Abwasserplanung mit Revit

Mit den Lösungen von LINEAR ist ein durchgängiger Workflow bei der Abwasserplanung garantiert. Von der TGA-Modell-Erstellung über die Auswahl der Sanitärobjekte bis hin zur Rohrnetzkonstruktion und -berechnung erstellen Sie Ihre Planung mit LINEAR auf Revit schnell und effizient.

Der LINEAR Workflow

Input:

Konzeptkörper der Architektur mit Räumen, Geschossen und Funktionsbereichen


DE Workflow Alle Konzeptphase revit
Output:

Verorteter Platzbedarf für Technikräume und Versorgungstrassen

Arbeitsschritte:
 • Erstellung einer Konzeptplanung auf Basis der Bedarfsplanung
 • Platzbedarfsermittlung für die technische Ausrüstung im Konzept 
 • Verortung und Vordimensionierung von Technikzentralen 
 • Verortung und Vordimensionierung der Versorgungstrassen 
 • Detaillierung des Trassenkonzepts zur Überführung in die Entwurfsplanung 
Input:

Architekturmodell bzw. -plan


Workflow TGA Modell Revit
Output:

Modell für die weitere TGA-Planung inklusive Ebenen

Arbeitsschritte:
 • Einfache Erstellung des TGA-Modells auf Basis der Architektur
 • Anreicherung des Modells mit planungsrelevanten Informationen
 • Automatische Erstellung von Ansichten und Plänen 
 • Optional bei 2D-Vorlagen: Einfache Nacherfassung des Gebäudes in 3D
Input:

Modell für die weitere TGA-Planung inklusive Ebenen


workflow abwasser sanitärobjekte einzeichnen
Output:

TGA-Modell mit Sanitärkomponenten

Arbeitsschritte:
 • Auswahl von Sanitärobjekten als neutrale Bauteile oder aus den umfangreichen Hersteller-CAD-Bibliotheken 
 • Einfache Platzierung im Modell durch spezifische Zeichenbefehle
Input:

TGA-Modell mit Sanitärkomponenten


rohrnetzberechnung revit
Output:

TGA-Modell mit optimierten Systemen sowie die Freigabe der benötigten Schlitze und Durchbrüche

Arbeitsschritte:
 • Schnelle Rohrnetzkonstruktion als Einzelleitung oder als Trasse
 • Automatische Anbindung aller Einrichtungsgegenstände incl. Gefälle
 • Einsetzen von Systembauteilen (z.B. Abscheider, Hebeanlagen)
 • Angabe von berechnungsrelevanten Vorgaben (z.B. Zuweisung von Rohrmaterialien)
 • Variantenvergleich durch Nutzung geprüfter Herstellerdatensätze (z.B. Rohrsysteme)
 • Automatische Erkennung der Lüftungsarten
 • Berechnung von Abwasser und Regenentwässerung
 • Berechnung von Bestandsnetzen durch Festsetzen einzelner oder aller Dimensionen
 • Redimensionierung des Abwasser- oder Regenwasserrohrnetzes auf Basis der Berechnung
 • Farbige  Darstellung aller Ergebnisse direkt im Modell
 • Schlitz- und Durchbruchsplanung inklusive Koordinierung via BCF und IFC
Input:

Berechnetes und optimiertes Abwasserrohrnetz


revit abwasser beschriften
Output:

Finale Abwasserplanung inklusive Modell zur Übernahme in die Gesamtplanung und Berechnungsergebnisse inkl. Materialauszug

Arbeitsschritte:
 • Speicherung aller Eingaben und Berechnungsergebnisse im Modell
 • Veröffentlichung selektierbarer Werte als Shared Parameter
 • Automatische Beschriftung des Modells
 • Ergänzung eigener Parameter und Metainformationen
 • Druckausgabe der Ergebnisse in normgerechten Formblättern 
 • Weitergabe der Ergebnisse sowie des Modells in allen relevanten Formaten

Input:

Konzeptkörper der Architektur mit Räumen, Geschossen und Funktionsbereichen


DE Workflow Alle Konzeptphase revit
Output:

Verorteter Platzbedarf für Technikräume und Versorgungstrassen

Arbeitsschritte:
 • Erstellung einer Konzeptplanung auf Basis der Bedarfsplanung
 • Platzbedarfsermittlung für die technische Ausrüstung im Konzept 
 • Verortung und Vordimensionierung von Technikzentralen 
 • Verortung und Vordimensionierung der Versorgungstrassen 
 • Detaillierung des Trassenkonzepts zur Überführung in die Entwurfsplanung 

Input:

Architekturmodell bzw. -plan


Workflow TGA Modell Revit
Output:

Modell für die weitere TGA-Planung inklusive Ebenen

Arbeitsschritte:
 • Einfache Erstellung des TGA-Modells auf Basis der Architektur
 • Anreicherung des Modells mit planungsrelevanten Informationen
 • Automatische Erstellung von Ansichten und Plänen 
 • Optional bei 2D-Vorlagen: Einfache Nacherfassung des Gebäudes in 3D

Input:

Modell für die weitere TGA-Planung inklusive Ebenen


workflow abwasser sanitärobjekte einzeichnen
Output:

TGA-Modell mit Sanitärkomponenten

Arbeitsschritte:
 • Auswahl von Sanitärobjekten als neutrale Bauteile oder aus den umfangreichen Hersteller-CAD-Bibliotheken 
 • Einfache Platzierung im Modell durch spezifische Zeichenbefehle

Input:

TGA-Modell mit Sanitärkomponenten


rohrnetzberechnung revit
Output:

TGA-Modell mit optimierten Systemen sowie die Freigabe der benötigten Schlitze und Durchbrüche

Arbeitsschritte:
 • Schnelle Rohrnetzkonstruktion als Einzelleitung oder als Trasse
 • Automatische Anbindung aller Einrichtungsgegenstände incl. Gefälle
 • Einsetzen von Systembauteilen (z.B. Abscheider, Hebeanlagen)
 • Angabe von berechnungsrelevanten Vorgaben (z.B. Zuweisung von Rohrmaterialien)
 • Variantenvergleich durch Nutzung geprüfter Herstellerdatensätze (z.B. Rohrsysteme)
 • Automatische Erkennung der Lüftungsarten
 • Berechnung von Abwasser und Regenentwässerung
 • Berechnung von Bestandsnetzen durch Festsetzen einzelner oder aller Dimensionen
 • Redimensionierung des Abwasser- oder Regenwasserrohrnetzes auf Basis der Berechnung
 • Farbige  Darstellung aller Ergebnisse direkt im Modell
 • Schlitz- und Durchbruchsplanung inklusive Koordinierung via BCF und IFC

Input:

Berechnetes und optimiertes Abwasserrohrnetz


revit abwasser beschriften
Output:

Finale Abwasserplanung inklusive Modell zur Übernahme in die Gesamtplanung und Berechnungsergebnisse inkl. Materialauszug

Arbeitsschritte:
 • Speicherung aller Eingaben und Berechnungsergebnisse im Modell
 • Veröffentlichung selektierbarer Werte als Shared Parameter
 • Automatische Beschriftung des Modells
 • Ergänzung eigener Parameter und Metainformationen
 • Druckausgabe der Ergebnisse in normgerechten Formblättern 
 • Weitergabe der Ergebnisse sowie des Modells in allen relevanten Formaten

Features

Etikettering en dimensionering
 • Automatische etikettering 
 • Toevoeging van eigen parameters en meta-informatie 
 • Automatische dimensionering 
Ondersteunde normen

LINEAR heeft altijd gestaan voor normconforme berekening en ontwerp. Het is onze zorg om altijd de nieuwste normen aan te bieden en het aanbod van nationale en internationale normen voortdurend uit te breiden. Een actueel overzicht van alle ondersteunde normen vindt u in onze Knowledge-Base.

Interoperabiliteit en samenwerking
 • IFC importconfiguratie
 • Classificatie van IFC of andere structuren
 • Excel import en export
 • Rapporten en takenbeheer voor BCF-uitwisseling (incl. chatfunctie)
 • Gemeenschappelijke thema's en statustracking voor BCF-uitwisseling
Bouwgereedschap
 • Opdracht voor pijpleidingen, inclusief bepaling van de systeemklasse 
 • Automatisch verbinden van leidingen, inclusief noodzakelijke overgangen (autorouting)
 • Automatische T-stuk verbinding 
 • Leiding sprong commando voor het oplossen van botsingen
 • Configurators voor verdeelleidingen en tanks
 • Residentiële en decentrale drinkwaterstations
 • Hygiëne-assistent voor spoelstations en verbruikers met automatische spoelfunctie 
 • Ontwerptools voor bevestigingen, flenzen, leveringslengtes, enz.
 • Legendefunctie
Berekening van het leidingnet met herdimensionering
 • Automatische berekening en dimensionering van alle onderdelen van het drinkwaterleidingnet
 • Inachtneming van bepaalde randvoorwaarden zoals grenswaarden voor snelheden en wrijvingsweerstand van leidingen (R-waarde)
 • Bepaling en vergelijking van varianten van buismaterialen en componenten aan de hand van datasets van de oorspronkelijke fabrikant met reële producteigenschappen
 • Temperatuur-tijdfuncties voor deelsecties / totaal netwerk, rekening houdend met isolatie en omgevingstemperatuur
 • Woonstations en gedecentraliseerde drinkwaterstations
 • Drukverhogingsinstallaties en drukregelaars met specificatie van de uitgangsdruk
 • Berekening direct in het model incl. herdimensionering
 • Simulatie van spoelprocessen, afvoertijden, temperatuurcurves, circulatie
 • Berekening van thermische desinfectie 
 • Hydraulische berekeningen met overdracht van prestatiegegevens van familieparameters
 • Berekening van meerdere systemen in één model
 • Selectie van geschikte (fabrikant) componenten op basis van berekeningsresultaten
 • Opslaan van waarden direct in het model met optionele overweging in de IFC-export
 • Interface voor ventieldatasets, afsluiters, drukverschilregelaars, volumestroomregelaars, regelkleppen en vaste weerstanden
 • Integratie van Venturi-sproeiers 
 • Inliner en asymmetrische circulatiesystemen
 • Automatische spoelsystemen voor hygiënisch drinkwater
 • Visualisatie van resultaten met behulp van liNear Data Coloring (afmetingen, materialen, snelheden, ongunstige stromingspatronen en veel meer)
Conceptuele hulpmiddelen
 • Workflow voor collaboratieve planning in de vroege ontwerpfase
 • Dimensionering van technische ruimtes
 • Conceptuele ruimtebehoefteplanning (voorziening voor ruimtes)
 • Doorsnede-editor voor het lijngangconcept
 • Herdimensionering van "voorzieningen voor ruimten
 • Genereren van buis- en kanaalelementen uit het corridorconcept
Planning van sleuven en doorbraken
 • Handmatige plaatsing
 • Automatische plaatsing
 • Plaatsing op basis van gerefereerde modellen
 • BCF-export (optioneel incl. IFC) voor samenwerkingsdoeleinden
 • BCF import voor statusafstemming
Botsingscontrole
 • Detectie en weergave van alle soorten botsingen binnen een project of tussen verschillende projecten
 • Controle op botsingen tussen architectuur en alle disciplines
 • Collision check tussen twee disciplines of een discipline met architectuur
 • Collision check tussen enkele of meerdere categorieën (bijv. muren en leidingen)
 • Collision check tussen enkele of meerdere systemen (bijv. gas en uitlaat) 
 • Automatisch aanmaken van taken voor elke botsing in het tabblad Rapport en Taak
 • Opslaan en laden van voorgedefinieerde configuraties
Parameterbeheerder en classificatie-instrument
 • Toewijzing van liNear parameters aan eigen gedeelde parameters in een projectafhankelijke mapping tabel.
 • Zoek- en filterfuncties voor het mappen of overschrijven van parameters
 • IFC-classificatie (om de IFC-uitvoer te verbeteren)
 • Laden en opslaan van voorgedefinieerde projectstandaarden
 • Toewijzing van classificatieparameters aan componenten en modelelementen om deze te vullen met waarden
 • Structureren van de classificatie van componentgroepen in de IFC-export 
 • Classificatie van componenten gerelateerd aan kostengroepen voor nauwkeurige kostenramingen
 • Definitie van de informatie die aan het model wordt verstrekt (informatieniveau)
Maken en controleren van weergaven
 • Wizard voor het maken van weergaven voor 3D-aanzichten, plattegronden, plafondplannen en gebiedsplannen
 • Snelle commando's voor 3D-selectieboxen
 • Snelle commando's voor werksecties
 • Automatisch sorteren en toewijzen van aanzichten
 • Suggesties voor de meest geschikte aanzichten
 • Automatische LOG-toewijzing aan aanzichten
 • Beeldfilters
Tabel van de verdiepingen
 • Automatische import van verdiepingen uit het architectuurmodel
 • Controle van de verdieping in het constructievlak / offset gebied (+/-)
 • Eenvoudig creëren van verdiepingen en werkniveaus
 • Aparte vloertabel voor meerdere gebouwdelen (bijv. voor split levels)
Controle van de zichtbaarheid
 • Met één klik zichtbaarheid regelen voor projectielen
 • Zichtbaarheidscontrole met één klik voor disciplines
 • Zichtbaarheidscontrole met één klik voor onderdelengroepen (bijv. systemen, isolatie, enz.)
 • Zichtbaarheidscontrole met één klik voor bouwonderdelen
Taakbeheer
 • Toewijzen van verantwoordelijkheden voor taken die automatisch (bijv. uit de berekeningen) of handmatig worden aangemaakt.
 • Instellen van deadlines en prioriteiten voor taken
 • Bijhouden van de status van taken
 • Definitie van vooraf gedefinieerde workflows voor de voltooiing van taken
 • Screenshots, opmerkingen, posities toevoegen aan taken
 • Delen en toewijzen van taken aan deelnemers via BCF
Familie en bibliotheekbeheer
 • Centrale levering van alle noodzakelijke componenten voor uw project
 • Componenten of configuratoren geschikt voor de actieve discipline
 • Gefilterd op actieve discipline, gebruik in het project en opslaglocatie (lokaal of map in het netwerk)
 • Gesorteerd in componentgroepen voor snelle oriëntatie
 • Meerdere plaatsingscommando's voor families (plaatsen, vervangen, alles vervangen, op raster plaatsen)
 • Integratie van eigen familiebibliotheken
 • Intelligente zoekfunctie
 • Opnieuw selecteren en plaatsen van een component in het model
Automatische detectie van het leidingnet
 • Detectie van getrokken leidingen direct in het model en analyse van het systeem
 • Herkenning van alle geïntegreerde componenten
 • In aanmerking nemen van in het model geïntegreerde technische gegevens
 • Herkenning van geconstrueerde afmetingen voor optionele beschouwing in de netwerkberekening
 • Eenvoudige toewijzing van externe componenten om in de netwerkberekening in aanmerking te nemen
Hydraulisch balanceren van complexe systemen
 • Hydraulische berekeningen met overdracht van prestatiegegevens van familieparameters
 • Berekening van meerdere systemen in één model
 • Berekening ook van netwerken met verschillende regelniveaus
 • Niet alleen rekening houden met de distributienetten, maar ook met de generator
Onderdelenlijst met artikelnummers
 • Duidelijke en begrijpelijke berekeningsresultaten en volledige servicespecificaties
 • Gedetailleerde stuklijsten met artikelnummers en materiaaltests
 • Servicespecificaties en stuklijsten in verschillende uitvoerformaten (Windows afdruk, Excel, tekst, UGS, GAEB, ASD)
MEP model creatie (architectuur)
 • Automatisch of handmatig aanmaken van MEP-ruimtes
 • Tool voor zonering
 • Architecturale functies voor eenvoudige hermodellering van 2D-architectuurplannen 

 

Taalkeuze voor interface en afdrukken

Wij stellen u niet minder dan zeven talen ter beschikking, die u naar believen kunt gebruiken en combineren, hetzij als interfacetaal, hetzij als printtaal. Op die manier is het mogelijk om in de ene taal te plannen en in een andere taal te drukken. Dit is een groot voordeel, vooral voor internationale projecten, omdat tijdrovende vertalingen niet meer nodig zijn. Er zijn geen extra kosten voor de taalpakketten.
De volgende talen worden momenteel ondersteund:

 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Nederlands
 • Russisch
 • Turks
 • Italiaans
Fabrikantenfamilies (CAD-browser)
 • Uitgebreide CAD-bibliotheken met beproefde onderdelen van onze talrijke industriële partners.
 • Meer dan 6 miljard mogelijke componenten en componentencombinaties
 • Directe plaatsing van componenten van de originele fabrikant in uw model
 • Meerdere plaatsingsmodi (plaatsen, vervangen, alles vervangen)
 • Configurators voor complexe componentencombinaties (bv. cascadesystemen)
 • Integratie van technische en commerciële gegevens (bv. artikelnummers en verpakkingseenheden)
 • Herkenning van en rekening houden met netwerkberekeningen
Systeemtabel en snelle selectie
 • Centraal beheer van systeemklasse-eigenschappen
 • Intuïtieve systeemtabel
 • Snelle selectie van het systeem 
Konstruktionswerkzeuge
 • Rohrleitungsbefehl einschließlich Systemklassenbestimmung 
 • Automatisches Verbinden von Rohren, einschließlich notwendiger Übergänge (Autorouting)
 • Automatische T-Stück-Verbindung 
 • Leitungsversprung-Befehl zur Auflösung von Kollisionen
 • Konfiguratoren für Verteiler und Behälter
 • Wohnungs- und dezentrale Frischwasserstationen
 • Hygiene-Assistent für Spülstationen und Verbraucher mit automatischer Spülfunktion 
 • Konstruktionswerkzeuge für Befestigungen, Flansche, Lieferlängen, etc.
 • Legenden-Funktion
Rohrnetzberechnung mit Redimensionierung
 • Automatische Berechnung und Dimensionierung aller Komponenten des Trinkwasserrohrnetzes
 • Berücksichtigung vorgegebener Randbedingungen wie z.B. Grenzwerte für Geschwindigkeiten und den Rohrreibungswiederstand (R-Wert)
 • Ermittlung und Variantenvergleich von Rohrmaterialien und Bauteilen unter Einbeziehung von Originalhersteller-Datensätzen mit realen Produkteigenschaften
 • Temperatur-Zeit-Funktionen für Teilabschnitte / Gesamtnetz unter Berücksichtigung von Dämmung und Umgebungstemperatur
 • Wohnungsstationen und dezentrale Frischwasserstationen
 • Druckerhöhungsanlagen und Druckregler mit Ausgangsdruckvorgabe
 • Berechnung direkt im Modell inkl. Redimensionierung
 • Simulation von Spülvorgängen, Ausstoßzeiten, Temperaturverläufen, Zirkulation
 • Berechnung der thermischen Desinfektion 
 • Hydraulische Berechnungen mit Übernahme von Leistungsdaten aus Familienparametern
 • Berechnung von mehreren Systemen in einem Modell
 • Auswahl geeigneter (Hersteller-)Komponenten auf Basis der Berechnungsergebnisse
 • Abspeichern von Werten direkt im Modell mit optionaler Berücksichtigung im IFC-Export
 • Schnittstelle für Ventildatensätze, Absperrventile, Differenzdruckregler, Volumenstromregler, Regelventile, Stellventile und Festwiderstände
 • Integration von Venturidüsen 
 • Inliner- und asymmetrische Zirkulationssysteme
 • Automatische Spülsysteme für hygienisches Trinkwasser
 • Visualisierung der Ergebnisse mittels liNear Data Coloring (Abmessungen, Materialien, Geschwindigkeiten, ungünstiger Strömungsverlauf und vieles mehr)
Automatische Erfassung des Rohrnetzes
 • Erkennung von gezeichneten Rohren direkt im Modell und Analyse des Systems
 • Erkennung aller eingebundenen Komponenten
 • Berücksichtigung der im Modell integrierten technischen Daten
 • Erkennung von konstruierten Dimensionen für die optionale Berücksichtigung in der Netzberechnung
 • Einfaches Mapping von Fremdkomponenten zur Berücksichtigung in der Netzberechnung
Hydraulischer Abgleich von komplexen Systemen
 • Hydraulische Berechnungen mit Übertragung von Leistungsdaten aus Familienparametern
 • Berechnung von mehreren Systemen in einem Modell
 • Ermittlung auch von Netzen mit mehreren Leitebenen
 • Berücksichtigung nicht nur der Verteilnetze, sondern auch des Erzeugers
Ansichtenerstellung und -steuerung
 • Ansichtserstellungsassistent für 3D-Ansichten, Grundrisse, Deckenpläne und Flächenpläne
 • Schnellbefehle für 3D-Auswahlboxen
 • Schnellbefehle für Arbeitsschnitte
 • Automatische Sortierung und Zuordnung von Ansichten
 • Vorschläge für am besten geeignete Ansichten
 • Automatische LOG-Zuordnung zu Ansichten
 • Ansichtsfilter
Aufgabenmanagement
 • Zuweisung von Zuständigkeiten für automatisch (z.B. aus den Berechnungen) oder manuell erstellte Aufgaben
 • Setzen von Fristen und Prioritäten für Aufgaben
 • Statusverfolgung von Aufgaben
 • Definition von vorgegebenen Workflows für die Erledigung von Aufgaben
 • Hinzufügen von Screenshots, Kommentaren, Positionen zu Aufgaben
 • Teilen und Zuweisen von Aufgaben an Teilnehmer über BCF
Beschriften und Bemaßen
 • Automatische Beschriftung 
 • Ergänzung eigener Parameter und Metainformation 
 • Automatische Bemaßung 
Familien- und Bibliotheksverwaltung
 • Zentrale Bereitstellung aller notwendigen Komponenten für Ihr Projekt
 • Komponenten oder Konfiguratoren, die für die aktive Disziplin geeignet sind
 • Gefiltert nach aktiver Disziplin, Verwendung im Projekt und Speicherort (lokal oder Ordner im Netzwerk)
 • Sortiert in Komponentengruppen zur schnellen Orientierung
 • Mehrere Platzierungsbefehle für Familien (Platzieren, Ersetzen, Alle ersetzen, Auf Raster platzieren)
 • Integration von eigenen Familienbibliotheken
 • Intelligente Suchfunktion
 • Erneutes Auswählen und Platzieren eines Bauteils im Modell
Geschosstabelle
 • Automatischer Import von Geschossen aus dem Architekturmodell
 • Kontrolle des Geschosses im Bereich Konstruktionsebene / Versatz (+/-)
 • Einfache Erstellung von Geschossen und Arbeitsebenen
 • Separate Geschosstabelle für mehrere Gebäudeteile (z.B. für Splitlevel)
Hersteller-Familien (CAD-Browser)
 • Umfangreiche CAD-Bibliotheken mit bewährten Komponenten unserer zahlreichen Industriepartner
 • Mehr als 6 Milliarden mögliche Bauteile und Bauteilkombinationen
 • Direkte Platzierung von Komponenten des Originalherstellers in Ihrem Modell
 • Mehrere Platzierungsmodi (Platzieren, Ersetzen, Alle einer Art ersetzen)
 • Konfiguratoren für komplexe Bauteilkombinationen (z.B. Kaskadensysteme)
 • Einbindung technischer und kaufmännischer Daten (z.B. Artikelnummern und Verpackungseinheiten)
 • Erkennung und Berücksichtigung in den Netzberechnungen
Konzeptwerkzeuge
 • Workflow für eine kollaborative Planung in der frühen Entwurfsphase
 • Dimensionierung von Technikräumen
 • Konzeptionelle Raumbedarfsplanung (Provision for spaces)
 • Querschnittseditor für das Leitungskorridorkonzept
 • Redimensionierung der "provisions for space"
 • Generierung von Rohr- und Kanalelementen aus dem Korridorkonzept
Kollisionsprüfung
 • Erkennung und Anzeige von Kollisionen jeglicher Art innerhalb eines Projekts oder zwischen mehreren Projekten
 • Kollisionsprüfung zwischen Architektur und allen Disziplinen
 • Kollisionsprüfung zwischen zwei Disziplinen oder einer Disziplin mit der Architektur
 • Kollisionsprüfung zwischen einzelnen oder mehreren Kategorien (z.B. Wände und Rohre)
 • Kollisionsprüfung zwischen einzelnen oder mehreren Systemen (z.B. Gas und Abluft) 
 • Automatische Erstellung von Aufgaben für jede Kollision in der Registerkarte Bericht und Aufgabe
 • Speichern und Laden von vordefinierten Konfigurationen
Parameter-Manager und Klassifizierungswerkzeug
 • Zuweisung von liNear-Parametern zu eigenen, gemeinsam genutzten Parametern in einer projektabhängigen Mapping-Tabelle
 • Such- und Filterfunktionen zum Mappen oder Überschreiben von Parametern
 • IFC-Klassifizierung (zur Verbesserung der IFC-Ausgabe)
 • Laden und Speichern von vordefinierten Projektstandards
 • Zuweisung von Klassifizierungsparametern zu Komponenten und Modellelementen, um diese mit Werten zu füllen
 • Strukturierung der Klassifizierung von Bauteilgruppen im IFC-Export 
 • Klassifizierung von Komponenten bezogen auf Kostengruppen für präzise Kostenschätzungen
 • Festlegung der Informationen, die dem Modell zur Verfügung gestellt werden (Level of Information)
Schlitz- und Durchbruchsplanung
 • Manuelle Platzierung
 • Automatische Platzierung
 • Platzierung auf Basis von referenzierten Modellen
 • BCF-Export (optional inkl. IFC) zwecks Kollaboration
 • BCF-Import für den Statusabgleich
Sichtbarkeitssteuerung
 • Ein-Klick-Sichtbarkeitssteuerung  für Geschosse
 • Ein-Klick-Sichtbarkeitssteuerung für Disziplinen
 • Ein-Klick-Sichtbarkeitssteuerung für Bauteilgruppen (z.B. Systeme, Dämmungen, etc.)
 • Ein-Klick-Sichtbarkeitssteuerung für Gebäudeteile mit einem Klick
Stückliste mit Artikelnummern
 • Übersichtliche und nachvollziehbare Kalkulationsergebnisse sowie vollständige Leistungsverzeichnisse
 • Detaillierte Stücklisten mit Artikelnummern und Materialprüfung
 • Leistungsverzeichnisse und Stücklisten in verschiedenen Ausgabeformaten (Windows-Ausdruck, Excel, Text, UGS, GAEB, ASD)
Systemtabelle und Schnellauswahl
 • Zentrale Verwaltung der Eigenschaften von Systemklassen
 • Intuitive Systemtabelle
 • Schnellauswahl des Systems 
TGA-Modell-Erstellung (Architektur)
 • Automatische oder manuelle MEP-Raum-Erstellung
 • Zonierungswerkzeug
 • Architekturfunktionen zur einfachen Nachmodellierung von 2D-Architekturplänen 

 

Interoperabilität und Zusammenarbeit
 • IFC Import Konfiguration
 • Klassifizierung von IFC oder anderen Strukturen
 • Excel-Import und -Export
 • Reports- und Aufgaben-Manager für den BCF-Austausch (inkl. Chat Function)
 • Gemeinsame Themen und Statusverfolgung für den BCF-Austausch
Sprachauswahl für Oberfläche und Ausdrucke

Wir stellen Ihnen gleich sieben Sprachen zur Verfügung, die Sie wahlweise als Oberflächen- oder Drucksprache nutzen und kombinieren können. Auf diese Weise ist es möglich, in der einen Sprache zu planen und in einer anderen zu drucken. Besonders für internationale Projekte ein großer Vorteil, da aufwändige Übersetzungen entfallen. Für die Sprachpakete fallen keine zusätzlichen Kosten an.
Folgende Sprachen werden derzeit unterstützt:

 • Deutsch
 • Englisch
 • Französisch
 • Niederländisch
 • Russisch
 • Türkisch
 • Italienisch
Unterstützte Normen

LINEAR steht schon immer für die normkonforme Berechnung und Konstruktion. Dabei ist es uns sowohl ein Anliegen, stets die aktuellsten Normen anzubieten und das Angebot national und international stetig zu erweitern. Ein aktuelle Übersicht alle unterstützten Normen finden Sie in unser Knowledge-Base.  

Featurevideos