusief niveaus, zones & MEP-ruimten


Kälte Kühllastberechnung Revit
Output:

Berekende koellast

Arbeitsschritte:
 • Automatische gebouwanalyse als basis voor de berekening van de koellast
 • Optionele analyse van de topografie van het terrein
 • Automatische kartering van de gebouwstructuur (gebouwdelen, verdiepingen en kamers)
 • Identificatie en gezamenlijke correctie van modelleringsfouten in overleg met de architect  
 • U-waarde berekening en toevoeging van ontbrekende berekeningsparameters (bijv. belastingen, beschaduwing, gebruiksprofielen)
 • Dynamische koellastberekening voor het project, de verdiepingen en alle kamers
 • Overname van alle relevante waarden in het model

Input:

Berekende koellast


Kälte auslegung revit
Output:

MEP-model met ontworpen koelcomponenten

Arbeitsschritte:
 • Ontwerp en dimensionering van convectoren of oppervlaktekoelsystemen op basis van de berekening van de koellast
 • Vergelijking van varianten aan de hand van gecontroleerde datasets van fabrikanten 
 • Overdracht van de ontworpen componenten in het model 
 • Naar keuze automatische of handmatige plaatsing van componenten
 • Aanpassingen in twee richtingen in het model of in het ontwerp
 • Overname van alle relevante waarden in het model

Input:

MEP-model met ontworpen koelcomponenten


Kälte Rohrnetzberechnung Revit
Output:

MEP-model met geoptimaliseerde systemen en het vrijmaken van de vereiste sleuven en openingen

Arbeitsschritte:
 • Snelle opbouw van het leidingnet als enkele leiding of als route
 • Automatische aansluiting van alle verbruikers
 • Neutraal systeemontwerp of met behulp van uitgebreide CAD-bibliotheken van fabrikanten 
 • Specificatie van berekeningsrelevante specificaties (bijv. toewijzing van leidingmaterialen, instellingen van kleppen, specificatie van isolatie en omgevingstemperaturen)
 • Vergelijking van varianten aan de hand van gecontroleerde datasets van fabrikanten (bijv. leidingsystemen)
 • berekening van bestaande netwerken door specificatie van afzonderlijke of alle afmetingen
 • Herdimensionering van het koude leidingnet op basis van de berekening
 • Gekleurde weergave van alle resultaten direct in het model
 • Planning van sleuven en doorbraken inclusief coördinatie via BCF en IFC

Input:

Berekend en geoptimaliseerd koud leidingnet


Workflow Kälte Beschriften Revit
Output:

Definitieve koelplanning inclusief model voor overdracht naar de algemene planning en berekeningsresultaten incl. materiaaluittreksel

Arbeitsschritte:
 • Opslag van alle inputs en berekeningsresultaten in het model
 • Publicatie van selecteerbare waarden als gedeelde parameters
 • Automatische etikettering van het model
 • Toevoeging van eigen parameters en meta-informatie
 • Afdrukken van de resultaten in gestandaardiseerde vormen 
 • Verspreiding van de resultaten en het model in alle relevante formaten

Features

Etikettering en dimensionering
 • Automatische etikettering 
 • Toevoeging van eigen parameters en meta-informatie 
 • Automatische dimensionering 
Botsingscontrole
 • Detectie en weergave van alle soorten botsingen binnen een project of tussen verschillende projecten
 • Controle op botsingen tussen architectuur en alle disciplines
 • Collision check tussen twee disciplines of een discipline met architectuur
 • Collision check tussen enkele of meerdere categorieën (bijv. muren en leidingen)
 • Collision check tussen enkele of meerdere systemen (bijv. gas en uitlaat) 
 • Automatisch aanmaken van taken voor elke botsing in het tabblad Rapport en Taak
 • Opslaan en laden van voorgedefinieerde configuraties
Planning van sleuven en doorbraken
 • Handmatige plaatsing
 • Automatische plaatsing
 • Plaatsing op basis van gerefereerde modellen
 • BCF-export (optioneel incl. IFC) voor samenwerkingsdoeleinden
 • BCF import voor statusafstemming
Conceptuele hulpmiddelen
 • Workflow voor collaboratieve planning in de vroege ontwerpfase
 • Dimensionering van technische ruimtes
 • Conceptuele ruimtebehoefteplanning (voorziening voor ruimtes)
 • Doorsnede-editor voor het lijngangconcept
 • Herdimensionering van "voorzieningen voor ruimten
 • Genereren van buis- en kanaalelementen uit het corridorconcept
Systeemtabel en snelle selectie
 • Centraal beheer van systeemklasse-eigenschappen
 • Intuïtieve systeemtabel
 • Snelle selectie van het systeem 
Automatisch intekenen van het ontwerp
 • Automatische plaatsing van convectoren en oppervlaktekoelsystemen in uw CAD-model
 • Automatische etikettering van overgedragen componenten
 • Overbrengen en bijwerken van gedimensioneerde componenten naar uw model en van uw model naar de dimensionering
Bouwgereedschap
 • Opdracht voor pijpleidingen, inclusief bepaling van de systeemklasse 
 • Automatisch verbinden van leidingen, inclusief noodzakelijke overgangen (autorouting)
 • Automatische T-stuk verbinding 
 • Opdracht voor het springen van leidingen om botsingen op te lossen
 • Configuratoren voor radiatoren, convectoren, verdelers, tanks
 • Ontwerp van parallelle leidingen
 • Ontwerp van oppervlaktekoelsystemen ook met ronde objecten
 • Ontwerptools voor bevestigingen, flenzen, leveringslengtes, enz.
 • Legende functie
Dimensionering van koelconvectoren
 • Dimensionering van convectoren voor elke ruimte op basis van de berekening van de koellast.
 • Aandacht voor reeds in het model geïntegreerde convectoren en nieuwe dimensionering, ontwerp en actualisering van het model.
 • Eenvoudige vergelijking van varianten
 • Bepaling en toewijzing van leidingen, verdeelstukken, verdeelaansluitingen en regelcomponenten (bijv. ventielen)
 • Uitgebreide gegevenssets van fabrikantproducten voor convectoren en oppervlakteverwarmingssystemen
Dynamische berekening van de koellast
 • Automatische overdracht van alle gebouwdelen, vloeren, kamers en ruimtecomponenten rechtstreeks vanuit het Revit-model
 • Dynamische berekening van de koellast op basis van verschillende nationale en internationale normen
 • Berekening van de ruimteluchttemperatuur
 • Berekening van de operatieve ruimtetemperatuur
 • Wizard voor het bepalen van interne en externe belastingen
 • Projectoverschrijdende definitie van herbruikbare profielen (belastingen, verlichting, gebruik, temperaturen, werkingsprofielen, enz.)
 • Berekening door middel van periodieke bezinking met CDD of door middel van aperiodieke bezinking met CDP (gedefinieerde aanloop, start en CDD)
 • Afzonderlijke weergave van de resultaten voor de droge (rest)koellast, de koellast van oppervlaktekoeling, de koellast van LBK/toevoerluchtsysteem en de totale koellast
 • Raamconfigurator met aandacht voor beschaduwing
 • Parametrisch datamodel voor eenvoudige wijzigingen
 • Automatische update na wijzigingen in het architectuurmodel
 • Uitgebreide materiaalbibliotheek voor het definiëren van bouwcomponenten
 • Snelle en eenvoudige berekening van U-waarden
 • Snellere invoer door creatie van standaardcomponenten
Interoperabiliteit en samenwerking
 • IFC importconfiguratie
 • Classificatie van IFC of andere structuren
 • Excel import en export
 • Rapporten en takenbeheer voor BCF-uitwisseling (incl. chatfunctie)
 • Gemeenschappelijke thema's en statustracking voor BCF-uitwisseling
Ondersteunde normen

LINEAR heeft altijd gestaan voor normconforme berekening en ontwerp. Het is onze zorg om altijd de nieuwste normen aan te bieden en het aanbod van nationale en internationale normen voortdurend uit te breiden. Een actueel overzicht van alle ondersteunde normen vindt u in onze Knowledge-Base.

Analyse van het gebouw
 • Registratie en analyse van het gebouw, met inbegrip van de informatie die nodig is voor de berekening van de belasting (bv. gewenste temperaturen voor verwarming en koeling).
 • Definitie en overdracht van verdere gebouwparameters (bv. namen van appartementen).
 • Herkenning van gebouwdelen, verdiepingen, zones en kamers
 • Automatische overdracht van alle gebouwdelen, verdiepingen, kamers en ruimtecomponenten inclusief kamer- en aangrenzende temperaturen rechtstreeks uit het Revit-model
 • Herkenning en inachtneming van terreinbenadering
 • Automatische controle van modelleringsfouten in het architectuurmodel voor kennisgeving aan de architect
Parameterbeheerder en classificatie-instrument
 • Toewijzing van liNear parameters aan eigen gedeelde parameters in een projectafhankelijke mapping tabel.
 • Zoek- en filterfuncties voor het mappen of overschrijven van parameters
 • IFC-classificatie (om de IFC-uitvoer te verbeteren)
 • Laden en opslaan van voorgedefinieerde projectstandaarden
 • Toewijzing van classificatieparameters aan componenten en modelelementen om deze te vullen met waarden
 • Structureren van de classificatie van componentgroepen in de IFC-export 
 • Classificatie van componenten gerelateerd aan kostengroepen voor nauwkeurige kostenramingen
 • Definitie van de informatie die aan het model wordt verstrekt (informatieniveau)
MEP model creatie (architectuur)
 • Automatisch of handmatig aanmaken van MEP-ruimtes
 • Tool voor zonering
 • Architecturale functies voor eenvoudige hermodellering van 2D-architectuurplannen 

 

Onderdelenlijst met artikelnummers
 • Duidelijke en begrijpelijke berekeningsresultaten en volledige servicespecificaties
 • Gedetailleerde stuklijsten met artikelnummers en materiaaltests
 • Servicespecificaties en stuklijsten in verschillende uitvoerformaten (Windows afdruk, Excel, tekst, UGS, GAEB, ASD)
Hydraulisch balanceren van complexe systemen
 • Hydraulische berekeningen met overdracht van prestatiegegevens van familieparameters
 • Berekening van meerdere systemen in één model
 • Berekening ook van netwerken met verschillende regelniveaus
 • Niet alleen rekening houden met de distributienetten, maar ook met de generator
Berekening van het leidingnet met herdimensionering
 • Automatische berekening en dimensionering van alle componenten van het netwerk van verwarmingsbuizen
 • Inachtneming van bepaalde randvoorwaarden zoals grenswaarden voor snelheden en wrijvingsweerstand van de buis (R-waarde)
 • Bepaling en vergelijking van varianten van buismaterialen en componenten incl. datasets van originele fabrikanten met werkelijke producteigenschappen
 • Berekening direct in het model incl. herdimensionering
 • Hydraulische berekeningen met overdracht van prestatiegegevens van familiekarakteristieke waarden
 • Berekening van meerdere systemen in één model
 • Selectie van geschikte (fabrikant) componenten op basis van de berekeningsresultaten
 • Opslaan van parameters direct in het model met optionele overweging in de IFC-export
 • Interface voor ventieldatasets, afsluiters, drukverschilregelaars, volumestroomregelaars, regelventielen, regelkleppen en vaste weerstanden
 • Visualisatie van de resultaten met behulp van liNear Data Coloring (afmetingen, materialen, snelheden, ongunstige stromingspatronen en nog veel meer)
   
Automatische detectie van het leidingnet
 • Detectie van getrokken leidingen direct in het model en analyse van het systeem
 • Herkenning van alle geïntegreerde componenten
 • In aanmerking nemen van in het model geïntegreerde technische gegevens
 • Herkenning van geconstrueerde afmetingen voor optionele beschouwing in de netwerkberekening
 • Eenvoudige toewijzing van externe componenten om in de netwerkberekening in aanmerking te nemen
Familie en bibliotheekbeheer
 • Centrale levering van alle noodzakelijke componenten voor uw project
 • Componenten of configuratoren geschikt voor de actieve discipline
 • Gefilterd op actieve discipline, gebruik in het project en opslaglocatie (lokaal of map in het netwerk)
 • Gesorteerd in componentgroepen voor snelle oriëntatie
 • Meerdere plaatsingscommando's voor families (plaatsen, vervangen, alles vervangen, op raster plaatsen)
 • Integratie van eigen familiebibliotheken
 • Intelligente zoekfunctie
 • Opnieuw selecteren en plaatsen van een component in het model
Taakbeheer
 • Toewijzen van verantwoordelijkheden voor taken die automatisch (bijv. uit de berekeningen) of handmatig worden aangemaakt.
 • Instellen van deadlines en prioriteiten voor taken
 • Bijhouden van de status van taken
 • Definitie van vooraf gedefinieerde workflows voor de voltooiing van taken
 • Screenshots, opmerkingen, posities toevoegen aan taken
 • Delen en toewijzen van taken aan deelnemers via BCF
Controle van de zichtbaarheid
 • Met één klik zichtbaarheid regelen voor projectielen
 • Zichtbaarheidscontrole met één klik voor disciplines
 • Zichtbaarheidscontrole met één klik voor onderdelengroepen (bijv. systemen, isolatie, enz.)
 • Zichtbaarheidscontrole met één klik voor bouwonderdelen
Tabel van de verdiepingen
 • Automatische import van verdiepingen uit het architectuurmodel
 • Controle van de verdieping in het constructievlak / offset gebied (+/-)
 • Eenvoudig creëren van verdiepingen en werkniveaus
 • Aparte vloertabel voor meerdere gebouwdelen (bijv. voor split levels)
Maken en controleren van weergaven
 • Wizard voor het maken van weergaven voor 3D-aanzichten, plattegronden, plafondplannen en gebiedsplannen
 • Snelle commando's voor 3D-selectieboxen
 • Snelle commando's voor werksecties
 • Automatisch sorteren en toewijzen van aanzichten
 • Suggesties voor de meest geschikte aanzichten
 • Automatische LOG-toewijzing aan aanzichten
 • Beeldfilters
Taalkeuze voor interface en afdrukken

Wij stellen u niet minder dan zeven talen ter beschikking, die u naar believen kunt gebruiken en combineren, hetzij als interfacetaal, hetzij als printtaal. Op die manier is het mogelijk om in de ene taal te plannen en in een andere taal te drukken. Dit is een groot voordeel, vooral voor internationale projecten, omdat tijdrovende vertalingen niet meer nodig zijn. Er zijn geen extra kosten voor de taalpakketten.
De volgende talen worden momenteel ondersteund:

 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Nederlands
 • Russisch
 • Turks
 • Italiaans
Dimensionering van de oppervlaktekoelsystemen
 • Dimensionering en ontwerp van oppervlaktekoelsystemen (vloer, wand en plafond) op basis van koellastberekening
 • Eenvoudige vergelijking van varianten
 • Bepaling en toewijzing van leidingen, verdeelstukken, verdeelaansluitingen en regelcomponenten (bijv. kleppen)
 • Automatisch maken van leidingschema's
 • Uitgebreide gegevenssets van fabrikantproducten voor convectoren en oppervlaktekoelsystemen
Fabrikantenfamilies (CAD-browser)
 • Uitgebreide CAD-bibliotheken met beproefde onderdelen van onze talrijke industriële partners.
 • Meer dan 6 miljard mogelijke componenten en componentencombinaties
 • Directe plaatsing van componenten van de originele fabrikant in uw model
 • Meerdere plaatsingsmodi (plaatsen, vervangen, alles vervangen)
 • Configurators voor complexe componentencombinaties (bv. cascadesystemen)
 • Integratie van technische en commerciële gegevens (bv. artikelnummers en verpakkingseenheden)
 • Herkenning van en rekening houden met netwerkberekeningen
Ansichtenerstellung und -steuerung
 • Ansichtserstellungsassistent für 3D-Ansichten, Grundrisse, Deckenpläne und Flächenpläne
 • Schnellbefehle für 3D-Auswahlboxen
 • Schnellbefehle für Arbeitsschnitte
 • Automatische Sortierung und Zuordnung von Ansichten
 • Vorschläge für am besten geeignete Ansichten
 • Automatische LOG-Zuordnung zu Ansichten
 • Ansichtsfilter
Aufgabenmanagement
 • Zuweisung von Zuständigkeiten für automatisch (z.B. aus den Berechnungen) oder manuell erstellte Aufgaben
 • Setzen von Fristen und Prioritäten für Aufgaben
 • Statusverfolgung von Aufgaben
 • Definition von vorgegebenen Workflows für die Erledigung von Aufgaben
 • Hinzufügen von Screenshots, Kommentaren, Positionen zu Aufgaben
 • Teilen und Zuweisen von Aufgaben an Teilnehmer über BCF
Beschriften und Bemaßen
 • Automatische Beschriftung 
 • Ergänzung eigener Parameter und Metainformation 
 • Automatische Bemaßung 
Familien- und Bibliotheksverwaltung
 • Zentrale Bereitstellung aller notwendigen Komponenten für Ihr Projekt
 • Komponenten oder Konfiguratoren, die für die aktive Disziplin geeignet sind
 • Gefiltert nach aktiver Disziplin, Verwendung im Projekt und Speicherort (lokal oder Ordner im Netzwerk)
 • Sortiert in Komponentengruppen zur schnellen Orientierung
 • Mehrere Platzierungsbefehle für Familien (Platzieren, Ersetzen, Alle ersetzen, Auf Raster platzieren)
 • Integration von eigenen Familienbibliotheken
 • Intelligente Suchfunktion
 • Erneutes Auswählen und Platzieren eines Bauteils im Modell
Geschosstabelle
 • Automatischer Import von Geschossen aus dem Architekturmodell
 • Kontrolle des Geschosses im Bereich Konstruktionsebene / Versatz (+/-)
 • Einfache Erstellung von Geschossen und Arbeitsebenen
 • Separate Geschosstabelle für mehrere Gebäudeteile (z.B. für Splitlevel)
Hersteller-Familien (CAD-Browser)
 • Umfangreiche CAD-Bibliotheken mit bewährten Komponenten unserer zahlreichen Industriepartner
 • Mehr als 6 Milliarden mögliche Bauteile und Bauteilkombinationen
 • Direkte Platzierung von Komponenten des Originalherstellers in Ihrem Modell
 • Mehrere Platzierungsmodi (Platzieren, Ersetzen, Alle einer Art ersetzen)
 • Konfiguratoren für komplexe Bauteilkombinationen (z.B. Kaskadensysteme)
 • Einbindung technischer und kaufmännischer Daten (z.B. Artikelnummern und Verpackungseinheiten)
 • Erkennung und Berücksichtigung in den Netzberechnungen
Konzeptwerkzeuge
 • Workflow für eine kollaborative Planung in der frühen Entwurfsphase
 • Dimensionierung von Technikräumen
 • Konzeptionelle Raumbedarfsplanung (Provision for spaces)
 • Querschnittseditor für das Leitungskorridorkonzept
 • Redimensionierung der "provisions for space"
 • Generierung von Rohr- und Kanalelementen aus dem Korridorkonzept
Kollisionsprüfung
 • Erkennung und Anzeige von Kollisionen jeglicher Art innerhalb eines Projekts oder zwischen mehreren Projekten
 • Kollisionsprüfung zwischen Architektur und allen Disziplinen
 • Kollisionsprüfung zwischen zwei Disziplinen oder einer Disziplin mit der Architektur
 • Kollisionsprüfung zwischen einzelnen oder mehreren Kategorien (z.B. Wände und Rohre)
 • Kollisionsprüfung zwischen einzelnen oder mehreren Systemen (z.B. Gas und Abluft) 
 • Automatische Erstellung von Aufgaben für jede Kollision in der Registerkarte Bericht und Aufgabe
 • Speichern und Laden von vordefinierten Konfigurationen
Parameter-Manager und Klassifizierungswerkzeug
 • Zuweisung von liNear-Parametern zu eigenen, gemeinsam genutzten Parametern in einer projektabhängigen Mapping-Tabelle
 • Such- und Filterfunktionen zum Mappen oder Überschreiben von Parametern
 • IFC-Klassifizierung (zur Verbesserung der IFC-Ausgabe)
 • Laden und Speichern von vordefinierten Projektstandards
 • Zuweisung von Klassifizierungsparametern zu Komponenten und Modellelementen, um diese mit Werten zu füllen
 • Strukturierung der Klassifizierung von Bauteilgruppen im IFC-Export 
 • Klassifizierung von Komponenten bezogen auf Kostengruppen für präzise Kostenschätzungen
 • Festlegung der Informationen, die dem Modell zur Verfügung gestellt werden (Level of Information)
Schlitz- und Durchbruchsplanung
 • Manuelle Platzierung
 • Automatische Platzierung
 • Platzierung auf Basis von referenzierten Modellen
 • BCF-Export (optional inkl. IFC) zwecks Kollaboration
 • BCF-Import für den Statusabgleich
Sichtbarkeitssteuerung
 • Ein-Klick-Sichtbarkeitssteuerung  für Geschosse
 • Ein-Klick-Sichtbarkeitssteuerung für Disziplinen
 • Ein-Klick-Sichtbarkeitssteuerung für Bauteilgruppen (z.B. Systeme, Dämmungen, etc.)
 • Ein-Klick-Sichtbarkeitssteuerung für Gebäudeteile mit einem Klick
Stückliste mit Artikelnummern
 • Übersichtliche und nachvollziehbare Kalkulationsergebnisse sowie vollständige Leistungsverzeichnisse
 • Detaillierte Stücklisten mit Artikelnummern und Materialprüfung
 • Leistungsverzeichnisse und Stücklisten in verschiedenen Ausgabeformaten (Windows-Ausdruck, Excel, Text, UGS, GAEB, ASD)
Systemtabelle und Schnellauswahl
 • Zentrale Verwaltung der Eigenschaften von Systemklassen
 • Intuitive Systemtabelle
 • Schnellauswahl des Systems 
TGA-Modell-Erstellung (Architektur)
 • Automatische oder manuelle MEP-Raum-Erstellung
 • Zonierungswerkzeug
 • Architekturfunktionen zur einfachen Nachmodellierung von 2D-Architekturplänen 

 

Konstruktionswerkzeuge
 • Rohrleitungsbefehl einschließlich Systemklassenbestimmung 
 • Automatisches Verbinden von Rohren, einschließlich notwendiger Übergänge (Autorouting)
 • Automatische T-Stück-Verbindung 
 • Leitungsversprung-Befehl zur Auflösung von Kollisionen
 • Konfiguratoren für Heizkörper, Konvektoren, Verteiler, Behälter
 • Konstruktion von parallelen Leitungen
 • Auslegung von Flächenkühlsystemen auch mit Kreisobjekten
 • Konstruktionswerkzeuge für Befestigungen, Flansche, Lieferlängen, etc.
 • Legenden-Funktion
Automatisches Einzeichnen der Auslegung
 • Automatische Platzierung von Konvektoren und Flächenkühlsystemen in Ihrem CAD-Modell
 • Automatische Beschriftung der übertragenen Bauteile
 • Übertragung und Aktualisierung von bemaßten Bauteilen in Ihr Modell und von Ihrem Modell in die Bemaßung
Dimensionierung der Flächenkühlsysteme
 • Dimensionierung und Auslegung von Flächenkühlsysteme (Boden, Wand und Decke) auf Basis der Kühllastberechnung
 • Einfacher Variantenvergleich
 • Ermittlung und Zuordnung von Rohrsträngen, Verteilern, Verteileranschlüssen und Regelkomponenten (z.B. Ventile)
 • Automatische Erstellung von Rohrleitungsschemata
 • Umfangreiche Datensätze von Herstellerprodukten für Konvektoren und Flächenkühlsysteme
Dimensionierung von Kühlkonvektoren
 • Dimensionierung von Konvektoren für jeden Raum auf Basis der Kühllastberechnung
 • Berücksichtigung von bereits integrierten Konvektoren im Modell und neue Dimensionierung, Auslegung und Aktualisierung des Modells
 • Einfacher Variantenvergleich
 • Ermittlung und Zuordnung von Rohrleitungen, Verteilern, Verteileranschlüssen und Regelkomponenten (z.B. Ventile)
 • Umfangreiche Datensätze von Herstellerprodukten für Konvektoren und Flächenheizsysteme
Dynamische Kühllastberechnung
 • Automatische Übernahme aller Gebäudeteile, Geschosse, Räume und Raumkomponenten direkt aus dem Revit-Modell
 • Dynamische Kühllastberechnung auf Basis mehrerer nationaler und internationaler Normen
 • Berechnung der Raumlufttemperatur
 • Berechnung der operativen Raumtemperatur
 • Assistent zur Ermittlung der internen und externen Lasten
 • Projektübergreifende Definition von wiederverwendbaren Profilen (Lasten, Beleuchtung, Nutzung, Temperaturen, Betriebsprofile, etc.)
 • Berechnung mittels periodischem Einschwingen mit CDD oder mittels aperiodischem Einschwingen mit CDP (definierter Vorlauf, Start und CDD)
 • Getrennte Darstellung der Ergebnisse für die trockene (Rest-)Kühllast, die Kühllast aus Flächenkühlung, die Kühllast aus RLT/Zuluftanlage und die Gesamtkühllast
 • Fensterkonfigurator mit Verschattungsbetrachtung
 • Parametrisches Datenmodell für einfache Änderungen
 • Automatische Aktualisierung nach Änderungen im Architekturmodell
 • Umfangreiche Materialbibliothek zur Definition von Bauteilen
 • Schnelle und einfache Berechnung von U-Werten
 • Schnellere Eingabe durch Erstellung von Standardbauteilen
Automatische Erfassung des Rohrnetzes
 • Erkennung von gezeichneten Rohren direkt im Modell und Analyse des Systems
 • Erkennung aller eingebundenen Komponenten
 • Berücksichtigung der im Modell integrierten technischen Daten
 • Erkennung von konstruierten Dimensionen für die optionale Berücksichtigung in der Netzberechnung
 • Einfaches Mapping von Fremdkomponenten zur Berücksichtigung in der Netzberechnung
Gebäudeanalyse
 • Gebäudeerfassung und -analyse einschließlich der für die Lastberechnung erforderlichen Informationen (z.B. Soll-Heiz- und Kühltemperaturen)
 • Definition und Übergabe von weiteren Gebäudeparametern (z.B. Wohnungsnamen)
 • Erkennung von Gebäudeteilen, Geschossen, Zonen und Räumen
 • Automatische Übernahme aller Gebäudeteile, Geschosse, Räume und Raumkomponenten inklusive Raum- und Angrenzungstemperaturen direkt aus dem Revit-Modell
 • Erkennung und Berücksichtigung der Geländeapproximation
 • Automatische Überprüfung von Modellierungsfehlern im Architekturmodell zur Mitteilung an den Architekten
Hydraulischer Abgleich von komplexen Systemen
 • Hydraulische Berechnungen mit Übertragung von Leistungsdaten aus Familienparametern
 • Berechnung von mehreren Systemen in einem Modell
 • Ermittlung auch von Netzen mit mehreren Leitebenen
 • Berücksichtigung nicht nur der Verteilnetze, sondern auch des Erzeugers
Rohrnetzberechnung mit Redimensionierung
 • Automatische Berechnung und Dimensionierung aller Komponenten des Heizungsrohrnetzes
 • Berücksichtigung vorgegebener Randbedingungen wie z.B. Grenzwerte für Geschwindigkeiten und den Rohrreibungswiederstand (R-Wert)
 • Ermittlung und Variantenvergleich von Rohrmaterialien und Komponenten inkl. Original-Herstellerdatensätzen mit realen Produkteigenschaften
 • Berechnung direkt im Modell inkl. Redimensionierung
 • Hydraulische Berechnungen mit Übernahme von Leistungsdaten aus Familienkennwerten
 • Berechnung von mehreren Systemen in einem Modell
 • Auswahl geeigneter (Hersteller-)Komponenten auf Basis der Berechnungsergebnisse
 • Abspeichern von Parametern direkt im Modell mit optionaler Berücksichtigung im IFC-Export
 • Schnittstelle für Ventildatensätze, Absperrventile, Differenzdruckregler, Volumenstromregler, Regelventile, Stellventile und Festwiderstände
 • Visualisierung der Ergebnisse mittels liNear Data Coloring (Abmessungen, Materialien, Geschwindigkeiten, ungünstiger Strömungsverlauf und vieles mehr)
   
Interoperabilität und Zusammenarbeit
 • IFC Import Konfiguration
 • Klassifizierung von IFC oder anderen Strukturen
 • Excel-Import und -Export
 • Reports- und Aufgaben-Manager für den BCF-Austausch (inkl. Chat Function)
 • Gemeinsame Themen und Statusverfolgung für den BCF-Austausch
Sprachauswahl für Oberfläche und Ausdrucke

Wir stellen Ihnen gleich sieben Sprachen zur Verfügung, die Sie wahlweise als Oberflächen- oder Drucksprache nutzen und kombinieren können. Auf diese Weise ist es möglich, in der einen Sprache zu planen und in einer anderen zu drucken. Besonders für internationale Projekte ein großer Vorteil, da aufwändige Übersetzungen entfallen. Für die Sprachpakete fallen keine zusätzlichen Kosten an.
Folgende Sprachen werden derzeit unterstützt:

 • Deutsch
 • Englisch
 • Französisch
 • Niederländisch
 • Russisch
 • Türkisch
 • Italienisch
Unterstützte Normen

LINEAR steht schon immer für die normkonforme Berechnung und Konstruktion. Dabei ist es uns sowohl ein Anliegen, stets die aktuellsten Normen anzubieten und das Angebot national und international stetig zu erweitern. Ein aktuelle Übersicht alle unterstützten Normen finden Sie in unser Knowledge-Base.  

Feature videos