Afvalwaterplanning met Revit

Met LINEAR-oplossingen is een continue workflow in de afvalwaterplanning gegarandeerd. Van de creatie van het MEP-model en de selectie van sanitaire objecten tot de constructie en berekening van het leidingnetwerk, u kunt uw planning snel en efficiënt maken met LINEAR op Revit.

De LINEAR Workflow

Input:

Conceptueel lichaam van de architectuur met kamers, verdiepingen en functionele ruimtes


DE Workflow Alle Konzeptphase revit
Output:

Benodigde ruimte voor technische ruimten en toevoerleidingen

Work steps:
 • Opstellen van een conceptplan op basis van de behoefteplanning
 • Bepaling van de benodigde ruimte voor de technische uitrusting in het concept 
 • Plaats en voordimensionering van de technische centra 
 • Plaats en voordimensionering van de toevoerleidingen 
 • Uitwerking van het routeconcept voor overdracht naar de ontwerpplanning 
Input:

Architectonisch model of plan


Workflow TGA Modell Revit
Output:

Model voor verdere MEP-planning, inclusief niveaus

Work steps:
 • Eenvoudige creatie van het MEP-model op basis van de architectuur
 • Verrijking van het model met planningsrelevante informatie
 • Automatisch aanmaken van aanzichten en plattegronden 
 • Optioneel voor 2D-sjablonen: eenvoudig achteraf vastleggen van het gebouw in 3D
Input:

Model voor verdere MEP-planning, inclusief niveaus


workflow abwasser sanitärobjekte einzeichnen
Output:

MEP-model met sanitaire componenten

Work steps:
 • Selectie van sanitaire objecten als neutrale componenten of uit de uitgebreide CAD-bibliotheken van de fabrikant 
 • Eenvoudige plaatsing in het model door specifieke tekencommando's
Input:

MEP-model met sanitaire componenten


rohrnetzberechnung revit
Output:

MEP-model met geoptimaliseerde systemen en het vrijmaken van de vereiste sleuven en openingen

Work steps:
 • Snelle opbouw van het leidingnet als enkele leiding of als traject
 • Automatische aansluiting van alle armaturen incl. verloop
 • Invoegen van systeemcomponenten (bijv. afscheiders, hefinrichtingen)
 • Specificatie van berekeningsrelevante specificaties (bijv. toewijzing van buismaterialen)
 • Vergelijking van varianten aan de hand van geteste gegevenssets van fabrikanten (bijv. leidingsystemen)
 • Automatische herkenning van ventilatietypes
 • Berekening van afvalwater- en regenwaterafvoer
 • Berekening van bestaande netwerken door bepaling van afzonderlijke of alle afmetingen
 • Herdimensionering van het leidingnet voor afvalwater of regenwater op basis van de berekening
 • Gekleurde weergave van alle resultaten direct in het model
 • Sleuf- en doorbraakplanning inclusief coördinatie via BCF en IFC
Input:

Berekend en geoptimaliseerd netwerk van rioolbuizen


revit abwasser beschriften
Output:

Definitieve afvalwaterplanning inclusief model voor overname in de totale planning en berekeningsresultaten incl. materiaaluittreksel

Work steps:
 • Opslag van alle inputs en berekeningsresultaten in het model
 • Publicatie van selecteerbare waarden als gedeelde parameters
 • Automatische etikettering van het model
 • Toevoeging van eigen parameters en meta-informatie
 • Afdrukken van resultaten in gestandaardiseerde vormen 
 • Verspreiding van de resultaten en het model in alle relevante formaten

Input:

Conceptueel lichaam van de architectuur met kamers, verdiepingen en functionele ruimtes


DE Workflow Alle Konzeptphase revit
Output:

Benodigde ruimte voor technische ruimten en toevoerleidingen

Arbeitsschritte:
 • Opstellen van een conceptplan op basis van de behoefteplanning
 • Bepaling van de benodigde ruimte voor de technische uitrusting in het concept 
 • Plaats en voordimensionering van de technische centra 
 • Plaats en voordimensionering van de toevoerleidingen 
 • Uitwerking van het routeconcept voor overdracht naar de ontwerpplanning 

Input:

Architectonisch model of plan


Workflow TGA Modell Revit
Output:

Model voor verdere MEP-planning, inclusief niveaus

Arbeitsschritte:
 • Eenvoudige creatie van het MEP-model op basis van de architectuur
 • Verrijking van het model met planningsrelevante informatie
 • Automatisch aanmaken van aanzichten en plattegronden 
 • Optioneel voor 2D-sjablonen: eenvoudig achteraf vastleggen van het gebouw in 3D

Input:

Model voor verdere MEP-planning, inclusief niveaus


workflow abwasser sanitärobjekte einzeichnen
Output:

MEP-model met sanitaire componenten

Arbeitsschritte:
 • Selectie van sanitaire objecten als neutrale componenten of uit de uitgebreide CAD-bibliotheken van de fabrikant 
 • Eenvoudige plaatsing in het model door specifieke tekencommando's

Input:

MEP-model met sanitaire componenten


rohrnetzberechnung revit
Output:

MEP-model met geoptimaliseerde systemen en het vrijmaken van de vereiste sleuven en openingen

Arbeitsschritte:
 • Snelle opbouw van het leidingnet als enkele leiding of als traject
 • Automatische aansluiting van alle armaturen incl. verloop
 • Invoegen van systeemcomponenten (bijv. afscheiders, hefinrichtingen)
 • Specificatie van berekeningsrelevante specificaties (bijv. toewijzing van buismaterialen)
 • Vergelijking van varianten aan de hand van geteste gegevenssets van fabrikanten (bijv. leidingsystemen)
 • Automatische herkenning van ventilatietypes
 • Berekening van afvalwater- en regenwaterafvoer
 • Berekening van bestaande netwerken door bepaling van afzonderlijke of alle afmetingen
 • Herdimensionering van het leidingnet voor afvalwater of regenwater op basis van de berekening
 • Gekleurde weergave van alle resultaten direct in het model
 • Sleuf- en doorbraakplanning inclusief coördinatie via BCF en IFC

Input:

Berekend en geoptimaliseerd netwerk van rioolbuizen


revit abwasser beschriften
Output:

Definitieve afvalwaterplanning inclusief model voor overname in de totale planning en berekeningsresultaten incl. materiaaluittreksel

Arbeitsschritte:
 • Opslag van alle inputs en berekeningsresultaten in het model
 • Publicatie van selecteerbare waarden als gedeelde parameters
 • Automatische etikettering van het model
 • Toevoeging van eigen parameters en meta-informatie
 • Afdrukken van resultaten in gestandaardiseerde vormen 
 • Verspreiding van de resultaten en het model in alle relevante formaten

Features

Taalkeuze voor interface en afdrukken

Wij stellen u niet minder dan zeven talen ter beschikking, die u naar believen kunt gebruiken en combineren, hetzij als interfacetaal, hetzij als printtaal. Op die manier is het mogelijk om in de ene taal te plannen en in een andere taal te drukken. Dit is een groot voordeel, vooral voor internationale projecten, omdat tijdrovende vertalingen niet meer nodig zijn. Er zijn geen extra kosten voor de taalpakketten.
De volgende talen worden momenteel ondersteund:

 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Nederlands
 • Russisch
 • Turks
 • Italiaans
Ondersteunde normen

LINEAR heeft altijd gestaan voor normconforme berekening en ontwerp. Het is onze zorg om altijd de nieuwste normen aan te bieden en het aanbod van nationale en internationale normen voortdurend uit te breiden. Een actueel overzicht van alle ondersteunde normen vindt u in onze Knowledge-Base.

Interoperabiliteit en samenwerking
 • IFC importconfiguratie
 • Classificatie van IFC of andere structuren
 • Excel import en export
 • Rapporten en takenbeheer voor BCF-uitwisseling (incl. chatfunctie)
 • Gemeenschappelijke thema's en statustracking voor BCF-uitwisseling
Bouwgereedschap
 • Opdracht voor pijpleidingen, inclusief bepaling van de systeemklasse 
 • Automatisch verbinden van leidingen, inclusief noodzakelijke overgangen (autorouting)
 • Automatische T-stuk verbinding 
 • Leiding sprong commando voor het oplossen van botsingen
 • Configurators voor verdeelleidingen en tanks
 • Residentiële en decentrale drinkwaterstations
 • Hygiëne-assistent voor spoelstations en verbruikers met automatische spoelfunctie 
 • Ontwerptools voor bevestigingen, flenzen, leveringslengtes, enz.
 • Legendefunctie
Berekening van het leidingnet met herdimensionering
 • Automatische berekening en dimensionering van alle onderdelen van het drinkwaterleidingnet
 • Inachtneming van bepaalde randvoorwaarden zoals grenswaarden voor snelheden en wrijvingsweerstand van leidingen (R-waarde)
 • Bepaling en vergelijking van varianten van buismaterialen en componenten aan de hand van datasets van de oorspronkelijke fabrikant met reële producteigenschappen
 • Temperatuur-tijdfuncties voor deelsecties / totaal netwerk, rekening houdend met isolatie en omgevingstemperatuur
 • Woonstations en gedecentraliseerde drinkwaterstations
 • Drukverhogingsinstallaties en drukregelaars met specificatie van de uitgangsdruk
 • Berekening direct in het model incl. herdimensionering
 • Simulatie van spoelprocessen, afvoertijden, temperatuurcurves, circulatie
 • Berekening van thermische desinfectie 
 • Hydraulische berekeningen met overdracht van prestatiegegevens van familieparameters
 • Berekening van meerdere systemen in één model
 • Selectie van geschikte (fabrikant) componenten op basis van berekeningsresultaten
 • Opslaan van waarden direct in het model met optionele overweging in de IFC-export
 • Interface voor ventieldatasets, afsluiters, drukverschilregelaars, volumestroomregelaars, regelkleppen en vaste weerstanden
 • Integratie van Venturi-sproeiers 
 • Inliner en asymmetrische circulatiesystemen
 • Automatische spoelsystemen voor hygiënisch drinkwater
 • Visualisatie van resultaten met behulp van liNear Data Coloring (afmetingen, materialen, snelheden, ongunstige stromingspatronen en veel meer)
Systeemtabel en snelle selectie
 • Centraal beheer van systeemklasse-eigenschappen
 • Intuïtieve systeemtabel
 • Snelle selectie van het systeem 
Conceptuele hulpmiddelen
 • Workflow voor collaboratieve planning in de vroege ontwerpfase
 • Dimensionering van technische ruimtes
 • Conceptuele ruimtebehoefteplanning (voorziening voor ruimtes)
 • Doorsnede-editor voor het lijngangconcept
 • Herdimensionering van "voorzieningen voor ruimten
 • Genereren van buis- en kanaalelementen uit het corridorconcept
Planning van sleuven en doorbraken
 • Handmatige plaatsing
 • Automatische plaatsing
 • Plaatsing op basis van gerefereerde modellen
 • BCF-export (optioneel incl. IFC) voor samenwerkingsdoeleinden
 • BCF import voor statusafstemming
Botsingscontrole
 • Detectie en weergave van alle soorten botsingen binnen een project of tussen verschillende projecten
 • Controle op botsingen tussen architectuur en alle disciplines
 • Collision check tussen twee disciplines of een discipline met architectuur
 • Collision check tussen enkele of meerdere categorieën (bijv. muren en leidingen)
 • Collision check tussen enkele of meerdere systemen (bijv. gas en uitlaat) 
 • Automatisch aanmaken van taken voor elke botsing in het tabblad Rapport en Taak
 • Opslaan en laden van voorgedefinieerde configuraties
Parameterbeheerder en classificatie-instrument
 • Toewijzing van liNear parameters aan eigen gedeelde parameters in een projectafhankelijke mapping tabel.
 • Zoek- en filterfuncties voor het mappen of overschrijven van parameters
 • IFC-classificatie (om de IFC-uitvoer te verbeteren)
 • Laden en opslaan van voorgedefinieerde projectstandaarden
 • Toewijzing van classificatieparameters aan componenten en modelelementen om deze te vullen met waarden
 • Structureren van de classificatie van componentgroepen in de IFC-export 
 • Classificatie van componenten gerelateerd aan kostengroepen voor nauwkeurige kostenramingen
 • Definitie van de informatie die aan het model wordt verstrekt (informatieniveau)
Maken en controleren van weergaven
 • Wizard voor het maken van weergaven voor 3D-aanzichten, plattegronden, plafondplannen en gebiedsplannen
 • Snelle commando's voor 3D-selectieboxen
 • Snelle commando's voor werksecties
 • Automatisch sorteren en toewijzen van aanzichten
 • Suggesties voor de meest geschikte aanzichten
 • Automatische LOG-toewijzing aan aanzichten
 • Beeldfilters
Tabel van de verdiepingen
 • Automatische import van verdiepingen uit het architectuurmodel
 • Controle van de verdieping in het constructievlak / offset gebied (+/-)
 • Eenvoudig creëren van verdiepingen en werkniveaus
 • Aparte vloertabel voor meerdere gebouwdelen (bijv. voor split levels)
Controle van de zichtbaarheid
 • Met één klik zichtbaarheid regelen voor projectielen
 • Zichtbaarheidscontrole met één klik voor disciplines
 • Zichtbaarheidscontrole met één klik voor onderdelengroepen (bijv. systemen, isolatie, enz.)
 • Zichtbaarheidscontrole met één klik voor bouwonderdelen
Taakbeheer
 • Toewijzen van verantwoordelijkheden voor taken die automatisch (bijv. uit de berekeningen) of handmatig worden aangemaakt.
 • Instellen van deadlines en prioriteiten voor taken
 • Bijhouden van de status van taken
 • Definitie van vooraf gedefinieerde workflows voor de voltooiing van taken
 • Screenshots, opmerkingen, posities toevoegen aan taken
 • Delen en toewijzen van taken aan deelnemers via BCF
Familie en bibliotheekbeheer
 • Centrale levering van alle noodzakelijke componenten voor uw project
 • Componenten of configuratoren geschikt voor de actieve discipline
 • Gefilterd op actieve discipline, gebruik in het project en opslaglocatie (lokaal of map in het netwerk)
 • Gesorteerd in componentgroepen voor snelle oriëntatie
 • Meerdere plaatsingscommando's voor families (plaatsen, vervangen, alles vervangen, op raster plaatsen)
 • Integratie van eigen familiebibliotheken
 • Intelligente zoekfunctie
 • Opnieuw selecteren en plaatsen van een component in het model
Fabrikantenfamilies (CAD-browser)
 • Uitgebreide CAD-bibliotheken met beproefde onderdelen van onze talrijke industriële partners.
 • Meer dan 6 miljard mogelijke componenten en componentencombinaties
 • Directe plaatsing van componenten van de originele fabrikant in uw model
 • Meerdere plaatsingsmodi (plaatsen, vervangen, alles vervangen)
 • Configurators voor complexe componentencombinaties (bv. cascadesystemen)
 • Integratie van technische en commerciële gegevens (bv. artikelnummers en verpakkingseenheden)
 • Herkenning van en rekening houden met netwerkberekeningen
Automatische detectie van het leidingnet
 • Detectie van getrokken leidingen direct in het model en analyse van het systeem
 • Herkenning van alle geïntegreerde componenten
 • In aanmerking nemen van in het model geïntegreerde technische gegevens
 • Herkenning van geconstrueerde afmetingen voor optionele beschouwing in de netwerkberekening
 • Eenvoudige toewijzing van externe componenten om in de netwerkberekening in aanmerking te nemen
Hydraulisch balanceren van complexe systemen
 • Hydraulische berekeningen met overdracht van prestatiegegevens van familieparameters
 • Berekening van meerdere systemen in één model
 • Berekening ook van netwerken met verschillende regelniveaus
 • Niet alleen rekening houden met de distributienetten, maar ook met de generator
Onderdelenlijst met artikelnummers
 • Duidelijke en begrijpelijke berekeningsresultaten en volledige servicespecificaties
 • Gedetailleerde stuklijsten met artikelnummers en materiaaltests
 • Servicespecificaties en stuklijsten in verschillende uitvoerformaten (Windows afdruk, Excel, tekst, UGS, GAEB, ASD)
MEP model creatie (architectuur)
 • Automatisch of handmatig aanmaken van MEP-ruimtes
 • Tool voor zonering
 • Architecturale functies voor eenvoudige hermodellering van 2D-architectuurplannen 

 

Etikettering en dimensionering
 • Automatische etikettering 
 • Toevoeging van eigen parameters en meta-informatie 
 • Automatische dimensionering 

Feature videos