Ventilatieplanning voor Revit

Met de oplossingen van LINEAR is een continue workflow in de ventilatieplanning gegarandeerd. Van de conceptfase tot de creatie van het MEP-model, via de volumestroomberekening tot het ontwerp en de berekening van het kanaalnetwerk: Maak uw planning snel en efficiënt met LINEAR op Revit.

De LINEAR Workflow

Input:

Conceptueel lichaam van de architectuur met kamers, verdiepingen en functionele ruimtes


DE Workflow Alle Konzeptphase revit
Output:

Benodigde ruimte voor technische ruimten en toevoerleidingen

Work steps:
 • Opstellen van een conceptplan op basis van de behoefteplanning
 • Bepaling van de benodigde ruimte voor de technische uitrusting in het concept 
 • Plaats en voordimensionering van de technische centra 
 • Plaats en voordimensionering van de toevoerleidingen 
 • Uitwerking van het routeconcept voor overdracht naar de ontwerpplanning 
Input:

Architectonisch model of plan


Workflow TGA Modell Revit
Output:

Model voor verdere MEP-planning inclusief niveaus, zones & MEP-ruimten

Work steps:
 • Eenvoudige creatie van het MEP-model op basis van de architectuur
 • Zonering en creatie van de MEP-ruimtes
 • Verrijking van het model met planningsrelevante informatie
 • Automatisch aanmaken van aanzichten en plattegronden 
 • Optioneel voor 2D-sjablonen: eenvoudig achteraf vastleggen van het gebouw in 3D
   
Input:

Model voor verdere MEP-planning inclusief niveaus, zones & MEP-ruimten


AutoCad Auslegung Lüftung
Output:

MEP-model met ontworpen uitlaten en ventilatie-eenheid

Work steps:
 • Bepalen van de luchthoeveelheden per ruimte 
 • kiezen van het type en het aantal roosters en het intrekken ervan
 • Configuratie en plaatsing van de ventilatie-unit (neutraal of fabrikantspecifiek)
   
Input:

MEP-model met ontworpen uitlaten en ventilatie-eenheid


Workflow Lüftung kanalnetzberechnung Revit
Output:

MEP-model met geoptimaliseerde systemen en het vrijmaken van de vereiste sleuven en openingen

Work steps:
 • Snelle kanaalnetwerkconstructie rond, ovaal en rechthoekig
 • Automatische aansluiting van alle roosters
 • Invoegen van installatieonderdelen uit neutrale of fabrikantbibliotheken (bijv. geluiddempers of brandkleppen)
 • Berekening van het luchtkanaalnetwerk (drukverliesberekening, debiet-mechanische uitbalancering, geluidsberekening)
 • Ondersteuning van meerdere systemen tegelijk en vele speciale constructies (bijv. doorsnedeverdelingen op weerroosters, meerdere ventilatoren) 
 • Berekening van bestaande netwerken door vaststelling van afzonderlijke of alle afmetingen
 • Herdimensionering van het luchtkanaalnetwerk op basis van de berekening
 • Gekleurde weergave van alle resultaten direct in het model
 • Slot- en doorbraakplanning inclusief coördinatie via BCF en IFC
 • Overdracht via e-klimaX direct naar de luchtkanaalproductie
Input:

Berekend en geoptimaliseerd luchtkanaalnetwerk


Lüftung Beschriften Revit
Output:

Definitieve ventilatieplanning inclusief model voor overdracht naar de algemene planning en berekeningsresultaten incl. materiaaluittreksel

Work steps:
 • Opslag van alle inputs en berekeningsresultaten in het model
 • Publicatie van selecteerbare waarden als gedeelde parameters
 • Automatische etikettering van het model
 • Toevoeging van eigen parameters en meta-informatie
 • Afdrukken van resultaten in gestandaardiseerde vormen 
 • Verspreiding van de resultaten en het model in alle relevante formaten

Input:

Conceptueel lichaam van de architectuur met kamers, verdiepingen en functionele ruimtes


DE Workflow Alle Konzeptphase revit
Output:

Benodigde ruimte voor technische ruimten en toevoerleidingen

Arbeitsschritte:
 • Opstellen van een conceptplan op basis van de behoefteplanning
 • Bepaling van de benodigde ruimte voor de technische uitrusting in het concept 
 • Plaats en voordimensionering van de technische centra 
 • Plaats en voordimensionering van de toevoerleidingen 
 • Uitwerking van het routeconcept voor overdracht naar de ontwerpplanning 

Input:

Architectonisch model of plan


Workflow TGA Modell Revit
Output:

Model voor verdere MEP-planning inclusief niveaus, zones & MEP-ruimten

Arbeitsschritte:
 • Eenvoudige creatie van het MEP-model op basis van de architectuur
 • Zonering en creatie van de MEP-ruimtes
 • Verrijking van het model met planningsrelevante informatie
 • Automatisch aanmaken van aanzichten en plattegronden 
 • Optioneel voor 2D-sjablonen: eenvoudig achteraf vastleggen van het gebouw in 3D
   

Input:

Model voor verdere MEP-planning inclusief niveaus, zones & MEP-ruimten


AutoCad Auslegung Lüftung
Output:

MEP-model met ontworpen uitlaten en ventilatie-eenheid

Arbeitsschritte:
 • Bepalen van de luchthoeveelheden per ruimte 
 • kiezen van het type en het aantal roosters en het intrekken ervan
 • Configuratie en plaatsing van de ventilatie-unit (neutraal of fabrikantspecifiek)
   

Input:

MEP-model met ontworpen uitlaten en ventilatie-eenheid


Workflow Lüftung kanalnetzberechnung Revit
Output:

MEP-model met geoptimaliseerde systemen en het vrijmaken van de vereiste sleuven en openingen

Arbeitsschritte:
 • Snelle kanaalnetwerkconstructie rond, ovaal en rechthoekig
 • Automatische aansluiting van alle roosters
 • Invoegen van installatieonderdelen uit neutrale of fabrikantbibliotheken (bijv. geluiddempers of brandkleppen)
 • Berekening van het luchtkanaalnetwerk (drukverliesberekening, debiet-mechanische uitbalancering, geluidsberekening)
 • Ondersteuning van meerdere systemen tegelijk en vele speciale constructies (bijv. doorsnedeverdelingen op weerroosters, meerdere ventilatoren) 
 • Berekening van bestaande netwerken door vaststelling van afzonderlijke of alle afmetingen
 • Herdimensionering van het luchtkanaalnetwerk op basis van de berekening
 • Gekleurde weergave van alle resultaten direct in het model
 • Slot- en doorbraakplanning inclusief coördinatie via BCF en IFC
 • Overdracht via e-klimaX direct naar de luchtkanaalproductie

Input:

Berekend en geoptimaliseerd luchtkanaalnetwerk


Lüftung Beschriften Revit
Output:

Definitieve ventilatieplanning inclusief model voor overdracht naar de algemene planning en berekeningsresultaten incl. materiaaluittreksel

Arbeitsschritte:
 • Opslag van alle inputs en berekeningsresultaten in het model
 • Publicatie van selecteerbare waarden als gedeelde parameters
 • Automatische etikettering van het model
 • Toevoeging van eigen parameters en meta-informatie
 • Afdrukken van resultaten in gestandaardiseerde vormen 
 • Verspreiding van de resultaten en het model in alle relevante formaten

Features

Taalkeuze voor interface en afdrukken

Wij stellen u niet minder dan zeven talen ter beschikking, die u naar believen kunt gebruiken en combineren, hetzij als interfacetaal, hetzij als printtaal. Op die manier is het mogelijk om in de ene taal te plannen en in een andere taal te drukken. Dit is een groot voordeel, vooral voor internationale projecten, omdat tijdrovende vertalingen niet meer nodig zijn. Er zijn geen extra kosten voor de taalpakketten.
De volgende talen worden momenteel ondersteund:

 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Nederlands
 • Russisch
 • Turks
 • Italiaans
Ondersteunde normen

LINEAR heeft altijd gestaan voor normconforme berekening en ontwerp. Het is onze zorg om altijd de nieuwste normen aan te bieden en het aanbod van nationale en internationale normen voortdurend uit te breiden. Een actueel overzicht van alle ondersteunde normen vindt u in onze Knowledge-Base.

Geluidsberekening
 • Berekening van het geluidsniveau voor alle componenten in 8 octaafbanden
 • Berekening van het geluidsniveau in verband met de ruimtedemping
Bouwgereedschap
 • Opdracht voor luchtkanaalconstructie, inclusief bepaling van de systeemklasse
 • Automatische aansluiting van kanalen, inclusief noodzakelijke overgangen (auto-routing)
 • Automatische aansluiting van T-stukken
 • Luchtbehandelingskast configurator
 • Kanaalspringopdracht voor het oplossen van botsingen
 • Breed assortiment luchtroosters, roosters en componenten voor ronde, ovale en rechthoekige kanalen zoals geluiddempers, brandkleppen, ventilatoren en debietregelaars (generiek en fabrikantspecifiek)
 • Configurator voor parallelle kanalen/buizen voor de gelijktijdige installatie van meerdere kanalen en buizen
 • Ontwerptools voor bevestigingen, flenzen, leveringslengtes, enz.
 • Legendefunctie
 • Automatische etikettering
Interoperabiliteit en samenwerking
 • IFC importconfiguratie
 • Classificatie van IFC of andere structuren
 • Excel import en export
 • Rapporten en takenbeheer voor BCF-uitwisseling (incl. chatfunctie)
 • Gemeenschappelijke thema's en statustracking voor BCF-uitwisseling
Berekening van het luchtkanaalnetwerk, inclusief herdimensionering
 • Automatische berekening en dimensionering van alle componenten van het ventilatienetwerk
 • Dynamisch bepaalde zetawaarden voor een gedetailleerde berekening van de luchtweerstandscoëfficiënten
 • Gedetailleerde instelmogelijkheden, bijvoorbeeld voor dimensioneringsgrenzen (maximale hoogtes, enz.)
 • Berekening van drukverlies en vloeistofbalancering
 • Bepaling en vergelijking van kanaalsysteemvarianten incl. datasets van originele fabrikanten met reële producteigenschappen
 • Berekening direct in het model incl. herdimensionering
 • Berekening ook van netwerken met meerdere regelniveaus
 • Niet alleen rekening houden met de distributienetten, maar ook met de generator
 • Berekening van meerdere systemen in één model
 • Berekening van netwerken met gesplitste en gerecombineerde kanaaldoorsneden
 • Berekening van vertakte kanaalsystemen tussen buitenroosters en ventilatie-eenheden
 • Selectie van geschikte (fabrikant) componenten op basis van de berekeningsresultaten
 • Opslaan van de waarden direct in het model met optionele overweging in de IFC-export
 • Visualisatie van de resultaten met behulp van liNear Data Coloring (afmetingen, materialen, snelheden en nog veel meer)
Automatische detectie van het luchtkanaalnetwerk
 • Detectie van ontworpen kanalen en componenten direct in het model en analyse van het systeem
 • Detectie van alle geïntegreerde componenten zoals luchtuitlaten, ventilatoren of luchthoeveelheidsregelaars
 • In aanmerking nemen van in het model geïntegreerde technische gegevens
 • Detectie van ingetekende afmetingen voor optionele overweging in de netwerkberekening
 • Eenvoudige toewijzing van componenten van derden om in de netwerkberekening in aanmerking te nemen
Systeemtabel en snelle selectie
 • Centraal beheer van systeemklasse-eigenschappen
 • Intuïtieve systeemtabel
 • Snelle selectie van het systeem 
Conceptuele hulpmiddelen
 • Workflow voor collaboratieve planning in de vroege ontwerpfase
 • Dimensionering van technische ruimtes
 • Conceptuele ruimtebehoefteplanning (voorziening voor ruimtes)
 • Doorsnede-editor voor het lijngangconcept
 • Herdimensionering van "voorzieningen voor ruimten
 • Genereren van buis- en kanaalelementen uit het corridorconcept
Planning van sleuven en doorbraken
 • Handmatige plaatsing
 • Automatische plaatsing
 • Plaatsing op basis van gerefereerde modellen
 • BCF-export (optioneel incl. IFC) voor samenwerkingsdoeleinden
 • BCF import voor statusafstemming
Botsingscontrole
 • Detectie en weergave van alle soorten botsingen binnen een project of tussen verschillende projecten
 • Controle op botsingen tussen architectuur en alle disciplines
 • Collision check tussen twee disciplines of een discipline met architectuur
 • Collision check tussen enkele of meerdere categorieën (bijv. muren en leidingen)
 • Collision check tussen enkele of meerdere systemen (bijv. gas en uitlaat) 
 • Automatisch aanmaken van taken voor elke botsing in het tabblad Rapport en Taak
 • Opslaan en laden van voorgedefinieerde configuraties
Analyse van het gebouw
 • Registratie en analyse van het gebouw, met inbegrip van de informatie die nodig is voor de berekening van de belasting (bv. gewenste temperaturen voor verwarming en koeling).
 • Definitie en overdracht van verdere gebouwparameters (bv. namen van appartementen).
 • Herkenning van gebouwdelen, verdiepingen, zones en kamers
 • Automatische overdracht van alle gebouwdelen, verdiepingen, kamers en ruimtecomponenten inclusief kamer- en aangrenzende temperaturen rechtstreeks uit het Revit-model
 • Herkenning en inachtneming van terreinbenadering
 • Automatische controle van modelleringsfouten in het architectuurmodel voor kennisgeving aan de architect
Parameterbeheerder en classificatie-instrument
 • Toewijzing van liNear parameters aan eigen gedeelde parameters in een projectafhankelijke mapping tabel.
 • Zoek- en filterfuncties voor het mappen of overschrijven van parameters
 • IFC-classificatie (om de IFC-uitvoer te verbeteren)
 • Laden en opslaan van voorgedefinieerde projectstandaarden
 • Toewijzing van classificatieparameters aan componenten en modelelementen om deze te vullen met waarden
 • Structureren van de classificatie van componentgroepen in de IFC-export 
 • Classificatie van componenten gerelateerd aan kostengroepen voor nauwkeurige kostenramingen
 • Definitie van de informatie die aan het model wordt verstrekt (informatieniveau)
Maken en controleren van weergaven
 • Wizard voor het maken van weergaven voor 3D-aanzichten, plattegronden, plafondplannen en gebiedsplannen
 • Snelle commando's voor 3D-selectieboxen
 • Snelle commando's voor werksecties
 • Automatisch sorteren en toewijzen van aanzichten
 • Suggesties voor de meest geschikte aanzichten
 • Automatische LOG-toewijzing aan aanzichten
 • Beeldfilters
Tabel van de verdiepingen
 • Automatische import van verdiepingen uit het architectuurmodel
 • Controle van de verdieping in het constructievlak / offset gebied (+/-)
 • Eenvoudig creëren van verdiepingen en werkniveaus
 • Aparte vloertabel voor meerdere gebouwdelen (bijv. voor split levels)
Controle van de zichtbaarheid
 • Met één klik zichtbaarheid regelen voor projectielen
 • Zichtbaarheidscontrole met één klik voor disciplines
 • Zichtbaarheidscontrole met één klik voor onderdelengroepen (bijv. systemen, isolatie, enz.)
 • Zichtbaarheidscontrole met één klik voor bouwonderdelen
Taakbeheer
 • Toewijzen van verantwoordelijkheden voor taken die automatisch (bijv. uit de berekeningen) of handmatig worden aangemaakt.
 • Instellen van deadlines en prioriteiten voor taken
 • Bijhouden van de status van taken
 • Definitie van vooraf gedefinieerde workflows voor de voltooiing van taken
 • Screenshots, opmerkingen, posities toevoegen aan taken
 • Delen en toewijzen van taken aan deelnemers via BCF
Familie en bibliotheekbeheer
 • Centrale levering van alle noodzakelijke componenten voor uw project
 • Componenten of configuratoren geschikt voor de actieve discipline
 • Gefilterd op actieve discipline, gebruik in het project en opslaglocatie (lokaal of map in het netwerk)
 • Gesorteerd in componentgroepen voor snelle oriëntatie
 • Meerdere plaatsingscommando's voor families (plaatsen, vervangen, alles vervangen, op raster plaatsen)
 • Integratie van eigen familiebibliotheken
 • Intelligente zoekfunctie
 • Opnieuw selecteren en plaatsen van een component in het model
Fabrikantenfamilies (CAD-browser)
 • Uitgebreide CAD-bibliotheken met beproefde onderdelen van onze talrijke industriële partners.
 • Meer dan 6 miljard mogelijke componenten en componentencombinaties
 • Directe plaatsing van componenten van de originele fabrikant in uw model
 • Meerdere plaatsingsmodi (plaatsen, vervangen, alles vervangen)
 • Configurators voor complexe componentencombinaties (bv. cascadesystemen)
 • Integratie van technische en commerciële gegevens (bv. artikelnummers en verpakkingseenheden)
 • Herkenning van en rekening houden met netwerkberekeningen
Onderdelenlijst met artikelnummers
 • Duidelijke en begrijpelijke berekeningsresultaten en volledige servicespecificaties
 • Gedetailleerde stuklijsten met artikelnummers en materiaaltests
 • Servicespecificaties en stuklijsten in verschillende uitvoerformaten (Windows afdruk, Excel, tekst, UGS, GAEB, ASD)
MEP model creatie (architectuur)
 • Automatisch of handmatig aanmaken van MEP-ruimtes
 • Tool voor zonering
 • Architecturale functies voor eenvoudige hermodellering van 2D-architectuurplannen 

 

Etikettering en dimensionering
 • Automatische etikettering 
 • Toevoeging van eigen parameters en meta-informatie 
 • Automatische dimensionering 

Feature videos