Nieuw

Hier vindt u alle nieuwe functies van de huidige versie en alle vernieuwingen van de laatste versies! We updaten de lijst met de release van de features voor de betreffende update (feature pack). U kunt de update naar de nieuwste versie eenvoudig downloaden en installeren via het LINEAR Installatiecentrum.

Let op: De meeste nieuwe features zijn alleen beschikbaar voor klanten met een abonnement.

Voor major releases (nieuw versienummer) heeft u de bijbehorende licenties nodig. Deze kunt u als abonnementsklant aanvragen op onze contactpagina.

Nieuwe licenties aanvragen

Filter:

Compatibiliteit met AutoCAD 24 en Revit 24

LINEAR Solutions V23.2

Gebruik je al de nieuwste Autodesk-versies? Geen probleem! Dit functiepakket biedt u vanaf nu volledige compatibiliteit met AutoCAD 2024 en Revit 2024, zodat u de nieuwste Autodesk-producten naadloos kunt gebruiken met onze versie 23.2.

Solutions for AutoCAD / CADinside
Solutions for Revit
Verzoek van de klant

Berekening met meerdere fabrikanten

Multiple pipe systems - to choose in the pipe table - LINEAR Solutions

LINEAR Solutions V23.2

Met de nieuwste versies van de leidingnetwerkberekeningen voor verwarming en drinkwater ben je niet langer beperkt tot één leidingfabrikant. Om meerdere fabrikanten en leidingsystemen te kunnen selecteren, is de gebruikersinterface aangepast. Je vindt alle relevante instellingen compact terug in het dialoogvenster Leidingen en isolaties.

Meer details...

Solutions for AutoCAD / CADinside
Solutions for Revit
Verzoek van de klant

Overdracht van materialen van het model voor de berekening

LINEAR Solutions V23.2

Als je tijdens het ontwerp in Revit of in het 3D-ontwerp in AutoCAD al hebt gewerkt met de gewenste buismaterialen en isolatie, kun je deze nu direct gebruiken voor de berekening. U kunt kiezen of de buizen moeten worden berekend als stijve of buigbare (vormvaste) buizen.

Bijzonder praktisch: in het geval van vormvaste buizen worden de drukverliezen van doorbuigingen, zoals een gebogen buis zonder fitting, automatisch berekend (de zeta-waarde van de getekende fitting wordt niet gebruikt). Dit maakt het ontwerp van gebogen buizen veel eenvoudiger en zorgt voor een nog nauwkeurigere berekening van drukverliezen.

Meer details...

Solutions for AutoCAD / CADinside
Solutions for Revit

Nieuwe gebouwdetectie voor IFC-modellen in AutoCAD

LINEAR Solutions V23.2

Met deze nieuwe functie profiteert u van een betere detectie van verschillen in materiaalstructuur en een grotere fouttolerantie voor "niet helemaal zuivere" gemodelleerde architectuur. De algoritmes maken ook direct gebruik van door architecten gedefinieerde ruimtegeometrieën om nog nauwkeurigere resultaten te produceren. U kunt nu dus met IFC-modellen werken zonder ze eerst te hoeven converteren naar een AutoCAD Architecture-model.

Meer details...

Solutions for AutoCAD / CADinside

Automatische lokalisatie in hoofddistributie, leidingtrajecten en etagebuizen

pipe assignemnt in different pipe sections - LINEAR Solutions

LINEAR Solutions V23.2

Voor het eenvoudiger toewijzen van verschillende materialen voor verschillende situaties in het netwerk, bijv. kelderleidingen, stijgleidingen, vloerverdelingen, is er nu de optie "Automatische locatie", ook in het dialoogvenster Leidingen en isolatie.

Hiermee worden dergelijke installatiesituaties onmiddellijk geïdentificeerd tijdens de automatische netwerkdetectie, zodat een handmatige toewijzing grotendeels achterwege kan blijven.

Bovendien kan de automatische toewijzing handmatig worden aangepast. Op deze manier kun je individuele leidingen aan een gewenst gebied toewijzen of componenten selecteren waarbij een gedeeltelijke sectieafscheiding vanuit materiaaloogpunt zinvol is, bijvoorbeeld de overgang van hoofd- naar vloerdistributie specificeren.

Meer details...

Solutions for AutoCAD / CADinside
Solutions for Revit
Verzoek van de klant

Classificatie van leidingnetwerken in Revit nu nog eenvoudiger en praktischer

LINEAR Solutions V23.2

Omdat de toegekende classificaties nu ook worden opgeslagen op de objecten, is het inlezen van de wereldwijd opgeslagen gebruikersbestanden met classificatie-items alleen nog nodig op verzoek. 
De nieuwe Laad voorstellen knop in het Classificatie venster wordt gebruikt om deze bestanden in te lezen en classificaties die nog open staan op een eenvoudige manier in te vullen.

Meer details...

Solutions for Revit

Componentenlijsten in AutoCAD: Eén tool voor vele taken!

Component lists - LINEAR Solutions for AutoCAD

LINEAR Solutions V23.2

De functie "Componentenlijsten" combineert de oplossing van vele taken rond het onderwerp van onderdeelgegevens in één tool. Hier zijn enkele voorbeelden:

  • Je wilt gewoon een overzicht van de componenten die in je ontwerp geïntegreerd zijn?
  • Je hebt een legende nodig, bijvoorbeeld voor kleppen met je instellingen? 
  • U wilt een zaaglijst maken? - U wilt snel en eenvoudig een nieuw label maken?
  • U wilt de consistentie van de componenten en uw gegevens in het model controleren?
  • U wilt de geïnstalleerde apparatuur beheren in een fabrieksidentificatiesysteem?
  • U wilt de overdracht van het model via IFC controleren en optimaliseren?
  • U wilt een kamerboek in het model bijhouden en exporteren of wilt u het liever in Excel bijhouden en in het model brengen voor de IFC-export?

U kunt deze en vele andere taken uitvoeren met de tool "Componentlijsten". Kleine naam - grote prestatie.

Meer details...

Solutions for AutoCAD / CADinside

Uitbreiding van de e-klimaX-export

LINEAR Solutions V23.2

De e-klimaX export in Revit is uitgebreid zodat u nu de mogelijkheid heeft om kanaalsecties wel of niet mee te nemen tijdens de export, bijvoorbeeld omdat de secties alleen op de bouwplaats gemaakt moeten worden. Met de nieuwe optie Calculate Duct Cutouts heb je nu nog meer controle over welke informatie wordt geëxporteerd.

Meer details...

Solutions for Revit

Nog meer flexibiliteit bij het kiezen van onderdelen!

Component selection fpr Ventilation - LINEAR Solutions for Revit

LINEAR Solutions V23.2

Wanneer je meerdere componenten in een luchtkanaalnetwerk selecteert, heb je nu twee nieuwe selectieopties: Pad selecteren en Tak selecteren. Met Select Path kun je het pad tussen twee componenten selecteren, inclusief alle tussenliggende componenten in een kanaalnetwerk. Met Select Branch kun je een volledige tak in een kanaalnetwerk selecteren met alle bijbehorende componenten vanaf het eerste geselecteerde component. 
Je vindt de opties op het tabblad Wijzigen in het Revit Lint en kunt ze onmiddellijk gebruiken om je werk nog efficiënter te maken.

Meer details...

Solutions for Revit
Verzoek van de klant

Nieuwe optie in parameterbeheer voor Revit

Paramter management - LINEAR Solutions for Revit

LINEAR Solutions V23.2

Het aanmaken van gedeelde parameters in Revit is nu nog flexibeler gemaakt. In LINEAR parameterbeheer kunt u nu voor elke parameter afzonderlijk opgeven of deze moet worden aangemaakt in de familie of als projectparameter.

Afhankelijk van het geval kan het gebruik van projectparameters zeker efficiënter zijn dan familieparameters. Met de nieuwe optie kunt u dit nu voor elke parameter afzonderlijk beslissen.

Door parameters direct als projectparameters te kunnen aanmaken, kun je zorgen voor een performanter en efficiënter beheer, omdat de parameters niet in elke afzonderlijke familie hoeven te worden geïntegreerd. Er kunnen echter problemen ontstaan bij het gebruik van projectparameters als de categorieën in Revit niet fijn genoeg verdeeld zijn, zodat bijvoorbeeld parameters van radiatoren ook aanwezig zijn in afsluiters. Met de nieuwe optie hebt u echter volledige controle over het maken van parameters en kunt u de beste optie voor uw specifieke vereisten selecteren.

Meer details...

Solutions for Revit

Omhullende oppervlakken controleren in modeldiagnostiek

LINEAR Solutions V23.2

Voorkom onnodige prestatieproblemen: In sommige projecten kan slordig modelleren of slechte gegevensfundamentals ertoe leiden dat ruimtes een onnodig aantal omhullende oppervlakken bevatten. Dit beïnvloedt niet alleen de gebouwdetectie, maar leidt ook tot zeer kleine componentoverdrachten naar LINEAR Building. Met de verbeterde controle in Modeldiagnose behoudt u de controle over uw ruimtes. Hier vindt u nu de optie Check enveloping eurfaces in het gebied Surfaces and (MEP) Rooms, die dergelijke ruimten automatisch detecteert en een rapport genereert zodra de limiet van omhullende oppervlakken wordt overschreden.

More details...

Solutions for Revit
Verzoek van de klant

Informatie over nieuwe programma's en updates van gegevensverzamelingen

EN_update.gif

LINEAR Solutions V23.2

Zodat je nooit een nieuwe update mist: Wanneer je het programma start, krijg je nu een bericht over beschikbare updates. Zo kun je meteen de nieuwste versie installeren en blijf je altijd up-to-date.

Solutions for AutoCAD / CADinside
Solutions for Revit