Skip navigation
Hero_slider_V22_Analyse-WasteWater_Revit.png

Atık Su
Boru Hattı Hesaplaması

liNear Analyse Waste Water – Revit için entegre kanalizasyon boru ağı hesabı

Atık Su Boru Hattı Hesaplaması, liNear Analyse Waste Water ile, bina içindeki kirli ve yağmur suyu için yer çekimi drenaj sistemleri DIN EN 12056/DIN 1986-100’e göre hesaplanır ve boyutlandırılır. Çizilen seviye farkı kontrol edilir ve istenirse norma uygun minimum seviye farkı kullanılır. Program her türlü boruyu (yeraltı boruları, bağlantı boruları, her türlü havalandırma, vb.) çizimde gösterilen bağlantı durumundan belirler: Havalandırmanın çizilen hatlarına dayanarak, program uygun havalandırma tipini tanır. Ayrıca, tüm uygulama sınırları, maksimum uzunluklar, maksimum dirsek sayısı ve maksimum düşme yüksekliği kontrol edilir. Sınır şartlarının aşılması durumunda program, normdan gerekli ipuçlarını göstererek hata bildirisi verir.

Highlights

Yeniden boyutlandırma dahil entegre edilmiş Boru Hattı Hesaplaması

liNear’ın Boru Hattı Hesaplaması direk CAD’e entegre edilmiştir ve Tasarım’a direk erişime izin verir. Böylece Çizim ve Hesaplama arasındaki arayüze gerek kalmaz. Artık problemsiz bir veri alışverişi. Direk modelde yeniden boyutlandırma yapılabilir.


Çizilen seviyelerin kontrolü ve minimum seviyenin hesaplanması

Hesaplama tasarımın seviyesini kontrol eder ve gerekli olan minimum seviyeyi hesaplar.


Kapsamlı görselleştirme seçenekleri

Giriş değerlerinin veya hesaplama sonuçlarının görsel geri bildirimi ile, çeşitli veriler hızlı ve kolay bir şekilde değerlendirilebilir. Boyutlar, malzemeler, fakat aynı zamanda hız ve basınç kayıpları hattın renklendirilmesiyle mükemmel şekilde görselleştirilir.


Diğer Fonksiyonlar

  • Hat türlerinin otomatik tanınması
  • DIN EN 12056 und DIN 1986-100’e göre bina içindeki kirli su ve yağmur suyu için Yer Çekimi Drenaj Sistemlerinin Hesaplanması
  • Havalandırma hatları normlara göre kontrol edilir ve belgelenir
  • Statik yağmur suyu miktarına göre yağmur suyu hatlarının, DIN 1986-100 normuna uygun olarak boyutlandırılması
  • KOSTRA ve ÖKOSTRA Arayüzleri
  • DIN EN 12056-2’e göre genişletilmiş boru tabloları
  • Lider üreticilerin veri kayıtları kullanılarak gerçek ürün özellikleriyle hesaplama
  • Kirli su kaldırma tesisinin dikkate alınması