Skip navigation
V20_Hero-Building_Heating.png

DIN EN 12831’ e göre ısı kaybı hesaplaması

liNear Building Heating – DIN EN 12831’e göre ısı kaybı hesaplaması

Binanın ısı kaybının normlara uygun hesaplanması için bina modelinin yapı bileşenlerinden başlayarak, oda yapı bileşenleri, katlarda ve odalarda geometrik ayrım ve sıcaklıkların tesbiti gereklidir. liNear Building süreci en optimal şekilde düzenlemek için tablolar, norm kaynakçaları, kopyalama fonksiyonları, hızlı tasarım vb. yardımlar içerir.

Bunun yanında program gerekli esneklikle beraber daha az uğraşla desteklenmesi ve hesaplamaların güncellenmesi için bina geliştirme aşamasında değişimlere izin verir. Hesaplama sonuçlarının çıktısı EN 12831’e uygun formda verilir. Sizinle düşünen bir yazılım!

Highlights

Isı kaybı ve yüzeyden ısıtma/soğutma hesaplaması

Almanya, Avusturya, İsviçre, Fransa, Rusya ve Türkiye için ısı kaybı hesaplamaları ve DIN EN ISO 11855’e göre yüzeyden ısıtma ve soğutma hesaplamaları.


Bina verilerinin otomatik olarak CAD’den aktarımı

Building Analyse sayesinde sadece tek bir tuşla oda sıcaklıkları ve sınırlayan sıcaklıklar dahil bina geometrisinin tümünü AutoCAD ve Revit’ten aktarın. Yapılan değişiklikler CAD’den doğrudan aktarılabilir ve hesaplama da otomatik olarak güncellenir. 


Radyatörlerin ve yerden ısıtma/soğutma sistemlerinin düzenlenmesi ve CAD’e aktarımı

Radyatör veri bankası sayesinde hızlı tasarım modunda sadece tek bir tuşla, tesbit edilen ısı kaybına uygun olarak radyatörlerin ve yerden ısıtma/soğutma sistemlerinin tümü otomatik olarak tasarlanabilir. Düzenlenen radyatörler kat planına aktarılabilir ve etiketlenebilir, tıpkı tasarlanan yüzeyden ısıtmanın detaylı döşeme planı  gibi. Ortak etiketler değişimlerde otomatik olarak güncellenebilir.


Diğer Fonksiyonlar

  • Hızlı bir çalışma için yapım aşamasının, katların, dairelerin ve odaların kolayca oluşturulması ve kopyalanması
  • Düzenlenen yapı bileşenlerinin adları dahil olmak üzere CAD’e aktarımı ve otomatik çizimi
  • Modüllerdeki küçük değişiklikler için parametrik veri modeli
  • Yapı bileşenlerinin tanılanması için geniş çaplı bir yapı malzemesi kütüphanesi
  • Hızlı ve kolay U-değeri hesaplama
  • Hızlandırılmış girdi için standart yapı bileşenlerini oluşturma imkanı
  • Mevcut çizilmiş radyatörlerin otomatik güncellenmesi
  • Komple malzeme derlemeleri
  • ASD, Excel, GAEB ve UGS dışa aktarımı