Skip navigation
[Translate to Türkçe:] liNear – Unterstützte Normen und Standards

Desteklenen standartlar

Normlar ve standartlar

EN 12831'e göre ısı kaybı hesaplaması mı yoksa VDI 2078 ve ASHRAE'ye göre ısı kazanımı hesabı mı –
liNear Solutions ile her zaman en son norm ve standartlara göre hesaplar ve analiz eders. (07/2019)

Isıtma

  • BuildingHeating
  • AnalyseHeating

TS 2164
DIN EN 442 (HK)
DIN EN ISO 11855
DIN EN 12831
SP 50.13330.2012
SP 60.13330.2016
ÖNORM H 7500-1 (2015)
SN Sia 384.201
NF P52-612/CN


Soğutma

  • BuildingCooling Dynamic
  • AnalyseCooling

ASHRAE
DIN EN 442
DIN EN ISO 11855
VDI 2078


İçme Suyu

  • AnalysePotable Water

DIN EN 806
DIN 1988-300
DIN 1988-200
SP 30.13330.2016
SVGW W3


Atık Su

  • AnalyseWaste Water

BS 8490
DIN EN 12056
DIN 1986-100
SP 30.13330.2016 
ÖNORM B2501 (2015)


Havalandırma

  • AnalyseVentilation

DIN EN 16798-3
DIN EN 15251
DIN 18379
VDI 2081

Gaz

  • AnalyseGas

TRGI 2018
TRGI 2008
TRF 2012
DVGW G600 
DVGW G617
ÖVGW G11