Revit’le Soğutma Planlaması için Örnek İş Akışı

liNear Çözümleri, Soğutma Planlaması için gerekli olan kapsamlı bir iş akışını garantiler. TİM model oluşturma işleminden bina analizi ve ısı kazancı hesaplamasına, ürün tasarımından, boru hattı hesaplamasına kadar, planlamanızı hızlı ve verimli bir şekilde Revit’te liNear ile planlayabilirsiniz.


1. Adım: TİM Modeli Oluşturma

En ideal durumda mimariyi Revit modeli olarak edinirsiniz ve bunu bina tekniği planlaması için TİM modeli oluşturmada temel alırsınız. liNear yardımıyla mimari modelin elemanlarını (örn. Yüzeyler, odalar, malzemeler) kullanın ve bunları daha fazla bilgiyle iyileştirin. İhtiyaç duyulan katları yardımcı düzlemler de dahil olmak üzere otomatik oluşturun ve MEP odası, zonlar, yüzey planları ve görünüm oluşturmak için etkili araçları kullanın. Arazi analizi ve parametrelerin yönetimi ve eşleştirilmesini sağlayan liNear Parametre Yönetimi de mevcuttur.

Kullanılan Programlar


2. Adım: Bina Analizi

Modele TİM nitelikli bilgilerin eklenmesinden sonra model, planlama ve analiz için hazırdır. Model liNear Building’de okunur ve analiz edilir. Program modeli kontrol eder ve eksik değerleri gösterir. Sonrasında eksik olan veriler (örn. U değeri) elle girilir ya da hesaplanır. Tercih sizin, isterseniz kendi tanımladığınız verilerle çalışın ya da model ‘’daha iyi” verilerle zenginleştirildiği takdirde bunları programın üstüne yazın. Bütün veriler yeniden modele aktarılırlar. Bina bölümlerinin, katların ve odaların açık bir şekilde gösterimi daha hızlı oryantasyon sağlar. Kaydedilen bina modeli tüm yük hesaplamalarının, ispatların ve tasarımların temelini oluşturur.

Kullanılan Programlar


3. Adım: Isı Kazancı Hesaplaması

Binanın planlanması tamamlandığında, analiz edildiğinde ve ısı kaybı hesaplanır. Isı Kaybı Hesaplamasını önceden yaptıysanız, tahlil edilen model tabi ki bunu kullanabilir. Dinamik Hesaplamalar için hem VDI 2078’ye göre Alman metodunu hem de ASHRAE’ye göre uluslararası metodu kullanabilirsiniz. Yükler, sıcaklıklar, gölgeler, kullanım ve çalışma profillerinin yanı sıra hesaplama ile ilgili tüm bilgiler girildikten sonra program, proje, bireysel inşaat parçaları, katlar ve odalar için sonuçları verir. Kuru ısı kazancına, yüzey sıcaklık kontrolünden gelen ısı kazancına,HVAC/besleme havası sisteminden gelen ısı kazancına ve toplam ısı kazancına bölünerek çıktı elde edilir.

Kullanılan Programlar


4. Adım: Soğutma konvektörlerinin ve yüzeyden soğutma sistemlerinin tasarlanması

Isı Kazancı Hesaplamasından sonra  ihtiyacı karşılamak için Soğutma Sistemleri için liNear Tasarımı kullanın. Bu tasarımlar hem Soğutma Konvektörleri hem de Yüzeyden Isıtma Sistemleri için mevcuttur. Geniş çaplı üretici kütüphaneleri tasarım öncesinde malzeme seçenekleri sunuyor. Size de isteğinize bağlı hızlı ya da detaylı bir döşeme tercih etmek kalıyor. Tasarlanan bileşenler bir tıkla modele aktarılır. Soğutma  konvektörleri otomatik olarak pencerelerin altına hizalanır ve yüzeyden soğutma yüzey planına göre çizilir.

Kullanılan Programlar


5. Adım: Boru Hattı Hesaplamaları, Tesisat Oluşturma ve Hesaplama

Tüm bileşenleri modele aktardıktan ve istediğiniz gibi hizaladıktan sonra boru hattınızı ve soğutma programlarını tasarlayın. Tasarlanan kullanıcı bağlandı ve boru hattının detaylı planlaması gerçekleşti. Kütüphaneden nötr ya da üretici tanımlı yapı bileşenlerini seçin ve kendi direktifleriniz doğrultusunda her bir bileşeni tanımlayın. Devamında Boru Hattı Hesaplamasını başlatın. Program devam ederken önleyebileceğiniz hataları size bildirir ya da optimize etmeniz için ipuçları sunar. Hesaplamanın sonunda hat yeniden boyutlandırılır. Sabit boru boyutlarının girilmesinden sonra mevcut sistemleri hesaplayabilir ve hattınızı iyileştirebilir ya da genişletebilirsiniz. İş birliği sağlayan güçlü  araçlarla delik ve geçit planlama, hem kapalı hem de açık BIM projelerinde mimarlar ve yapı mühendisleri ile koordinasyon sürecini kolaylaştırır.

Kullanılan Programlar


6. Adım: Etiketleyin ve Sonuçları Paylaşın

Planlamanızın sonuçlarını direk model üzerine yazın. Otomatik etiketler hızlı ve açık bir adlandırma için yardımcı olur. Etiketlerinizi küresel, yapı bileşeni grubuna göre ya da her bir eleman için tanımlayabilir ve tekrar kullanabilirsiniz. Kendi parametrelerinizi eklemeniz de ayrıca mümkündür. Bunlar etiket olarak kabul edilebilir. Kütle hesaplamaları, boru hattı hesaplamaları, ısı kazancı sonuçları ya da hidrolik denge gibi tüm sonuçlar farklı formatlarda sunulur. Bütün bilgiler modele kaydedilir ve son TİM modeli BIM işlemleri için hazırlanır. İsterseniz IFC formatı da hizmetinize sunulmaktadır.

Kullanılan Programlar


Soğutma İş Akışı Modüllerine Genel Bakış