Skip navigation
liNear – Unterstützte Normen und Standards

Desteklenen Normlar ve Standartlar

Normlar ve Standartlar

EN 12831'e göre ısı kaybı hesaplaması ya da  VDI 2078 ve ASHRAE'ye göre ısı kazancı hesaplaması,
liNear Solutions her zaman en son norm ve standartlara göre hesaplar ve analiz eder. (07/2019)

Isıtma

  • BuildingHeating
  • AnalyseHeating

TS 2164
DIN EN 442 (HK)
DIN EN ISO 11855
DIN EN 12831
SP 50.13330.2012
SP 60.13330.2016
ÖNORM H 7500-1 (2015)
SN Sia 384.201
NF P52-612/CN


Soğutma

  • BuildingCooling Dynamic
  • AnalyseCooling

ASHRAE
DIN EN 442
DIN EN ISO 11855
VDI 2078


İçme Suyu

  • AnalysePotable Water

DIN EN 806
DIN 1988-300
DIN 1988-200
SP 30.13330.2016
SVGW W3


Atık Su

  • AnalyseWaste Water

BS 8490
DIN EN 12056
DIN 1986-100
SP 30.13330.2016 
ÖNORM B2501 (2015)


Havalandırma

  • AnalyseVentilation

DIN EN 16798-3
DIN EN 15251
DIN 18379
VDI 2081
Ö-Norm H 6015-2

Gaz

  • AnalyseGas

TRGI 2018
TRGI 2008
TRF 2012
DVGW G600 
DVGW G617
ÖVGW G11