Ventilatieplanning voor Revit

Met de oplossingen van LINEAR is een continue workflow in de ventilatieplanning gegarandeerd. Van de conceptfase tot de creatie van het MEP-model, via de volumestroomberekening tot het ontwerp en de berekening van het kanaalnetwerk: Maak uw planning snel en efficiënt met LINEAR op Revit.

De LINEAR Workflow

Input:

Conceptueel lichaam van de architectuur met kamers, verdiepingen en functionele ruimtes


DE Workflow Alle Konzeptphase revit
Output:

Benodigde ruimte voor technische ruimten en toevoerleidingen

Work steps:
 • Opstellen van een conceptplan op basis van de behoefteplanning
 • Bepaling van de benodigde ruimte voor de technische uitrusting in het concept 
 • Plaats en voordimensionering van de technische centra 
 • Plaats en voordimensionering van de toevoerleidingen 
 • Uitwerking van het routeconcept voor overdracht naar de ontwerpplanning 
Input:

Architectonisch model of plan


Workflow TGA Modell Revit
Output:

Model voor verdere MEP-planning inclusief niveaus, zones & MEP-ruimten

Work steps:
 • Eenvoudige creatie van het MEP-model op basis van de architectuur
 • Zonering en creatie van de MEP-ruimtes
 • Verrijking van het model met planningsrelevante informatie
 • Automatisch aanmaken van aanzichten en plattegronden 
 • Optioneel voor 2D-sjablonen: eenvoudig achteraf vastleggen van het gebouw in 3D
   
Input:

Model voor verdere MEP-planning inclusief niveaus, zones & MEP-ruimten


AutoCad Auslegung Lüftung
Output:

MEP-model met ontworpen uitlaten en ventilatie-eenheid

Work steps:
 • Bepalen van de luchthoeveelheden per ruimte 
 • kiezen van het type en het aantal roosters en het intrekken ervan
 • Configuratie en plaatsing van de ventilatie-unit (neutraal of fabrikantspecifiek)
   
Input:

MEP-model met ontworpen uitlaten en ventilatie-eenheid


Workflow Lüftung kanalnetzberechnung Revit
Output:

MEP-model met geoptimaliseerde systemen en het vrijmaken van de vereiste sleuven en openingen

Work steps:
 • Snelle kanaalnetwerkconstructie rond, ovaal en rechthoekig
 • Automatische aansluiting van alle roosters
 • Invoegen van installatieonderdelen uit neutrale of fabrikantbibliotheken (bijv. geluiddempers of brandkleppen)
 • Berekening van het luchtkanaalnetwerk (drukverliesberekening, debiet-mechanische uitbalancering, geluidsberekening)
 • Ondersteuning van meerdere systemen tegelijk en vele speciale constructies (bijv. doorsnedeverdelingen op weerroosters, meerdere ventilatoren) 
 • Berekening van bestaande netwerken door vaststelling van afzonderlijke of alle afmetingen
 • Herdimensionering van het luchtkanaalnetwerk op basis van de berekening
 • Gekleurde weergave van alle resultaten direct in het model
 • Slot- en doorbraakplanning inclusief coördinatie via BCF en IFC
 • Overdracht via e-klimaX direct naar de luchtkanaalproductie
Input:

Berekend en geoptimaliseerd luchtkanaalnetwerk


Lüftung Beschriften Revit
Output:

Definitieve ventilatieplanning inclusief model voor overdracht naar de algemene planning en berekeningsresultaten incl. materiaaluittreksel

Work steps:
 • Opslag van alle inputs en berekeningsresultaten in het model
 • Publicatie van selecteerbare waarden als gedeelde parameters
 • Automatische etikettering van het model
 • Toevoeging van eigen parameters en meta-informatie
 • Afdrukken van resultaten in gestandaardiseerde vormen 
 • Verspreiding van de resultaten en het model in alle relevante formaten

Input:

Conceptueel lichaam van de architectuur met kamers, verdiepingen en functionele ruimtes


DE Workflow Alle Konzeptphase revit
Output:

Benodigde ruimte voor technische ruimten en toevoerleidingen

Arbeitsschritte:
 • Opstellen van een conceptplan op basis van de behoefteplanning
 • Bepaling van de benodigde ruimte voor de technische uitrusting in het concept 
 • Plaats en voordimensionering van de technische centra 
 • Plaats en voordimensionering van de toevoerleidingen 
 • Uitwerking van het routeconcept voor overdracht naar de ontwerpplanning 

Input:

Architectonisch model of plan


Workflow TGA Modell Revit
Output:

Model voor verdere MEP-planning inclusief niveaus, zones & MEP-ruimten

Arbeitsschritte:
 • Eenvoudige creatie van het MEP-model op basis van de architectuur
 • Zonering en creatie van de MEP-ruimtes
 • Verrijking van het model met planningsrelevante informatie
 • Automatisch aanmaken van aanzichten en plattegronden 
 • Optioneel voor 2D-sjablonen: eenvoudig achteraf vastleggen van het gebouw in 3D
   

Input:

Model voor verdere MEP-planning inclusief niveaus, zones & MEP-ruimten


AutoCad Auslegung Lüftung
Output:

MEP-model met ontworpen uitlaten en ventilatie-eenheid

Arbeitsschritte:
 • Bepalen van de luchthoeveelheden per ruimte 
 • kiezen van het type en het aantal roosters en het intrekken ervan
 • Configuratie en plaatsing van de ventilatie-unit (neutraal of fabrikantspecifiek)
   

Input:

MEP-model met ontworpen uitlaten en ventilatie-eenheid


Workflow Lüftung kanalnetzberechnung Revit
Output:

MEP-model met geoptimaliseerde systemen en het vrijmaken van de vereiste sleuven en openingen

Arbeitsschritte:
 • Snelle kanaalnetwerkconstructie rond, ovaal en rechthoekig
 • Automatische aansluiting van alle roosters
 • Invoegen van installatieonderdelen uit neutrale of fabrikantbibliotheken (bijv. geluiddempers of brandkleppen)
 • Berekening van het luchtkanaalnetwerk (drukverliesberekening, debiet-mechanische uitbalancering, geluidsberekening)
 • Ondersteuning van meerdere systemen tegelijk en vele speciale constructies (bijv. doorsnedeverdelingen op weerroosters, meerdere ventilatoren) 
 • Berekening van bestaande netwerken door vaststelling van afzonderlijke of alle afmetingen
 • Herdimensionering van het luchtkanaalnetwerk op basis van de berekening
 • Gekleurde weergave van alle resultaten direct in het model
 • Slot- en doorbraakplanning inclusief coördinatie via BCF en IFC
 • Overdracht via e-klimaX direct naar de luchtkanaalproductie

Input:

Berekend en geoptimaliseerd luchtkanaalnetwerk


Lüftung Beschriften Revit
Output:

Definitieve ventilatieplanning inclusief model voor overdracht naar de algemene planning en berekeningsresultaten incl. materiaaluittreksel

Arbeitsschritte:
 • Opslag van alle inputs en berekeningsresultaten in het model
 • Publicatie van selecteerbare waarden als gedeelde parameters
 • Automatische etikettering van het model
 • Toevoeging van eigen parameters en meta-informatie
 • Afdrukken van resultaten in gestandaardiseerde vormen 
 • Verspreiding van de resultaten en het model in alle relevante formaten

Features

Bouwgereedschap
 • Opdracht voor luchtkanaalconstructie, inclusief bepaling van de systeemklasse
 • Automatische aansluiting van kanalen, inclusief noodzakelijke overgangen (auto-routing)
 • Automatische aansluiting van T-stukken
 • Luchtbehandelingskast configurator
 • Kanaalspringopdracht voor het oplossen van botsingen
 • Breed assortiment luchtroosters, roosters en componenten voor ronde, ovale en rechthoekige kanalen zoals geluiddempers, brandkleppen, ventilatoren en debietregelaars (generiek en fabrikantspecifiek)
 • Configurator voor parallelle kanalen/buizen voor de gelijktijdige installatie van meerdere kanalen en buizen
 • Ontwerptools voor bevestigingen, flenzen, leveringslengtes, enz.
 • Legendefunctie
 • Automatische etikettering
Analyse van het gebouw
 • Registratie en analyse van het gebouw, met inbegrip van de informatie die nodig is voor de berekening van de belasting (bv. gewenste temperaturen voor verwarming en koeling).
 • Definitie en overdracht van verdere gebouwparameters (bv. namen van appartementen).
 • Herkenning van gebouwdelen, verdiepingen, zones en kamers
 • Automatische overdracht van alle gebouwdelen, verdiepingen, kamers en ruimtecomponenten inclusief kamer- en aangrenzende temperaturen rechtstreeks uit het Revit-model
 • Herkenning en inachtneming van terreinbenadering
 • Automatische controle van modelleringsfouten in het architectuurmodel voor kennisgeving aan de architect
Botsingscontrole
 • Detectie en weergave van alle soorten botsingen binnen een project of tussen verschillende projecten
 • Controle op botsingen tussen architectuur en alle disciplines
 • Collision check tussen twee disciplines of een discipline met architectuur
 • Collision check tussen enkele of meerdere categorieën (bijv. muren en leidingen)
 • Collision check tussen enkele of meerdere systemen (bijv. gas en uitlaat) 
 • Automatisch aanmaken van taken voor elke botsing in het tabblad Rapport en Taak
 • Opslaan en laden van voorgedefinieerde configuraties
Interoperabiliteit en samenwerking
 • IFC importconfiguratie
 • Classificatie van IFC of andere structuren
 • Excel import en export
 • Rapporten en takenbeheer voor BCF-uitwisseling (incl. chatfunctie)
 • Gemeenschappelijke thema's en statustracking voor BCF-uitwisseling
Planning van sleuven en doorbraken
 • Handmatige plaatsing
 • Automatische plaatsing
 • Plaatsing op basis van gerefereerde modellen
 • BCF-export (optioneel incl. IFC) voor samenwerkingsdoeleinden
 • BCF import voor statusafstemming
Conceptuele hulpmiddelen
 • Workflow voor collaboratieve planning in de vroege ontwerpfase
 • Dimensionering van technische ruimtes
 • Conceptuele ruimtebehoefteplanning (voorziening voor ruimtes)
 • Doorsnede-editor voor het lijngangconcept
 • Herdimensionering van "voorzieningen voor ruimten
 • Genereren van buis- en kanaalelementen uit het corridorconcept
Systeemtabel en snelle selectie
 • Centraal beheer van systeemklasse-eigenschappen
 • Intuïtieve systeemtabel
 • Snelle selectie van het systeem 
Automatische detectie van het luchtkanaalnetwerk
 • Detectie van ontworpen kanalen en componenten direct in het model en analyse van het systeem
 • Detectie van alle geïntegreerde componenten zoals luchtuitlaten, ventilatoren of luchthoeveelheidsregelaars
 • In aanmerking nemen van in het model geïntegreerde technische gegevens
 • Detectie van ingetekende afmetingen voor optionele overweging in de netwerkberekening
 • Eenvoudige toewijzing van componenten van derden om in de netwerkberekening in aanmerking te nemen
Berekening van het luchtkanaalnetwerk, inclusief herdimensionering
 • Automatische berekening en dimensionering van alle componenten van het ventilatienetwerk
 • Dynamisch bepaalde zetawaarden voor een gedetailleerde berekening van de luchtweerstandscoëfficiënten
 • Gedetailleerde instelmogelijkheden, bijvoorbeeld voor dimensioneringsgrenzen (maximale hoogtes, enz.)
 • Berekening van drukverlies en vloeistofbalancering
 • Bepaling en vergelijking van kanaalsysteemvarianten incl. datasets van originele fabrikanten met reële producteigenschappen
 • Berekening direct in het model incl. herdimensionering
 • Berekening ook van netwerken met meerdere regelniveaus
 • Niet alleen rekening houden met de distributienetten, maar ook met de generator
 • Berekening van meerdere systemen in één model
 • Berekening van netwerken met gesplitste en gerecombineerde kanaaldoorsneden
 • Berekening van vertakte kanaalsystemen tussen buitenroosters en ventilatie-eenheden
 • Selectie van geschikte (fabrikant) componenten op basis van de berekeningsresultaten
 • Opslaan van de waarden direct in het model met optionele overweging in de IFC-export
 • Visualisatie van de resultaten met behulp van liNear Data Coloring (afmetingen, materialen, snelheden en nog veel meer)
Taalkeuze voor interface en afdrukken

Wij stellen u niet minder dan zeven talen ter beschikking, die u naar believen kunt gebruiken en combineren, hetzij als interfacetaal, hetzij als printtaal. Op die manier is het mogelijk om in de ene taal te plannen en in een andere taal te drukken. Dit is een groot voordeel, vooral voor internationale projecten, omdat tijdrovende vertalingen niet meer nodig zijn. Er zijn geen extra kosten voor de taalpakketten.
De volgende talen worden momenteel ondersteund:

 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Nederlands
 • Russisch
 • Turks
 • Italiaans
Ondersteunde normen

LINEAR heeft altijd gestaan voor normconforme berekening en ontwerp. Het is onze zorg om altijd de nieuwste normen aan te bieden en het aanbod van nationale en internationale normen voortdurend uit te breiden. Een actueel overzicht van alle ondersteunde normen vindt u in onze Knowledge-Base.

Geluidsberekening
 • Berekening van het geluidsniveau voor alle componenten in 8 octaafbanden
 • Berekening van het geluidsniveau in verband met de ruimtedemping
Parameterbeheerder en classificatie-instrument
 • Toewijzing van liNear parameters aan eigen gedeelde parameters in een projectafhankelijke mapping tabel.
 • Zoek- en filterfuncties voor het mappen of overschrijven van parameters
 • IFC-classificatie (om de IFC-uitvoer te verbeteren)
 • Laden en opslaan van voorgedefinieerde projectstandaarden
 • Toewijzing van classificatieparameters aan componenten en modelelementen om deze te vullen met waarden
 • Structureren van de classificatie van componentgroepen in de IFC-export 
 • Classificatie van componenten gerelateerd aan kostengroepen voor nauwkeurige kostenramingen
 • Definitie van de informatie die aan het model wordt verstrekt (informatieniveau)
Maken en controleren van weergaven
 • Wizard voor het maken van weergaven voor 3D-aanzichten, plattegronden, plafondplannen en gebiedsplannen
 • Snelle commando's voor 3D-selectieboxen
 • Snelle commando's voor werksecties
 • Automatisch sorteren en toewijzen van aanzichten
 • Suggesties voor de meest geschikte aanzichten
 • Automatische LOG-toewijzing aan aanzichten
 • Beeldfilters
Tabel van de verdiepingen
 • Automatische import van verdiepingen uit het architectuurmodel
 • Controle van de verdieping in het constructievlak / offset gebied (+/-)
 • Eenvoudig creëren van verdiepingen en werkniveaus
 • Aparte vloertabel voor meerdere gebouwdelen (bijv. voor split levels)
Taakbeheer
 • Toewijzen van verantwoordelijkheden voor taken die automatisch (bijv. uit de berekeningen) of handmatig worden aangemaakt.
 • Instellen van deadlines en prioriteiten voor taken
 • Bijhouden van de status van taken
 • Definitie van vooraf gedefinieerde workflows voor de voltooiing van taken
 • Screenshots, opmerkingen, posities toevoegen aan taken
 • Delen en toewijzen van taken aan deelnemers via BCF
Etikettering en dimensionering
 • Automatische etikettering 
 • Toevoeging van eigen parameters en meta-informatie 
 • Automatische dimensionering 
MEP model creatie (architectuur)
 • Automatisch of handmatig aanmaken van MEP-ruimtes
 • Tool voor zonering
 • Architecturale functies voor eenvoudige hermodellering van 2D-architectuurplannen 

 

Onderdelenlijst met artikelnummers
 • Duidelijke en begrijpelijke berekeningsresultaten en volledige servicespecificaties
 • Gedetailleerde stuklijsten met artikelnummers en materiaaltests
 • Servicespecificaties en stuklijsten in verschillende uitvoerformaten (Windows afdruk, Excel, tekst, UGS, GAEB, ASD)
Fabrikantenfamilies (CAD-browser)
 • Uitgebreide CAD-bibliotheken met beproefde onderdelen van onze talrijke industriële partners.
 • Meer dan 6 miljard mogelijke componenten en componentencombinaties
 • Directe plaatsing van componenten van de originele fabrikant in uw model
 • Meerdere plaatsingsmodi (plaatsen, vervangen, alles vervangen)
 • Configurators voor complexe componentencombinaties (bv. cascadesystemen)
 • Integratie van technische en commerciële gegevens (bv. artikelnummers en verpakkingseenheden)
 • Herkenning van en rekening houden met netwerkberekeningen
Familie en bibliotheekbeheer
 • Centrale levering van alle noodzakelijke componenten voor uw project
 • Componenten of configuratoren geschikt voor de actieve discipline
 • Gefilterd op actieve discipline, gebruik in het project en opslaglocatie (lokaal of map in het netwerk)
 • Gesorteerd in componentgroepen voor snelle oriëntatie
 • Meerdere plaatsingscommando's voor families (plaatsen, vervangen, alles vervangen, op raster plaatsen)
 • Integratie van eigen familiebibliotheken
 • Intelligente zoekfunctie
 • Opnieuw selecteren en plaatsen van een component in het model
Controle van de zichtbaarheid
 • Met één klik zichtbaarheid regelen voor projectielen
 • Zichtbaarheidscontrole met één klik voor disciplines
 • Zichtbaarheidscontrole met één klik voor onderdelengroepen (bijv. systemen, isolatie, enz.)
 • Zichtbaarheidscontrole met één klik voor bouwonderdelen
Konstruktionswerkzeuge
 • Luftkanal-Konstruktionsbefehl einschließlich Systemklassenbestimmung
 • Automatisches Verbinden von Kanälen, einschließlich notwendiger Übergänge (Auto-Routing)
 • Automatische T-Stück-Verbindung
 • Konfigurator für Lüftungsgeräte
 • Leitungsversprung-Befehl zur Auflösung von Kollisionen
 • Große Auswahl an Luftauslässen, -schutzgittern und Komponenten für runde, ovale und rechteckige Kanäle wie Schalldämpfer, Brandschutzklappen, Ventilatoren und Volumenstromregler (generisch und herstellerspezifisch)
 • Konfigurator für parallele Kanäle/Rohre zum gleichzeitigen Verlegen mehrerer Kanäle und Rohre
 • Konstruktionswerkzeuge für Befestigungen, Flansche, Lieferlängen, etc.
 • Legenden-Funktion
 • Automatische Beschriftung
Automatische Erfassung des Luftkanalnetzes
 • Erkennung von konstruierten Kanälen und Komponenten direkt im Modell und Analyse des Systems
 • Erfassung aller integrierten Komponenten wie Luftauslässe, Ventilatoren oder Volumenstromregler
 • Berücksichtigung der im Modell integrierten technischen Daten
 • Erkennung von eingezeichneten Dimensionen für die optionale Berücksichtigung in der Netzberechnung
 • Einfaches Mapping von Fremdkomponenten zur Berücksichtigung in der Netzberechnung
Luftkanalnetzberechnung inkl. Redimensionierung
 • Automatische Berechnung und Dimensionierung aller Komponenten des Lüftungsnetzes
 • Dynamisch ermittelte Zeta-Werte für eine detaillierte Berechnung der Luftwiderstandsbeiwerte
 • Detaillierte Einstellmöglichkeiten, z.B. für Dimensionierungsgrenzen (maximale Höhen, etc.)
 • Druckverlustberechnung und strömungsmechanischer Abgleich
 • Ermittlung und Variantenvergleich von Kanalsystemen inkl. Originalhersteller-Datensätzen mit realen Produkteigenschaften
 • Berechnung direkt im Modell inkl. Redimensionierung
 • Berechnung auch von Netzen mit mehreren Steuerungsebenen
 • Berücksichtigung nicht nur der Verteilnetze, sondern auch des Erzeugers
 • Berechnung von mehreren Systemen in einem Modell
 • Berechnung auch von Netzen mit aufgeteilten und wieder zusammengeführten Kanalquerschnitten
 • Berechnung verzweigter Kanalsysteme zwischen Außengittern und Lüftungsgeräten
 • Auswahl geeigneter (Hersteller-)Komponenten auf Basis der Berechnungsergebnisse
 • Abspeichern der Werte direkt im Modell mit optionaler Berücksichtigung im IFC-Export
 • Visualisierung der Ergebnisse mittels liNear Data Coloring (Dimensionen, Materialien, Geschwindigkeiten und vieles mehr)
Schallberechnung
 • Schallpegelberechnung für alle Komponenten in 8 Oktavbändern
 • Berechnung des Schallpegels in Verbindung mit der Raumdämpfung
Kontrollierte Wohnraumlüftung
 • Konzepterstellung Wohnungslüftung für Neubauten und Modernisierungen
 • Einstufung der Räume nach Zuluft-, Abluft-, Überströmraum, gemäß DIN 1946-6
 • Auslegung raumlufttechnischer Anlagen
 • Freie Lüftung mit Querlüftung zum Feuchteschutz
 • Festlegung von Nutzungseinheiten bei Mehrfamilienhäusern
 • Heizlast und kontrollierte Wohnraumlüftung im Verbund (Auswirkung der Wärmerückgewinnung auf Lüftungswärmeverluste)
 • Ventilatorgestützte Lüftung mit Abluftsystem
 • Ermittlung der Notwendigkeit einer lufttechnischen Maßnahme
 • Kombinierte Zu- und Abluftsysteme über zentrale und dezentrale Geräte
 • Grafische Ausgabe der Luftverteilung
 • Komplette Materialzusammenstellungen
Ansichtenerstellung und -steuerung
 • Ansichtserstellungsassistent für 3D-Ansichten, Grundrisse, Deckenpläne und Flächenpläne
 • Schnellbefehle für 3D-Auswahlboxen
 • Schnellbefehle für Arbeitsschnitte
 • Automatische Sortierung und Zuordnung von Ansichten
 • Vorschläge für am besten geeignete Ansichten
 • Automatische LOG-Zuordnung zu Ansichten
 • Ansichtsfilter
Aufgabenmanagement
 • Zuweisung von Zuständigkeiten für automatisch (z.B. aus den Berechnungen) oder manuell erstellte Aufgaben
 • Setzen von Fristen und Prioritäten für Aufgaben
 • Statusverfolgung von Aufgaben
 • Definition von vorgegebenen Workflows für die Erledigung von Aufgaben
 • Hinzufügen von Screenshots, Kommentaren, Positionen zu Aufgaben
 • Teilen und Zuweisen von Aufgaben an Teilnehmer über BCF
Beschriften und Bemaßen
 • Automatische Beschriftung 
 • Ergänzung eigener Parameter und Metainformation 
 • Automatische Bemaßung 
Familien- und Bibliotheksverwaltung
 • Zentrale Bereitstellung aller notwendigen Komponenten für Ihr Projekt
 • Komponenten oder Konfiguratoren, die für die aktive Disziplin geeignet sind
 • Gefiltert nach aktiver Disziplin, Verwendung im Projekt und Speicherort (lokal oder Ordner im Netzwerk)
 • Sortiert in Komponentengruppen zur schnellen Orientierung
 • Mehrere Platzierungsbefehle für Familien (Platzieren, Ersetzen, Alle ersetzen, Auf Raster platzieren)
 • Integration von eigenen Familienbibliotheken
 • Intelligente Suchfunktion
 • Erneutes Auswählen und Platzieren eines Bauteils im Modell
Geschosstabelle
 • Automatischer Import von Geschossen aus dem Architekturmodell
 • Kontrolle des Geschosses im Bereich Konstruktionsebene / Versatz (+/-)
 • Einfache Erstellung von Geschossen und Arbeitsebenen
 • Separate Geschosstabelle für mehrere Gebäudeteile (z.B. für Splitlevel)
Hersteller-Familien (CAD-Browser)
 • Umfangreiche CAD-Bibliotheken mit bewährten Komponenten unserer zahlreichen Industriepartner
 • Mehr als 6 Milliarden mögliche Bauteile und Bauteilkombinationen
 • Direkte Platzierung von Komponenten des Originalherstellers in Ihrem Modell
 • Mehrere Platzierungsmodi (Platzieren, Ersetzen, Alle einer Art ersetzen)
 • Konfiguratoren für komplexe Bauteilkombinationen (z.B. Kaskadensysteme)
 • Einbindung technischer und kaufmännischer Daten (z.B. Artikelnummern und Verpackungseinheiten)
 • Erkennung und Berücksichtigung in den Netzberechnungen
Konzeptwerkzeuge
 • Workflow für eine kollaborative Planung in der frühen Entwurfsphase
 • Dimensionierung von Technikräumen
 • Konzeptionelle Raumbedarfsplanung (Provision for spaces)
 • Querschnittseditor für das Leitungskorridorkonzept
 • Redimensionierung der "provisions for space"
 • Generierung von Rohr- und Kanalelementen aus dem Korridorkonzept
Kollisionsprüfung
 • Erkennung und Anzeige von Kollisionen jeglicher Art innerhalb eines Projekts oder zwischen mehreren Projekten
 • Kollisionsprüfung zwischen Architektur und allen Disziplinen
 • Kollisionsprüfung zwischen zwei Disziplinen oder einer Disziplin mit der Architektur
 • Kollisionsprüfung zwischen einzelnen oder mehreren Kategorien (z.B. Wände und Rohre)
 • Kollisionsprüfung zwischen einzelnen oder mehreren Systemen (z.B. Gas und Abluft) 
 • Automatische Erstellung von Aufgaben für jede Kollision in der Registerkarte Bericht und Aufgabe
 • Speichern und Laden von vordefinierten Konfigurationen
Parameter-Manager und Klassifizierungswerkzeug
 • Zuweisung von liNear-Parametern zu eigenen, gemeinsam genutzten Parametern in einer projektabhängigen Mapping-Tabelle
 • Such- und Filterfunktionen zum Mappen oder Überschreiben von Parametern
 • IFC-Klassifizierung (zur Verbesserung der IFC-Ausgabe)
 • Laden und Speichern von vordefinierten Projektstandards
 • Zuweisung von Klassifizierungsparametern zu Komponenten und Modellelementen, um diese mit Werten zu füllen
 • Strukturierung der Klassifizierung von Bauteilgruppen im IFC-Export 
 • Klassifizierung von Komponenten bezogen auf Kostengruppen für präzise Kostenschätzungen
 • Festlegung der Informationen, die dem Modell zur Verfügung gestellt werden (Level of Information)
Schlitz- und Durchbruchsplanung
 • Manuelle Platzierung
 • Automatische Platzierung
 • Platzierung auf Basis von referenzierten Modellen
 • BCF-Export (optional inkl. IFC) zwecks Kollaboration
 • BCF-Import für den Statusabgleich
Sichtbarkeitssteuerung
 • Ein-Klick-Sichtbarkeitssteuerung  für Geschosse
 • Ein-Klick-Sichtbarkeitssteuerung für Disziplinen
 • Ein-Klick-Sichtbarkeitssteuerung für Bauteilgruppen (z.B. Systeme, Dämmungen, etc.)
 • Ein-Klick-Sichtbarkeitssteuerung für Gebäudeteile mit einem Klick
Stückliste mit Artikelnummern
 • Übersichtliche und nachvollziehbare Kalkulationsergebnisse sowie vollständige Leistungsverzeichnisse
 • Detaillierte Stücklisten mit Artikelnummern und Materialprüfung
 • Leistungsverzeichnisse und Stücklisten in verschiedenen Ausgabeformaten (Windows-Ausdruck, Excel, Text, UGS, GAEB, ASD)
Systemtabelle und Schnellauswahl
 • Zentrale Verwaltung der Eigenschaften von Systemklassen
 • Intuitive Systemtabelle
 • Schnellauswahl des Systems 
TGA-Modell-Erstellung (Architektur)
 • Automatische oder manuelle MEP-Raum-Erstellung
 • Zonierungswerkzeug
 • Architekturfunktionen zur einfachen Nachmodellierung von 2D-Architekturplänen 

 

Gebäudeanalyse
 • Gebäudeerfassung und -analyse einschließlich der für die Lastberechnung erforderlichen Informationen (z.B. Soll-Heiz- und Kühltemperaturen)
 • Definition und Übergabe von weiteren Gebäudeparametern (z.B. Wohnungsnamen)
 • Erkennung von Gebäudeteilen, Geschossen, Zonen und Räumen
 • Automatische Übernahme aller Gebäudeteile, Geschosse, Räume und Raumkomponenten inklusive Raum- und Angrenzungstemperaturen direkt aus dem Revit-Modell
 • Erkennung und Berücksichtigung der Geländeapproximation
 • Automatische Überprüfung von Modellierungsfehlern im Architekturmodell zur Mitteilung an den Architekten
Interoperabilität und Zusammenarbeit
 • IFC Import Konfiguration
 • Klassifizierung von IFC oder anderen Strukturen
 • Excel-Import und -Export
 • Reports- und Aufgaben-Manager für den BCF-Austausch (inkl. Chat Function)
 • Gemeinsame Themen und Statusverfolgung für den BCF-Austausch
Sprachauswahl für Oberfläche und Ausdrucke

Wir stellen Ihnen gleich sieben Sprachen zur Verfügung, die Sie wahlweise als Oberflächen- oder Drucksprache nutzen und kombinieren können. Auf diese Weise ist es möglich, in der einen Sprache zu planen und in einer anderen zu drucken. Besonders für internationale Projekte ein großer Vorteil, da aufwändige Übersetzungen entfallen. Für die Sprachpakete fallen keine zusätzlichen Kosten an.
Folgende Sprachen werden derzeit unterstützt:

 • Deutsch
 • Englisch
 • Französisch
 • Niederländisch
 • Russisch
 • Türkisch
 • Italienisch
Unterstützte Normen

LINEAR steht schon immer für die normkonforme Berechnung und Konstruktion. Dabei ist es uns sowohl ein Anliegen, stets die aktuellsten Normen anzubieten und das Angebot national und international stetig zu erweitern. Ein aktuelle Übersicht alle unterstützten Normen finden Sie in unser Knowledge-Base.  

Feature videos