Revit’le Isıtma Planlaması için Örnek İş Akışı

liNear Çözümleri ısıtma planlaması için gerekli olan kapsamlı bir iş akışını garantiler. TİM model oluşturma işleminden bina analizi ve ısı kaybı hesaplamasına, ürün tasarımından, boru hattı hesaplamasına kadar, planlamanızı hızlı ve verimli bir şekilde Revit’te liNear ile planlayabilirsiniz.


1. Adım: TİM Modeli Oluşturma

En ideal durumda mimariyi Revit modeli olarak edinirsiniz ve bunu bina tekniği planlaması için TİM modeli oluşturmada temel alırsınız. liNear yardımıyla mimari modelin elemanlarını (örn. Yüzeyler, odalar, malzemeler) kullanın ve bunları daha fazla bilgiyle iyileştirin. İhtiyaç duyulan katları yardımcı düzlemler de dahil olmak üzere otomatik oluşturun ve MEP odası, zonlar, yüzey planları ve görünüm oluşturmak için etkili araçları kullanın. Arazi analizi ve parametrelerin yönetimi ve eşleştirilmesini sağlayan liNear Parametre Yönetimi de mevcuttur.

Kullanılan Programlar


2. Adım: Bina Analizi

Modele TİM nitelikli bilgilerin eklenmesinden sonra model, planlama ve analiz için hazırdır. Model liNear Building’de okunur ve analiz edilir. Program modeli kontrol eder ve eksik değerleri gösterir. Sonrasında eksik olan veriler (örn. U değeri) elle girilir ya da hesaplanır. Tercih sizin, isterseniz kendi tanımladığınız verilerle çalışın ya da model ‘’daha iyi” verilerle zenginleştirildiği takdirde bunları programın üstüne yazın. Bütün veriler yeniden modele aktarılırlar. Bina bölümlerinin, katların ve odaların açık bir şekilde gösterimi daha hızlı oryantasyon sağlar. Kaydedilen bina modeli tüm yük hesaplamalarının, ispatların ve tasarımların temelini oluşturur.

Kullanılan Programlar


3. Adım: Isı Kaybı Hesaplamaları

Binanın planlanması tamamlandı, analiz edildi ve ısı kaybı hesaplandı mı? Program anında proje, katlar ve odaların her biri için ısı kaybını hesaplar. Kullanımınız için Alman ısı kaybı hesaplamalarının yanında İsviçre, Avusturya, Fransa, Rusya ve Türkiye için de standartlar  mevcuttur. İsteğe göre modelden hava hacimsel debisini ısı kaybı hesaplamalarında dikkate alabilirsiniz.

Kullanılan Programlar


4. Adım: Radyatör ve Yüzeyden Isıtma/Soğutma Döşenmesi

Hesaplanan ısı kaybına göre radyatörleri, konvektörleri ya da yüzeyden ısıtma/soğutma sistemlerini tasarlayabilirsiniz. Geniş çaplı üretici kütüphaneleri tasarım öncesinde malzeme seçenekleri sunuyor. Size de isteğinize bağlı hızlı ya da detaylı bir tasarım tercih etmek kalıyor. Tasarlanan bileşenler bir tıkla modele aktarılır. Radyatörler ve konvektörler otomatik olarak pencerelerin altına hizalanır ve yüzeyden ısıtma alanın planlamasına uygun olarak çizilir. Uyarlamalar direk modelde ya da döşemelerde uygulanır ve çift yönlü aktarılır.

Kullanılan Programlar


5. Adım: Boru Hattı Hesaplamaları, Tesisat Oluşturma ve Hesaplama

Tüm bileşenleri modele aktardıktan ve istediğiniz gibi hizaladıktan sonra ağ hattınızı ve ısı programlarını tasarlayın. Tüketicilerin bağlantısı sağlanmıştır ve boru hattının detaylı planlaması gerçekleşir. Kütüphaneden nötr ya da üretici tanımlı yapı bileşenlerini seçin ve kendi direktifleriniz doğrultusunda her bir bileşeni tanımlayın. Devamında Boru Hattı Hesaplamasını başlatın. Gerekirse, program hemen uygulayabileceğiniz optimizasyon seçeneklerini size bildirir. Hesaplamanın sonunda hat yeniden boyutlandırılır. Sabit boru boyutlarının girilmesinden sonra mevcut sistemleri hesaplayabilir ve hattınızı iyileştirebilir ya da genişletebilirsiniz. İş birliği sağlayan güçlü  araçlarla delik ve geçit planlama, hem kapalı hem de açık BIM projelerinde mimarlar ve yapı mühendisleri ile koordinasyon sürecini kolaylaştırır.

Kullanılan Programlar


6. Adım: Etiketleyin ve Sonuçları Paylaşın

Planlamanızın sonuçlarını direk model üzerine yazın. Otomatik etiketler hızlı ve açık bir adlandırma için yardımcı olur. Etiketlerinizi küresel, yapı bileşeni grubuna göre ya da her bir eleman için tanımlayabilir ve tekrar kullanabilirsiniz. Kendi parametrelerinizi eklemeniz de ayrıca mümkündür. Bunlar etiket olarak kabul edilebilir. Kütle Hesaplamaları, Boru Hattı Hesaplamaları, Isı Kaybı Sonuçları ya da Hidrolik Denge gibi tüm sonuçlar farklı formatlarda sunulur. Bütün bilgiler modele kaydedilir ve son TİM modeli BIM işlemleri için hazırlanır. İsterseniz IFC formatı da hizmetinize sunulmaktadır.

Kullanılan Programlar


Isıtma İş Akışı Modüllerine Genel Bakış