Verwarmingsplanning voor Revit

Met de oplossingen van LINEAR is een continue workflow in de verwarmingsplanning gegarandeerd. Van de conceptfase tot het maken van het TGA-model via de gebouwanalyse en de verwarmingslastberekening tot het productontwerp en de leidingnetberekening: maak uw planning snel en efficiënt met LINEAR op Revit.

The LINEAR workflow

Input:

Conceptstructuur van de architectuur met kamers, verdiepingen en functionele zones


DE Workflow Alle Konzeptphase revit
Output:

De ruimtebehoeften voor technische ruimten en pijpleidinggangen zijn vastgesteld

Work steps:
 • Workflow voor een gezamenlijke planning in de vroege ontwerpfase
 • Creëren van een conceptontwerp op basis van de eisenplanning
 • Conceptueel ruimteontwerp (voorziening voor ruimtes)
 • Lokaliseren en voordimensioneren van de ruimten voor technische uitrusting
 • Lokaliseren en voordimensioneren van de leidinggangen
 • Doorsnede-editor voor het concept van de leidinggangen
 • Genereren van pijp- en kanaalelementen uit het corridorconcept
Input:

Architectuurmodel of -plan


Workflow TGA Modell Revit
Output:

Model voor verder MEP ontwerp inclusief niveaus, zones & MEP kamers

Work steps:
 • Overdracht van alle relevante vloerniveaus
 • Automatisch aanmaken van aanzichten en plannen 
 • Zonering en creatie van MEP-ruimten
 • Verrijking van het model met relevante informatie
 • Parameterbeheer voor de toewijzing van in het project gebruikte parameters 
 • Optioneel voor 2D-sjablonen:  Eenvoudige heropbouw van het gebouw in 3D
Input:

Model voor het MEP ontwerp inclusief niveaus, zones & MEP kamers


Heizlastberechnung Revit
Output:

Berekende warmtebelasting

Work steps:
 • Krachtige gebouwanalyse als basis voor de berekening van de verwarmingsbelasting
 • Optionele analyse van de topografie van het terrein
 • Automatische kartering van de gebouwstructuur (gebouwdelen, verdiepingen en kamers)
 • Identificatie en gezamenlijke correctie van modelleringsfouten in overleg met de architect  
 • U-waarde berekening en toevoeging van ontbrekende berekeningsparameters
 • Automatische warmtelastberekening voor het project, de verdiepingen en alle kamers
 • Overname van alle relevante waarden in het model
Input:

Berekende warmtebelasting


Workflow Heizung Auslegung Revit
Output:

MEP-model met gedimensioneerde verwarmingscomponenten

Work steps:
 • Dimensionering van radiatoren, convectoren of paneelverwarmingssystemen op basis van de warmtebelastingberekening
 • Vergelijking van varianten aan de hand van gecontroleerde datasets van fabrikanten 
 • Overname van de gedimensioneerde componenten in het model 
 • Naar keuze automatische of handmatige plaatsing van componenten
 • Bidirectionele aanpassingen in het model of in de dimensionering
 • Overname van alle relevante waarden in het model
Input:

MEP-model met gedimensioneerde verwarmingscomponenten


Heizung Rohrnetzberechnung Revit
Output:

MEP-model met geoptimaliseerde systemen en de voltooide leegteplanning

Work steps:
 • Snelle opbouw van het leidingnet als enkele leiding of als parallelle leidingen
 • Automatische aansluiting van alle verbruikers
 • Installatieontwerp neutraal of met behulp van uitgebreide CAD-bibliotheken van fabrikanten 
 • Specificatie van berekeningsrelevante specificaties (bijv. toewijzing van leidingmaterialen, instellingen van kleppen, specificatie van isolatie en omgevingstemperaturen)
 • Vergelijking van varianten aan de hand van gecontroleerde datasets van fabrikanten (bijv. leidingsystemen)
 • Berekening van bestaande netwerken door vaststelling van afzonderlijke of alle afmetingen
 • Herdimensionering van het verwarmingsleidingnet op basis van de berekening
 • Gekleurde weergave van alle resultaten direct in het model (LINEAR datakleuring)
 • Leegstandsplanning inclusief coördinatie via BCF en IFC
Input:

Berekend en geoptimaliseerd netwerk van verwarmingsbuizen


Workflow Heizung Beschriften Revit
Output:

Definitief verwarmingsontwerp inclusief model voor overdracht naar het coördinatiemodel en berekende resultaten inclusief materiaallijsten

Work steps:
 • Opslag van alle inputs en berekeningsresultaten in het model
 • Publicatie van selecteerbare waarden als gedeelde parameters
 • Automatische labeling van het model
 • Toevoeging van eigen parameters en meta-informatie
 • Afdrukken van de resultaten in gestandaardiseerde vormen 
 • Overdracht van de resultaten en het model in alle relevante formaten

Input:

Conceptstructuur van de architectuur met kamers, verdiepingen en functionele zones


DE Workflow Alle Konzeptphase revit
Output:

De ruimtebehoeften voor technische ruimten en pijpleidinggangen zijn vastgesteld

Arbeitsschritte:
 • Workflow voor een gezamenlijke planning in de vroege ontwerpfase
 • Creëren van een conceptontwerp op basis van de eisenplanning
 • Conceptueel ruimteontwerp (voorziening voor ruimtes)
 • Lokaliseren en voordimensioneren van de ruimten voor technische uitrusting
 • Lokaliseren en voordimensioneren van de leidinggangen
 • Doorsnede-editor voor het concept van de leidinggangen
 • Genereren van pijp- en kanaalelementen uit het corridorconcept

Input:

Architectuurmodel of -plan


Workflow TGA Modell Revit
Output:

Model voor verder MEP ontwerp inclusief niveaus, zones & MEP kamers

Arbeitsschritte:
 • Overdracht van alle relevante vloerniveaus
 • Automatisch aanmaken van aanzichten en plannen 
 • Zonering en creatie van MEP-ruimten
 • Verrijking van het model met relevante informatie
 • Parameterbeheer voor de toewijzing van in het project gebruikte parameters 
 • Optioneel voor 2D-sjablonen:  Eenvoudige heropbouw van het gebouw in 3D

Input:

Model voor het MEP ontwerp inclusief niveaus, zones & MEP kamers


Heizlastberechnung Revit
Output:

Berekende warmtebelasting

Arbeitsschritte:
 • Krachtige gebouwanalyse als basis voor de berekening van de verwarmingsbelasting
 • Optionele analyse van de topografie van het terrein
 • Automatische kartering van de gebouwstructuur (gebouwdelen, verdiepingen en kamers)
 • Identificatie en gezamenlijke correctie van modelleringsfouten in overleg met de architect  
 • U-waarde berekening en toevoeging van ontbrekende berekeningsparameters
 • Automatische warmtelastberekening voor het project, de verdiepingen en alle kamers
 • Overname van alle relevante waarden in het model

Input:

Berekende warmtebelasting


Workflow Heizung Auslegung Revit
Output:

MEP-model met gedimensioneerde verwarmingscomponenten

Arbeitsschritte:
 • Dimensionering van radiatoren, convectoren of paneelverwarmingssystemen op basis van de warmtebelastingberekening
 • Vergelijking van varianten aan de hand van gecontroleerde datasets van fabrikanten 
 • Overname van de gedimensioneerde componenten in het model 
 • Naar keuze automatische of handmatige plaatsing van componenten
 • Bidirectionele aanpassingen in het model of in de dimensionering
 • Overname van alle relevante waarden in het model

Input:

MEP-model met gedimensioneerde verwarmingscomponenten


Heizung Rohrnetzberechnung Revit
Output:

MEP-model met geoptimaliseerde systemen en de voltooide leegteplanning

Arbeitsschritte:
 • Snelle opbouw van het leidingnet als enkele leiding of als parallelle leidingen
 • Automatische aansluiting van alle verbruikers
 • Installatieontwerp neutraal of met behulp van uitgebreide CAD-bibliotheken van fabrikanten 
 • Specificatie van berekeningsrelevante specificaties (bijv. toewijzing van leidingmaterialen, instellingen van kleppen, specificatie van isolatie en omgevingstemperaturen)
 • Vergelijking van varianten aan de hand van gecontroleerde datasets van fabrikanten (bijv. leidingsystemen)
 • Berekening van bestaande netwerken door vaststelling van afzonderlijke of alle afmetingen
 • Herdimensionering van het verwarmingsleidingnet op basis van de berekening
 • Gekleurde weergave van alle resultaten direct in het model (LINEAR datakleuring)
 • Leegstandsplanning inclusief coördinatie via BCF en IFC

Input:

Berekend en geoptimaliseerd netwerk van verwarmingsbuizen


Workflow Heizung Beschriften Revit
Output:

Definitief verwarmingsontwerp inclusief model voor overdracht naar het coördinatiemodel en berekende resultaten inclusief materiaallijsten

Arbeitsschritte:
 • Opslag van alle inputs en berekeningsresultaten in het model
 • Publicatie van selecteerbare waarden als gedeelde parameters
 • Automatische labeling van het model
 • Toevoeging van eigen parameters en meta-informatie
 • Afdrukken van de resultaten in gestandaardiseerde vormen 
 • Overdracht van de resultaten en het model in alle relevante formaten

Features

MEP model creation (Architecture)
 • Automatic or manual MEP room creation
 • Zoning tool
 • Architectural functions for easy post-modeling of 2D architectural plans 

 

Construction tools
 • Piping command including system class determination 
 • Automatic connection of pipes, including necessary transitions (autorouting)
 • Automatic T-piece connection 
 • Offset command for resolving collisions
 • Configurators for radiator, convector, manifolds and tanks
 • Construction of parallel lines
 • Design of panel heating also with circular objects
 • Design tools for fixings, flanges, delivery lengths, etc.
 • Legend function
View creator and view control
 • View creation assistant for 3D views, floor plans, ceiling plans and area plans
 • Quick 3D selection box command
 • Quick working section commands
 • Automatic sorting and assignment of views
 • Suggestions for best suitable views
 • Automatic LOG assignement to views
 • View filter
Storey table
 • Automatic import of storeys from the architectural model
 • Control of the storey in the Construction level / offset (+/-) section
 • Easy Creation of storeys and work levels
 • Separate storey table for mutliple building parts (e.g. for split levels)
Collaboration in early design phases
 • Workflow for a collaborative early design phase planning
 • Dimensioning of equipment rooms
 • Conceptual space design (Provision for spaces)
 • Cross section editor for the pipeline corridor concept
 • Redimensioning of provisions for space
 • Generate pipe and duct elements from corridor concept
Industry components via CAD Browser
 • Extensive CAD libraries with approved components of our wide range of industry partner
 • More than 6 billion possible components and component combinations
 • Direct placement of original manufacturer components into your model
 • Multiple placing modes (place, insert, replace)
 • Configurators for complex component combinations (e.g. cascade systems)
 • Including technical and commercial data (e.g. article numbers and packaging units)
 • Detection and consideration in the network calculations
Building analysis
 • Building detection and analysis including the information required for load calculations (e.g. target heating and cooling temperatures)
 • Definition and transfer of further building parameters (e.g. apartment names)
 • Detection of Building parts, storeys, zones and rooms
 • Automatic transfer of all building sections, storeys, rooms and room components including room temperatures and adjacent temperatures directly from the Revit model
 • Detection and consideration of ground approximation
 • Automatic check of modeling mistakes in the architectural model to communicate to the architect
Heat load calculation
 • Automatic transfer of all building sections, storeys, rooms and room components directly from the CAD model
 • Heat load calculations based on multiple national and international standards
 • Quick and easy calculation of U-values
 • Parametric data model for easy changes
 • Automatic update after changes in the architectural model
 • Extensive material library for defining components
 • Faster input by creating standard components
Automatic detection of the pipe network
 • Detection of drawn pipes directly in the model and analysis of the system
 • Detection of all integrated components
 • Consideration of technical datas integrated in the model
 • Detection of drawn dimension for the optional consideration in the network calculation
 • Easy mapping of foreign components for the consideration in the network calculation
Pipe network calculation with redimensioning
 • Automatic calculation and dimensioning of all components in the pipe network
 • Consideration of given gerneral conditions e.g. limit values for velocities and the pipe friction pressure gradient (R-value)
 • Extensive adjustment possibilities for the calculation boundary conditions (maximum velocities, valve authorities, active pipe diameters, fixed pipe dimensions for existing systems, etc.)
 • Determination and variant comparison of pipe materials and components including original manufacturer data sets with real product properties
 • Calculation directly in the model incl. redimensioning
 • Hydraulic calculations with transfer of performance data from family parameters
 • Calculation of multiple systems in one model
 • Selection of suitable (manufacturer) components based on the calculation results
 • Saving of values directly in the model with optional consideration in the IFC export
 • Interface for valve data sets, shut-off valves, differential pressure closed-loop controllers, volume flow closed-loop controllers, regulating valves, control valve and fixed resistors
 • Visualization of results using liNear Data Coloring (dimensions, materials, velocities, unfavorable flow path and many more)
Hydraulic balancing of complex systems
 • Hydraulic calculations with transfer of performance data from family parameters
 • Calculation of multiple systems in one model
 • Determination also of networks with several control levels
 • Consideration not onlyof the distribution networks, but also the generator part
Dimensioning of panel heating
 • Dimensioning and layout of panel heating (floor, wall and Ceiling) based on the heat load calculation
 • Easy variant comparison
 • Determination and assignment of pipe runs, manifolds, manifold connections and control components (e.g. valves)
 • Automatic creation of pipe run schemes
 • Extensive data sets of manufacturer products for radiators, convectors and panel heating systems
Dimensioning of radiators & convectors
 • Dimensiong of radiators and/or convectors for each room based on the heat load calculation
 • Consideration of allready integrated radiators in the model and new dimensioning, layout and update of the model
 • Easy variant comparison
 • Dimensioning for two and one pipe systems
 • Determination and assignment of pipe runs, manifolds, manifold connections and control components (e.g. valves)
 • Extensive data sets of manufacturer products for radiators, convectors and panel heating systems
Task management
 • Assigning of responsibilities for automatic (e.g. from the calculations) or manually created tasks
 • Set of deadlines and priorities for tasks
 • Status tracking of tasks
 • Definition of given workflows for the resolution of tasks
 • Adding of Screenshots, comments, positions to tasks
 • Sharing and assignment of tasks to participants via BCF
Automatic labeling
 • Automatic label-selection according to the component class 
 • Free configuration of label content
 • Addition of custom parameters and meta information 
 • Automatic dimensioning 
Family and library management
 • Providing of all necessary components for your project centrally
 • Components or configurators suitable for the active discipline
 • Filtered by active discipline, used in project and locations (local or folder in the network)
 • Sorted in component groups for quick orientation
 • Multiple placing comands for families (place, replace, replace all, place on grid)
 • Integration of own family libraries
 • Intelligent search function
 • Pick and place again of a component in the model
Interoperability and collaboration
 • IFC Import configuration
 • Classification of IFC or other structures
 • Excel import and export
 • Reports and tasks manager for BCF exchange (incl. chat function)
 • Common topics and status tracking for BCF exchange
Collision checker
 • Detection and display of collisions of any kind within a project or between several projects
 • Collision check between Architecture and all disciplines
 • Collision check between two discipline or one discipline with the architecture
 • Collision check between single or multiple categories (e.g. walls and pipes)
 • Collision check between single or multiple systems (e.g. Gas and exhaust air)
 • Automatic creation of tasks for each collision in the Report and Task Tab
 • Saving and Loading of predefined configurations
Parameter manager and classification tool
 • Assigning of liNear parameters to your own shared parameters in a project-dependent mapping table
 • Search and filter functions for mapping or overwrite of parameters
 • Loading and Saving of predefined project standards
 • Assignment of classification parameter to components and model elements to fill it with values
 • Structure the classification of component groups in the IFC export
 • Classification components related to cost groups for precise cost estimations
Void planning
 • Manual placement
 • Automatic placement
 • Across referenced files
 • BCF-Export (optional incl. IFC) for collaboration
 • BCF-import for status alignment
Visibility control
 • One click visibility control for building parts
 • One click visibility control for storeys
 • One click visibility control for disciplines
 • One click visibility control for component groups (e.g. systems, insulations, etc.)
Language selection for interface and printouts

We provide you with no less than seven languages, which you can use and combine as you wish, either as the interface language or the print language. In this way, it is possible to design in one language and print in another. This is a great advantage, especially for international projects, as time-consuming translations are no longer necessary. There are no additional costs for the language packages.
The following languages are currently supported:

 • German
 • English
 • French
 • Dutch
 • Russian
 • Turkish
 • Italian
Parts list with article numbers
 • Clear and comprehensible calculation results as well as complete bills of materials 
 • Detailed parts lists with part numbers and material checks
 • Bills of materials in various output formats (Windows printout, Excel, text, UGS, GAEB, ASD)
Management of system class properties and quick selection
 • Central management of system class properties
 • Intuitive system table
 • Quick selection of the system 
Supported standards

LINEAR has always stood for standard-compliant calculation and design. It is both our concern to always offer the latest standards and to constantly expand the range nationally and internationally. An up-to-date overview of all supported standards can be found in our knowledge base at [LINK].

Feature videos