Revit için içme suyu planlaması

LINEAR'ın çözümleri ile içme suyu planlamasında sürekli bir iş akışı garanti edilir. Mekanik projenin oluşturulması için konsept aşamasından sıhhi tesisat objelerinin seçimine, boru şebekesinin inşasına ve hesaplanmasına kadar: Revit üzerinde LINEAR ile planlamanızı hızlı ve verimli bir şekilde oluşturun.

LINEAR İş Akışı

Girdi:

Odalar, katlar ve işlevsel alanlarla mimarinin konsept modeli


DE Workflow Alle Konzeptphase revit
Çıktı:

Teknik odalar ve besleme hatları için alan gereksinimleri

Çalışma adımları:
 • İhtiyaç planlamasına dayalı bir konsept planının hazırlanması
 • Konseptteki teknik ekipman için alan gereksinimlerinin belirlenmesi 
 • Teknik merkezlerin yeri ve ön boyutlandırılması 
 • Besleme hatlarının konumu ve ön boyutlandırılması 
 • Tasarım planlamasına aktarılmak üzere boru hattı konseptinin detaylandırılması 
Girdi:

Mimari model veya plan


Workflow TGA Modell Revit
Çıktı:

Seviyeleri de içeren ileri TİM planlaması için model

Çalışma adımları:
 • Mimari temelinde TİM modelinin basit bir şekilde oluşturulması
 • Modelin planlama ile ilgili bilgilerle zenginleştirilmesi
 • Görünümlerin ve planların otomatik olarak oluşturulması 
 • 2D şablonlarla isteğe bağlı: Binanın 3D olarak basit bir şekilde sonradan yakalanması
Girdi:

Katları da içeren ileri mekanik planlama için model


Potable Bauteile Platzieren
Çıktı:

Sıhhi bileşenli mekanik model

Çalışma adımları:
 • Sıhhi tesisat bileşenlerinin nötr bileşenler olarak veya kapsamlı üretici CAD kütüphanelerinden seçilmesi 
 • Belirli çizim komutları aracılığıyla modele basit yerleştirme  
Girdi:

Sıhhi tesisat bileşenlerini içeren mekanik model


Revit rohrneztberechnung
Çıktı:

Optimize edilmiş sistemlere sahip mekanik model ve gerekli boşlukların ve açıklıkların oluşturulması

Çalışma adımları:
 • Tek hat veya güzergah olarak hızlı boru ağı yapımı
 • Tüm armatürlerin otomatik bağlantısı
 • Sistem bileşenlerinin yerleştirilmesi (örn. ev bağlantıları, filtreler, sayaçlar, bağlantı parçaları)
 • Hesaplama ile ilgili spesifikasyonların belirlenmesi (örn. boru malzemelerinin tahsisi, yalıtım ve ortam sıcaklıklarının belirlenmesi)
 • Test edilmiş üretici veri setlerini kullanarak varyantların karşılaştırılması (örn. boru sistemleri)
 • Döngülü boruların, asimetrik sirkülasyonun ve inlinerlerin desteklenmesi
 • Deşarj süreçlerinin simülasyonu, konfor özelliklerinin ve hijyen durumunun test edilmesi
 • Tek tek veya tüm boyutları sabitleyerek mevcut ağların hesaplanması
 • İçme suyu boru şebekesinin hesaplama temelinde yeniden boyutlandırılması
 • Tüm sonuçların doğrudan modelde renkli gösterimi
 • BCF ve IFC aracılığıyla koordinasyon dahil olmak üzere slot ve açıklık planlaması
Girdi:

Hesaplanmış ve optimize edilmiş içme suyu boru şebekesi


Workflow Trinkwasser Beschriften
Çıktı:

Genel planlama ve hesaplama sonuçlarına aktarım için model dahil olmak üzere nihai içme suyu planlaması, malzeme listesi dahil

Çalışma adımları:
 • Tüm girdilerin ve hesaplama sonuçlarının modelde saklanması
 • Seçilebilir değerlerin paylaşılan parametreler olarak yayınlanması
 • Modelin otomatik olarak etiketlenmesi
 • Kendi parametrelerinin ve meta bilgilerinin eklenmesi
 • Sonuçların standart formlarda çıktısı 
 • Sonuçların ve modelin ilgili tüm formatlarda paylaşılması

Input:

Odalar, katlar ve işlevsel alanlarla mimarinin konsept modeli


DE Workflow Alle Konzeptphase revit
Output:

Teknik odalar ve besleme hatları için alan gereksinimleri

Arbeitsschritte:
 • İhtiyaç planlamasına dayalı bir konsept planının hazırlanması
 • Konseptteki teknik ekipman için alan gereksinimlerinin belirlenmesi 
 • Teknik merkezlerin yeri ve ön boyutlandırılması 
 • Besleme hatlarının konumu ve ön boyutlandırılması 
 • Tasarım planlamasına aktarılmak üzere boru hattı konseptinin detaylandırılması 

Input:

Mimari model veya plan


Workflow TGA Modell Revit
Output:

Seviyeleri de içeren ileri TİM planlaması için model

Arbeitsschritte:
 • Mimari temelinde TİM modelinin basit bir şekilde oluşturulması
 • Modelin planlama ile ilgili bilgilerle zenginleştirilmesi
 • Görünümlerin ve planların otomatik olarak oluşturulması 
 • 2D şablonlarla isteğe bağlı: Binanın 3D olarak basit bir şekilde sonradan yakalanması

Input:

Katları da içeren ileri mekanik planlama için model


Potable Bauteile Platzieren
Output:

Sıhhi bileşenli mekanik model

Arbeitsschritte:
 • Sıhhi tesisat bileşenlerinin nötr bileşenler olarak veya kapsamlı üretici CAD kütüphanelerinden seçilmesi 
 • Belirli çizim komutları aracılığıyla modele basit yerleştirme  

Input:

Sıhhi tesisat bileşenlerini içeren mekanik model


Revit rohrneztberechnung
Output:

Optimize edilmiş sistemlere sahip mekanik model ve gerekli boşlukların ve açıklıkların oluşturulması

Arbeitsschritte:
 • Tek hat veya güzergah olarak hızlı boru ağı yapımı
 • Tüm armatürlerin otomatik bağlantısı
 • Sistem bileşenlerinin yerleştirilmesi (örn. ev bağlantıları, filtreler, sayaçlar, bağlantı parçaları)
 • Hesaplama ile ilgili spesifikasyonların belirlenmesi (örn. boru malzemelerinin tahsisi, yalıtım ve ortam sıcaklıklarının belirlenmesi)
 • Test edilmiş üretici veri setlerini kullanarak varyantların karşılaştırılması (örn. boru sistemleri)
 • Döngülü boruların, asimetrik sirkülasyonun ve inlinerlerin desteklenmesi
 • Deşarj süreçlerinin simülasyonu, konfor özelliklerinin ve hijyen durumunun test edilmesi
 • Tek tek veya tüm boyutları sabitleyerek mevcut ağların hesaplanması
 • İçme suyu boru şebekesinin hesaplama temelinde yeniden boyutlandırılması
 • Tüm sonuçların doğrudan modelde renkli gösterimi
 • BCF ve IFC aracılığıyla koordinasyon dahil olmak üzere slot ve açıklık planlaması

Input:

Hesaplanmış ve optimize edilmiş içme suyu boru şebekesi


Workflow Trinkwasser Beschriften
Output:

Genel planlama ve hesaplama sonuçlarına aktarım için model dahil olmak üzere nihai içme suyu planlaması, malzeme listesi dahil

Arbeitsschritte:
 • Tüm girdilerin ve hesaplama sonuçlarının modelde saklanması
 • Seçilebilir değerlerin paylaşılan parametreler olarak yayınlanması
 • Modelin otomatik olarak etiketlenmesi
 • Kendi parametrelerinin ve meta bilgilerinin eklenmesi
 • Sonuçların standart formlarda çıktısı 
 • Sonuçların ve modelin ilgili tüm formatlarda paylaşılması

Features

İnşaat aletleri
 • Kapsamlı sembol kütüphaneleri (serbestçe genişletilebilir)
 • Şematik, kat planı ve 3D izometrik planlama için tasarım yardımcıları
 • Sistem sınıfı belirleme dahil boru tesisatı komutu 
 • Gerekli geçişler de dahil olmak üzere boruların otomatik bağlantısı (otomatik yönlendirme)
 • Otomatik T-parça bağlantısı 
 • Çarpışmaları çözmek için boru atlama komutu
 • Manifoldlar ve tanklar için konfigüratörler
 • Yıkama istasyonları ve otomatik yıkama fonksiyonlu tüketiciler için hijyen asistanı 
 • Konut ve merkezi olmayan tatlı su istasyonları
 • Bağlantı elemanları, flanşlar, teslimat uzunlukları vb. için tasarım araçları.
 • Efsane işlevi
Yeniden boyutlandırma ile boru ağı hesaplaması
 • İçme suyu boru şebekesinin tüm bileşenlerinin otomatik hesaplanması ve boyutlandırılması
 • Hızlar ve boru sürtünme direnci (R-değeri) için sınır değerler gibi belirtilen sınır koşullarının dikkate alınması
 • Orijinal üretici veri setlerini kullanarak boru malzemeleri ve bileşenlerinin varyantlarının gerçek ürün özellikleriyle belirlenmesi ve karşılaştırılması
 • Yalıtım ve ortam sıcaklığını dikkate alarak alt bölümler / toplam ağ için sıcaklık-zaman fonksiyonları
 • Konut istasyonları ve merkezi olmayan tatlı su istasyonları
 • Çıkış basıncı spesifikasyonlu basınç yükseltme sistemleri ve basınç regülatörleri
 • Yeniden boyutlandırma dahil olmak üzere doğrudan modelde hesaplama
 • Yıkama süreçlerinin simülasyonu, deşarj süreleri, sıcaklık eğrileri, sirkülasyon
 • Termal dezenfeksiyonun hesaplanması 
 • Aile parametrelerinden performans verilerinin aktarımı ile hidrolik hesaplamalar
 • Tek bir modelde birkaç sistemin hesaplanması
 • Hesaplama sonuçlarına göre uygun (üretici) bileşenlerin seçimi
 • IFC dışa aktarımında isteğe bağlı olarak değerlerin doğrudan modele kaydedilmesi
 • Valf veri setleri, kapatma valfleri, fark basınç kontrolörleri, hacim akış kontrolörleri, kontrol valfleri, kontrol valfleri ve sabit dirençler için arayüz
 • Venturi nozullarının entegrasyonu 
 • İnliner ve asimetrik sirkülasyon sistemleri
 • Hijyenik içme suyu için otomatik yıkama sistemleri
 • liNear Veri Renklendirme (boyutlar, malzemeler, hızlar, elverişsiz akış modelleri ve çok daha fazlası) kullanılarak sonuçların görselleştirilmesi
Boru ağının otomatik tespiti
 • Çekilen boruların doğrudan modelde tespiti ve sistemin analizi
 • Tüm entegre bileşenlerin tanınması
 • Modele entegre edilen teknik verilerin dikkate alınması
 • Ağ hesaplamasında isteğe bağlı olarak dikkate alınmak üzere inşa edilen boyutların tanınması
 • Ağ hesaplamasında dikkate alınmak üzere harici bileşenlerin basit eşleştirilmesi
Karmaşık sistemlerin hidrolik dengelenmesi
 • Aile parametrelerinden performans verilerinin aktarımı ile hidrolik hesaplamalar
 • Tek bir modelde birkaç sistemin hesaplanması
 • Çeşitli kontrol seviyelerine sahip ağların da hesaplanması
 • Sadece dağıtım şebekelerinin değil, aynı zamanda jeneratörün de dikkate alınması
Görünüm oluşturma ve kontrol
 • 3B görünümler, kat planları, tavan planları ve alan planları için görünüm oluşturma sihirbazı
 • 3B seçim kutuları için hızlı komutlar
 • Çalışma bölümleri için hızlı komutlar
 • Görünümlerin otomatik olarak sıralanması ve atanması
 • En uygun görünümler için öneriler
 • Görünümlere otomatik LOG atama
 • Filtreleri görüntüle
Görev yönetimi
 • Otomatik olarak (örneğin hesaplamalardan) veya manuel olarak oluşturulan görevler için sorumluluklar atama.
 • Görevler için son tarihlerin ve önceliklerin belirlenmesi
 • Görevlerin durum takibi
 • Görevlerin tamamlanması için önceden tanımlanmış iş akışlarının tanımlanması
 • Görevlere ekran görüntüleri, yorumlar, pozisyonlar ekleyin
 • BCF aracılığıyla katılımcılarla görevlerin paylaşılması ve atanması
Etiketleme ve boyutlandırma
 • Otomatik etiketleme 
 • Kendi parametrelerinin ve meta bilgilerinin eklenmesi 
 • Otomatik boyutlandırma 
Aile ve kütüphane yönetimi
 • Projeniz için gerekli tüm bileşenlerin merkezi olarak sağlanması
 • Aktif disipline uygun bileşenler veya konfigüratörler
 • Aktif disipline, projedeki kullanıma ve depolama konumuna (yerel veya ağdaki klasör) göre filtrelenmiştir
 • Hızlı yönlendirme için bileşen gruplarına ayrılmıştır
 • Aileler için çoklu yerleştirme komutları (Yerleştir, Değiştir, Tümünü Değiştir, Izgaraya Yerleştir)
 • Kendi aile kütüphanelerinin entegrasyonu
 • Akıllı arama fonksiyonu
 • Bir bileşeni yeniden seçme ve modele yerleştirme
Katlar tablosu
 • Katların mimari modelden otomatik olarak içe aktarılması
 • İnşaat düzlemindeki katın kontrolü / ofset alanı (+/-)
 • Zeminlerin ve çalışma seviyelerinin kolay oluşturulması
 • Birkaç bina parçası için ayrı kat tablosu (örn. ayrık katlar için)
Endüstri Ürün Kütüphaneleri (CAD Browser)
 • Çok sayıda endüstri ortağımızın kanıtlanmış bileşenlerini içeren kapsamlı CAD kütüphaneleri.
 • 6 milyardan fazla olası bileşen ve bileşen kombinasyonu
 • Orijinal üretici bileşenlerinin modelinize doğrudan yerleştirilmesi
 • Çoklu yerleştirme modları (yerleştir, değiştir, bir türün tümünü değiştir)
 • Karmaşık bileşen kombinasyonları için konfigüratörler (örn. kaskad sistemler)
 • Teknik ve ticari verilerin entegrasyonu (örn. ürün numaraları ve paketleme birimleri)
 • Ağ hesaplamalarında tanınma ve dikkate alınma
Konsept araçlar
 • Erken tasarım aşamasında işbirliğine dayalı planlama için iş akışı
 • Teknik alanların boyutlandırılması
 • Kavramsal alan gereksinimleri planlaması (Alanlar için provizyon)
 • Hat koridoru konsepti için kesit düzenleyici
 • "Alanlar için karşılıkların yeniden boyutlandırılması
 • Koridor konseptinden boru ve kanal elemanlarının oluşturulması
Çakışma kontrolü
 • Bir proje içinde veya birkaç proje arasında her türlü çakışmanın tespiti ve görüntülenmesi
 • Mimarlık ve tüm disiplinler arasında çakışma kontrolü
 • İki disiplin veya bir disiplin ile mimarlık arasında çakışma kontrolü
 • Tekli veya çoklu kategoriler arasında çakışma kontrolü (örn. duvarlar ve borular)
 • Tekli veya çoklu sistemler arasında çakışma kontrolü (örn. gaz ve egzoz) 
 • Rapor ve Görev sekmesinde her çakışma için otomatik görev oluşturma
 • Önceden tanımlanmış konfigürasyonların kaydedilmesi ve yüklenmesi
Parametre yöneticisi ve sınıflandırma aracı
 • liNear parametrelerinin projeye bağlı bir eşleme tablosunda kendi paylaşılan parametrelerine atanması.
 • Parametreleri eşlemek veya üzerine yazmak için arama ve filtreleme işlevleri
 • IFC sınıflandırması (IFC çıktısını iyileştirmek için)
 • Önceden tanımlanmış proje standartlarının yüklenmesi ve kaydedilmesi
 • Sınıflandırma parametrelerinin değerlerle doldurulması için bileşenlere ve model elemanlarına atanması
 • IFC dışa aktarımında bileşen gruplarının sınıflandırılmasının yapılandırılması 
 • Kesin maliyet tahminleri için maliyet gruplarına ilişkin bileşenlerin sınıflandırılması
 • Modele sağlanan bilginin tanımı (Bilgi Düzeyi)
Slot ve açıklık planlaması
 • Manuel yerleştirme
 • Otomatik yerleştirme
 • Referans alınan modellere göre yerleştirme
 • İşbirliği amacıyla BCF dışa aktarımı (isteğe bağlı olarak IFC dahil)
 • Durum mutabakatı için BCF içe aktarma
Görünürlük kontrolü
 • Yapı birimleri için tek tıklamayla görünürlük kontrolü
 • Disiplinler için tek tıkla görünürlük kontrolü
 • Bileşen grupları için tek tıklamayla görünürlük kontrolü (örn. sistemler, yalıtım, vb.)
 • Tek tıklamayla parça oluşturmak için tek tıklamayla görünürlük kontrolü
Parça numaralarını içeren parça listesi
 • Açık ve anlaşılır hesaplama sonuçlarının yanı sıra eksiksiz hizmet spesifikasyonları
 • Ürün numaralarını ve malzeme testlerini içeren ayrıntılı parça listeleri
 • Çeşitli çıktı formatlarında servis spesifikasyonları ve parça listeleri (Windows çıktısı, Excel, metin, UGS, GAEB, ASD)
Sistem tablosu ve hızlı seçim
 • Sistem sınıfı özelliklerinin merkezi yönetimi
 • Sezgisel sistem tablosu
 • Sistemin hızlı seçimi 
Mekanik model oluşturma oluşturma (yapı)
 • Otomatik veya manuel Mekanik odaları oluşturma
 • İmar aracı
 • 2D mimari planların kolayca yeniden modellenmesi için mimari fonksiyonlar 

 

Birlikte çalışabilirlik ve işbirliği
 • IFC İçe Aktarma Yapılandırması
 • IFC veya diğer yapıların sınıflandırılması
 • Excel içe ve dışa aktarma
 • BCF değişimi için raporlar ve görevler yöneticisi (sohbet işlevi dahil)
 • BCF değişimi için ortak temalar ve durum takibi
Arayüz ve çıktılar için dil seçimi

Size, kullanıcı arayüzü dili veya baskı dili olarak kullanabileceğiniz ve dilediğiniz gibi birleştirebileceğiniz en az yedi dil sunuyoruz. Bu şekilde bir dilde planlama yapmak ve başka bir dilde yazdırmak mümkündür. Bu, özellikle uluslararası projeler için büyük bir avantajdır, çünkü zaman alan çevirilere artık gerek yoktur. Dil paketleri için herhangi bir ek ücret alınmamaktadır.
Şu anda aşağıdaki diller desteklenmektedir:

 • Alman
 • İngilizce
 • Fransızca
 • Hollandaca
 • Rusça
 • Türkçe
 • İtalyan
Desteklenen standartlar

LINEAR her zaman standartlara uygun hesaplama ve tasarımı temsil etmiştir. Her zaman en yeni standartları sunmak ve ulusal ve uluslararası standart yelpazesini sürekli genişletmek bizim için önemlidir. Desteklenen tüm standartların güncel bir özetini [LINK] adresindeki bilgi tabanımızda bulabilirsiniz.

Özellikvideolar