[Translate to Nederlands:] Pfistermühle

De historische Pfistermühle in het hart van München
De Pfistermühle ligt direct in de oude binnenstad van München en maakt deel uit van het gebouwencomplex Platzl Hotel. Oorspronkelijk gebouwd in 1578/79, onderging de Pfistermühle in de loop der jaren belangrijke veranderingen. Helaas werd het gebouw tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd door een bominslag, zodat alleen delen van de begane grond en delen van de buitenmuren bewaard zijn gebleven.

In de jaren 1980 werd het huidige deel van het Pfistermühle-gebouw herbouwd. Het gebouw valt niet alleen op door de uitstekende ligging, maar is ook een blikvanger met een hoge herkenningswaarde door de historische gevel met opvallende druivengroei. Net als het Platzl Hotel wordt de Pfistermühle geëxploiteerd door Platzl Hotel Inselkammer KG. De Pfistermühle zal via een verbindingsgebouw met het hotelcomplex worden verbonden.

Op de begane grond van de Pfistermühle is momenteel een restaurant gevestigd, dat daar in de toekomst zal blijven. Op de eerste verdieping bevinden zich conferentiezalen, terwijl de verdiepingen twee tot en met vier worden gebruikt als personeelsruimten. De zolder (5e verdieping) biedt ook ruimte voor de ventilatiesystemen van het hele gebouw.

Binnenkort worden de verdiepingen twee tot en met vijf omgebouwd tot 13 hoogwaardige hotelsuites, die dan exclusieve accommodatie in het centrum van München bieden. De verbouwing is complex en vereist zowel de herinrichting van de muren en plafonds als de bouw van een nieuw trappenhuis. De ruwbouw, de gastronomie en de conferentiezalen blijven intact en worden tijdens de verbouwingsfase verder geëxploiteerd.

Een bijzondere uitdaging is de inpassing van de nieuwe ventilatietechniek: In het bestaande gebouw bevinden alle ventilatiesystemen zich op de 5e verdieping in de dakcentrale. Aangezien hier in de toekomst de slaapruimtes van de suites van 2 verdiepingen worden gebouwd, moeten de nieuwe ventilatie-eenheden worden verplaatst naar nog te bouwen technische controlecentra. Daartoe zullen in het tussengebouw tussen Pfistermühle en Platzl Hotel overeenkomstige ruimten worden gecreëerd. Ook de ventilatiesystemen van de keukens, de gastenkamer en de vergaderzalen moeten in het nieuwe concept worden geïntegreerd.

De MEP-planning

Veel techniek in een kleine ruimte

Eethuis, keuken, hotelkamers, conferentiezalen - voor al deze verschillende toepassingen moesten technische oplossingen worden gevonden. De bijzondere uitdagingen hier waren de krappe omstandigheden en de historische gebouwstructuur, die al meerdere keren was aangepast.

3D-modellering van de architectuur
Voordat met de planning van de techniek kon worden begonnen, moest de architectuur worden gemodelleerd. Dit werd door Volanteq zelf gedaan, aangezien er geen 3D-model was gemaakt door de architect. De basis hiervoor waren wederom de resultaten van het bouwonderzoek en de door de architect aangeleverde 2D plannen.

Daarbij bleek al snel dat het gebouw een grote verscheidenheid aan muurdiktes en gangen had. De mogelijkheid om met de oplossingen van LINEAR de muurdiktes in het model te meten en muren van dezelfde dikte te modelleren bleek uiterst nuttig. De vloertabel maakte het ook mogelijk om de verschillende vloerhoogten van het hoofdgebouw en de twee aangrenzende gebouwen eenvoudig en overzichtelijk te organiseren. Zo was het mogelijk om in korte tijd een model van het bestaande gebouw te maken met behulp van de oplossingen van LINEAR op Autodesk Revit. Dit was niet alleen een noodzakelijk en belangrijk hulpmiddel voor het coördineren van de verschillende vakmensen in een zeer beperkte ruimte, maar diende ook voor het uitvoeren van de noodzakelijke berekeningen.

Modelmatige belastingsberekeningen
Het zelfgemaakte 3D-architectuurmodel vormde de basis voor de volgende belastingsberekeningen en maakte het mogelijk om zowel de verwarmings- als de koellastberekeningen rechtstreeks vanuit de informatie in het model te maken. Daartoe werden MEP-ruimtes gecreëerd op basis van het architectuurmodel en voorzien van ruimte-informatie, zoals het gebruik, het aantal personen en de streefwaarden. Met behulp van deze informatie konden vervolgens direct de verwarmings- en koellasten en de minimale buitenluchtvolumestromen worden berekend. De vlotte uitwisseling van informatie tussen het model en de berekeningsmodules zorgde voor een snelle en foutloze uitvoering.

Ontwerp van de technische systemen
Het ontwerp van de technische installaties is gebaseerd op de resultaten van de belastingsberekeningen. Zoals vaak het geval is, vormde de beperkte ruimte voor de technische installaties de grootste uitdaging. Om in het representatieve hoofdgebouw zo weinig mogelijk ruimte in beslag te nemen, werden de technische controlecentra in bijgebouwen en zolderruimten ondergebracht, waar zij zo onopvallend mogelijk aan het oog van de hotelgasten zijn onttrokken.

Vanwege het verschillende gebruik moesten echter in totaal vier afzonderlijke ventilatiesystemen worden geplaatst. Daarnaast waren er technische ruimten voor de verwarmings- en koelingssystemen, inclusief de respectieve verdeling ervan. Ondertussen worden de twee technische ruimten gevoed via de hoofdbesturingscentra in een ander deel van het gebouwencomplex, die zijn aangesloten op het stadsverwarmings- en koelingsnetwerk. Ook hier overtuigde Volanteq met haar concept voor de realisatie van de aansluitingen op het netwerk.

Individuele temperatuurregeling van de hotelkamers
De verwarming en koeling van alle hotelkamers vindt plaats door middel van ventilatorconvectoren, die via een vierdraads systeem zijn aangesloten en tevens een primaire luchtaansluiting hebben, die op zijn beurt door een van de luchtbehandelingskasten wordt gevoed om een minimale buitenluchthoeveelheid te garanderen. Bovendien wordt in de kamers vloerverwarming gebruikt en worden verwarmings-/koelplafonds gebruikt voor de basistemperatuurregeling op de bovenste verdiepingen. De vloerverwarming, de ventilatorconvectoren en de airconditioningsystemen worden geleverd via drie afzonderlijke verwarmingsnetwerken en twee afzonderlijke koelnetwerken, zodat zij voldoen aan de verschillende temperatuurvereisten van de consumenten en een individuele regeling voor elke hotelkamer mogelijk maken.

Nieuw drinkwater- en afvalwatersysteem
Het drinkwater- en afvalwatersysteem voor het toekomstige hotelgebruik vormde een bijzondere uitdaging omdat het gebouw oorspronkelijk niet was ontworpen voor hotelgebruik. Om deze uitdagingen te overwinnen, werd al in een vroeg stadium samengewerkt met een fabrikant en werden hun producten via de LINEAR CAD-bibliotheek in de planning geïntegreerd.

Van de netwerkberekeningen tot de aanbesteding
Alle berekeningen voor de netwerken konden worden uitgevoerd met LINEAR, van dimensionering tot pomp- en klepontwerp en de selectie van de juiste isolatiedikte. Dankzij de talrijke visualisatiemogelijkheden konden alle berekeningsresultaten worden gevisualiseerd en afwijkingen snel worden opgespoord.


Samenwerking met de bouwkundig ingenieur
Na de succesvolle berekening van alle systemen vond de coördinatie met de bouwkundige plaats, waar ook uitgebreide maatregelen nodig waren om het hotelgebruik mogelijk te maken. Met behulp van de LINEAR Void Manager kon vervolgens de creatie van de sleuf- en doorbraakplanning met de andere betrokken partijen gecoördineerd en vlot uitgevoerd worden.

Gedetailleerde planning voor de bouw- en gebruiksfase
Een van de laatste stappen is het opstellen van de uitvoeringsplannen, wat wordt vereenvoudigd door de ongecompliceerde selectie van disciplines in het LINEAR Control Board en de bijbehorende viewfilters. Uiteindelijk heeft het model een zeer hoge kwaliteit en kan het verder worden gebruikt tijdens de bouw en de exploitatie van het gebouw om een efficiënte en succesvolle uitvoering van het project te garanderen. Tijdens de bouwperiode wordt een viewer beschikbaar gesteld aan de uitvoerende bedrijven, die niet alleen dient als pure weergave, maar ook als hulpmiddel voor het bouwbeheer. Zo kunnen planning en uitvoering ter plaatse worden vergeleken: Punten die coördinatie vereisen kunnen in het model worden gemarkeerd en gekoppeld aan een foto van de feitelijke situatie om taken te creëren en toe te wijzen aan werknemers. Het doel is om aan het einde van de bouwperiode een geavanceerd model te hebben dat de as-built status weergeeft en gekoppeld is aan informatie over onderhoud en bediening van de onderdelen. Hierdoor kunnen de eigenaar en exploitant op een eenvoudige manier snel een overzicht krijgen van hun gebouw en faciliteiten. De gedetailleerde en realistische uitvoering voegt zo niet alleen waarde toe aan de planning, maar levert de gebouweigenaar bovendien een bruikbaar model op dat op lange termijn voordelen oplevert.

BIM uit overtuiging
Het feit dat bestaande gebouwen in de loop der tijd aan veranderingen onderhevig zijn, zowel wat betreft technische systemen als gebruiksvormen, vereist bij elk project een fundamentele heroverweging van de bouwtechniek. Daarbij ontdekt men vaak dat de bestaande documentatie gebrekkig of onvolledig is, omdat deze meestal nog als DWG, PDF of zelfs op papier beschikbaar is. Vaak wordt deze documentatie niet consequent bijgewerkt, wat ertoe leidt dat belangrijke kennis over de faciliteiten alleen beschikbaar is voor de mensen die bekend zijn met het pand, zoals FM-dienstverleners, onderhoudsbedrijven en gebouwtechnici. Dit leidt er onvermijdelijk toe dat deze informatie na verloop van tijd verloren gaat.

Om dit probleem tegen te gaan heeft Volanteq een aanpak ontwikkeld waarbij de bestaande plattegronden ten minste in hoogte worden gestapeld in de driedimensionale ruimte of, afhankelijk van de behoeften van de klant, een BIM-geschikt gebouwmodel wordt gecreëerd waarin de bestaande installatietechniek vervolgens is gerepliceerd. De resulterende digitale tweeling is in eerste instantie slechts een middel tot een doel, want het belangrijkste voordeel van deze methode is dat de relevante gegevens duidelijk kunnen worden toegewezen aan de grafische componenten in het model. Op basis hiervan kunnen vervolgens ook holistische berekeningen worden uitgevoerd en kunnen latere wijzigingen en informatie direct in het model worden ingevoerd. Trendsettend is de mogelijkheid om de databank te koppelen aan een bovenliggend databasemanagementsysteem om bijvoorbeeld massa-extracten van actuele componenten voor onderhoudsaanbestedingen te genereren en de objectgerelateerde onderhoudsdocumentatie te verwerken.

Hierdoor kunnen de betrokken planners, aannemers en FM-dienstverleners de documentatie op een consistente, duurzame en technisch correcte manier bijwerken.


Autor

Daniel Heinlein
M. Eng. Energie- en Bouwtechnologie
Projectleader
Volanteq GmbH

Volanteq GmbH, gevestigd in München, is een innovatief planningsbureau dat zich al jaren geleden heeft gespecialiseerd in de optimalisatie van bestaande gebouwen en de systeemtechniek daarvan in bedrijfsgebouwen en middelgrote bedrijven. Het team van ingenieurs ontwikkelt behoeftegerichte en interdisciplinaire, op elkaar afgestemde technologieconcepten voor alle gebouwinstallaties.

Volanteq GmbH
Hofmannstrasse 7a
81379 München

www.volanteq.de

 


  • Architectuur
  • Lüftung
  • Trinkwasser
  • Kühllastberechnung
  • Verwarmingsbelasting berekenen
  • Gebouwanalyse
  • Kollaboratie
  • Oppervlakte verwarming / koeling


Write a comment

You must be logged in to comment.