Skip navigation
[Translate to Türkçe:]

Hava Kanal Hattı Hesaplaması

liNear Analyse Ventilation – Revit için entegre hava kanalı ağı hesabı

Program, ilave edilmiş ve hava kanalı sistemini daha önce ayrı ayrı tanımlanmış sınır koşullarına göre yorumlayan hacim akışlarının belirlenmesinde kullanıcıyı desteklemektedir. Ek olarak, her akış yolu için ses seviyesi gelişiminin ayrıntılı bir hesaplaması aynı çizim temelinde gerçekleştirilir. Tüm bileşenler için VDI 2081'e göre oktav bantlarında hem alet gürültüsü ve hem de zayıflama hesaplanır.

Highlights

Yeniden boyutlandırma dahil entegre edilmiş Kanal Hattı Hesaplaması

liNear’ın Kanal Hattı Hesaplaması direk CAD’e entegre edilmiştir ve tasarıma direk erişime izin verir. Böylece Çizim ve Hesaplama arasındaki arayüze gerek kalmaz. Artık problemsiz bir veri alışverişi. Direk modelde yeniden boyutlandırma yapılabilir.


Dinamik hesaplanmış Zeta değerleri

liNear Hava Kanal Hattı Hesaplaması Zeta değerlerini formüller ya da ölçümlerin ara değer sapması ile belirler. Ve bu hesaplama süreci boyunca, her bir değer için, mevcut boyutlarla, hızlarla ve hacim akışlarıyla eşleştirir.


Kapsamlı görselleştirme seçenekleri

Giriş değerlerinin veya hesaplama sonuçlarının görsel geri bildirimi ile, çeşitli veriler hızlı ve kolay bir şekilde değerlendirilebilir. Boyutlar, malzemeler, fakat aynı zamanda hız ve basınç kayıpları hattın renklendirilmesiyle mükemmel şekilde görselleştirilir.


Diğer Fonksiyonlar

  • Tüm planlama aşamalarında direk modelden hesaplama
  • Detaylı ayarlama seçenekleri, örn. boyut sınırları (maksimum yükseklik vb.) için
  • VDI 2081’e göre Akışkanlar Mekaniği Dengesi ve Ses Hesaplama
  • Lider üreticilerin veri kayıtları kullanılarak gerçek ürün özellikleriyle hesaplama
  • VDI 3805 Arayüzü
  • Hesaplama sonuçları otomatik olarak modele yazılır ve değişiklik sonrasında hesaplamada güncellenir.
  • VOB ve Ö-Norm’a göre Kütle Listesi
  • Malzeme kontrolü de dahil olmak üzere ürün numarasına kadar detaylı parça listesi
  • Hava kanalı ek payı ve çeşitli çıktı biçimlerinde parça listeleri (Windows çıktısı, Excel, Text, UGS, GAEB, ASD)
  • eKlimax Arayüzü