Neue LINEAR Benutzeroberfläche

Het belang van een intuïtieve gebruikersinterface

Als kinderen tegenwoordig gemakkelijk smartphones of tablets kunnen gebruiken zonder begeleiding van hun ouders, dan is dat vooral te danken aan de intuïtieve en consistente gebruikersinterfaces van de applicaties op deze apparaten.

Een gebruikersinterface is de plaats of handeling waarmee een persoon interageert met een machine of werkapparaat. Aangezien niet alleen computerwetenschap maar ook andere wetenschappen zoals cognitief onderzoek en psychologie zich met dit onderwerp bezighouden, lijkt er meer aan de hand te zijn dan alleen het visueel aantrekkelijke uiterlijk van een product of software. Maar waarom gaan we met sommige programma's beter en sneller om dan met andere? Wat is eigenlijk "intuïtief" werken?

Mensen zijn gewoontedieren en een goede gebruikersinterface moet rekening houden met dit aspect en consistent zijn. Het is belangrijk om herhalingspatronen te herkennen en te implementeren om aan de verwachtingen van de gebruiker te voldoen. Denk bijvoorbeeld aan pictogrammen: tandwiel staat voor "instellingen", een schijf voor "opslaan", een vergrootglas voor "zoeken". Als gebruikers gemakkelijk kunnen vinden wat ze al kennen, hoeven ze geen tijd te verspillen aan het interpreteren van nieuwe, abstracte symbolen. En dit is waar intuïtie om de hoek komt kijken. Het spreekwoordelijke "buikgevoel" is het vermogen om heel snel een beslissing te nemen of een inzicht te krijgen zonder het verstand of rationele redenering bewust te gebruiken. In vereenvoudigde termen kan de bewuste geest worden vergeleken met een ingewikkelde formule en de onderbewuste geest met gememoriseerde resultaten. In het eerste geval wordt een tijdrovende rekenfunctie uitgevoerd, in het tweede geval is snelle toegang tot eerder berekende resultaten voldoende. Dit betekent dat een intuïtieve gebruikersinterface zowel gemakkelijker te leren als sneller te gebruiken is in het dagelijks leven.

Bij eenvoudige smartphone-apps is het aantal bedieningselementen meestal relatief klein, waardoor de intuïtie sneller werkt. Als we daarentegen denken aan complexe toepassingen zoals CAD-programma's, dan is er weinig ruimte voor een groot aantal functies, omdat het "tekengebied" natuurlijk de focus van de toepassing is. Dit betekent onvermijdelijk dat de "impliciete kennis", als basis van de intuïtie, op een gestructureerde manier moet worden weergegeven, afhankelijk van de context, en dit brengt ons bij het "workflow"-idee waarop het UI-concept van LINEAR Solutions is gebaseerd.

LINEAR Control Board - Optimaal gebruik van beperkte ruimte

Het LINEAR Multi Function Board (MFB) wordt al sinds 2000 met succes gebruikt in AutoCAD en heeft de menubalk, werkbalken en linten overleefd zonder echt "oud" te worden. En het nieuwere LINEAR Control Board (CB) van onze oplossingen voor Revit is ook gebaseerd op hetzelfde concept. In de toekomst zullen we de interface voor onze softwaretools uniform Control Board noemen, onafhankelijk van het CAD-platform.

Met de versie 24 van onze LINEAR-oplossingen was het tijd om het UI-ontwerp van beide boards opnieuw te bekijken en te optimaliseren onder de huidige randvoorwaarden. Het strakke en lichte ontwerp met een uniform kleurenschema en nieuwe pictogrammen die overal worden gebruikt, onderstrepen de groeiende overeenkomsten tussen de twee oplossingen en maken het ook eenvoudiger om afwisselend op beide platforms te werken.

Stroomlijnen van de bestaande interface en naadloos integreren van nieuwe elementen

Een belangrijke factor bij de ontwikkeling van de nieuwe gebruikersinterface was het voortdurend groeiende aantal elementen en functies dat bij elke release in de oplossing werd geïntegreerd. Hoewel de voortdurende uitbreiding van functionaliteit ongetwijfeld voordelig was, leidde het ook tot een toenemende complexiteit van de interface, vooral in onze oplossingen voor AutoCAD.

Ondanks de vele overeenkomsten tussen onze oplossingen voor AutoCAD en Revit, zijn er ook verschillen in het scala aan functies, aangezien het AutoCAD-controlebord bijvoorbeeld niet alleen 3D-modelontwerp ondersteunt, maar ook klassieke ontwerpmethoden zoals plattegronden, schema's en constructieontwerp. Door deze functionele uitbreidingen is de AutoCAD MFB in de loop der tijd blijven groeien en bestond uiteindelijk uit 26(!) assistenten naast de "klassieke LINEAR Desktop". In eerste instantie ontwikkeld om het leven voor beginners en incidentele gebruikers makkelijker te maken met het toen nieuwe workflow concept, werden deze later vaak gebruikt om bepaalde functionaliteit te accommoderen die nergens anders zinvol geïntegreerd kon worden. De taak was om een nieuw concept te ontwikkelen dat de focus weer op de workflow legt en intuïtief en gemakkelijk te leren is.

Revit Dark Mode, LINEAR Ribbons en de nieuwe "Scheme" workflow

Een ander centraal element van deze herziening was de integratie van een nieuw gebied voor het maken van schema's in Revit. Dit gebied moest naadloos worden geïntegreerd in het bestaande UI-concept om een soepele workflow te garanderen (Afb. 4). Vanaf versie 24 ondersteunen we ook de nieuwe donkere modus van Revit 24 (Afb. 2-4). We hebben in het verleden al functies op hoger niveau georganiseerd in de LINEAR Ribbon. Om een nog betere structurering en het gebruik van grote pictogrammen mogelijk te maken, is er nu een tweede LINEAR Ribbon, die extra tools biedt (Afb. 5 en 6).

Meer doen met minder

Om deze uitdagingen aan te gaan, zijn de interfaces helemaal opnieuw ontworpen. Een van de belangrijkste doelstellingen was om het aantal bedieningselementen te verminderen en de navigatie te vereenvoudigen. Door de meest gebruikte functies zorgvuldig te analyseren, werden onnodige stappen geëlimineerd en werd de rangschikking van de elementen geoptimaliseerd. Het resultaat is een nog duidelijker gestructureerde interface waarmee gebruikers hun werk sneller en efficiënter kunnen uitvoeren. De afgelopen twee jaar is er een nieuw concept ontwikkeld dat de voordelen van de "klassieke desktop" en de "assistenten" combineert. Dit biedt "workflows" of "planningstypes" in alle disciplines die de gebruiker door het planningsproces leiden. Tegelijkertijd blijven alle andere benodigde functies eenvoudig toegankelijk. Het nieuwe UI-concept maakt het dus niet alleen makkelijker voor beginners om aan de slag te gaan, maar biedt ook een gestructureerde en efficiënte werkomgeving voor ervaren gebruikers. We zijn ervan overtuigd dat "oude rotten" na een korte gewenningsperiode ook onder de indruk zullen zijn van de systematische aanpak en de korte klikpaden.

Het nieuwe besturingsbord voor AutoCAD

Afgezien van de naamsverandering van "LINEAR MFB" naar "LINEAR CB", wat is er in detail veranderd? Laten we eerst eens kijken naar wat er is gebleven. De hoofdnavigatie met de grote tabbladen en de beproefde subnavigatie van de assistenten zijn er nog steeds. Met dit concept kunnen gebruikers nog steeds functies selecteren op basis van hun vakgebied of discipline, net als in de vertrouwde "klassieke desktop" en onze oplossingen voor Revit. Er is nu echter een belangrijke verbetering in AutoCAD: de introductie van "planningstypes" binnen de disciplines. Het kiezen van een planningtype zorgt ervoor dat alle instellingen op de juiste manier worden gemaakt en dat onnodige functies het overzicht niet belemmeren. Het selecteren van het "juiste" sjabloon om de gewenste functies te verkrijgen behoort daarmee tot het verleden. Een ander belangrijk aspect was om het scrollen in het Control Board zo veel mogelijk te beperken. Functies werden georganiseerd in workflows op basis van de volgorde in het ontwerpproces of onderverdeeld in toepassingsgebieden. Dit intelligente concept maakt efficiënte en duidelijke navigatie mogelijk.

UI als sleutelfactor voor gebruikerstevredenheid

Een ander belangrijk aspect van de update was het visuele ontwerp. De nieuwe gebruikersinterface is niet alleen functioneel verbeterd, maar heeft ook een fris en aantrekkelijk ontwerp gekregen. Dit werd bereikt door de integratie van talrijke nieuwe pictogrammen, die niet alleen de gebruikersinterface visueel verbeteren, maar ook de herkenbaarheid van de verschillende functies vergroten. Pictogrammen kunnen visueel intuïtief zijn en gebruikers helpen om de gewenste acties sneller uit te voeren. Het belang van goed ontworpen pictogrammen wordt vaak onderschat. In combinatie met de tekst op de knoppen maken ze functies veel gemakkelijker te vinden. Hoewel een flitsende maar onaantrekkelijke gele vlek zeker zal worden herkend, is het een goed doordacht systeem van pictogrammen dat het echte verschil maakt. Deze pictogrammen zijn niet alleen een leidraad voor beginners, maar helpen ook ervaren professionals om functies die minder vaak worden gebruikt snel terug te vinden. Het gaat niet alleen om esthetiek, maar ook om de efficiënte communicatie van functies die het werk gemakkelijker en sneller maken. Als onderdeel van het herontwerp van onze gebruikersinterface hebben we besloten dat elke knop ook een pictogram moet hebben en dat deze een logisch systeem moeten volgen. Op basis van de richtlijnen voor pictogrammen van Autodesk hebben we meer dan 600 nieuwe pictogrammen geïntegreerd in onze UI, die perfect passen in de interface van AutoCAD en Revit. De directe integratie van onze oplossing in het betreffende CAD-platform, die zo gewaardeerd wordt door onze klanten, wordt zo ook visueel verbeterd.

LINEAR eigenschappen dialoog voor AutoCAD

Een opmerkelijke innovatie in de AutoCAD-omgeving is de nieuw ontwikkelde LINEAR properties dialoog. Hiermee kunnen ontwerp- en rekenrelevante gegevens eenvoudig worden bekeken en aangepast, inclusief alle gegevens die belangrijk zijn voor BIM-processen. Door individuele of meerdere componenten te selecteren, kunnen alle gegevens worden bekeken en, indien nodig, direct worden aangepast. Op het eerste gezicht is dit in wezen een nieuwe functie en heeft het weinig te maken met de nieuwe UI. Maar als we beter kijken, zien we dat er naast het paneel voor het bedieningspaneel nog een dockable paneel wordt gebruikt voor gegevens en functies die indien mogelijk tegelijk met het bedieningspaneel moeten worden aangeboden. We kunnen in de toekomst dus nog veel meer verbeteringen in de bedieningsprestaties verwachten, wat nogmaals ons streven naar een holistische en productieve gebruikerservaring onderstreept.

Ontwikkeling van de UI gaat door

Het proces om de gebruikersinterface te optimaliseren is natuurlijk nog niet klaar, en zal dat ook nooit zijn. Nieuwe functies moeten op een verstandige manier worden geïntegreerd in de bestaande interface en alle dialogen worden op de proef gesteld en zowel visueel als qua gebruiksvriendelijkheid verbeterd. De eerste dialogen hebben deze update al gekregen en er zullen er nog veel volgen.

Conclusie

De nieuwe gebruikersinterface biedt niet alleen een snellere en efficiëntere gebruikersbegeleiding, maar stelt ook nieuwe normen op het vlak van esthetiek en duidelijkheid. Je kunt je dus verheugen op een geoptimaliseerde en moderne werkomgeving waarin je je creativiteit ten volle kunt benutten en tegelijkertijd nauwkeurige resultaten kunt behalen.


  • AutoCAD / CADinside
  • Revit


Write a comment

You must be logged in to comment.