Skip navigation

BIM Building Information Modeling

Building Information Modeling - liNear ile birlikte güvenli bir şekilde geleceğe

Building Information Modeling (Yapı Bilgi Modellemesi), yani ortak bir veri modeliyle bölümler üstü planlama ve binaların işletilmesi olanaklarıyla, katılımcıların tümüne büyük bir potansiyel sunmaktadır.

BIM yapı sektöründeki çalışma yöntemlerini temelden iyileştirmek için bir şans sunmakta olduğundan dolayı liNear da bu çalışma yöntemini desteklemektedir.


Genel bakış


BİM bir ürün değil bilakis bir çalışma yöntemidir

BIM bir ürün değil bilakis bir yapının temel değerlendirmelerinden ve planlamalarından yıkımına kadar, fiziksel ve işlevsel özelliklerinin dijital olarak gösterilme yöntemidir. Böylelikle BIM genel olarak, uygun yazılım çözümlerine ihtiyaç duyulan bir çalışma yöntemini tanımlar.

Kolayca BIM trenine atlamak yerine, liNear  kullanıcılar bağlamında başarılı bir şekilde bilgilendirici bir yolu tercih ediyor. RWTH Aachen Üniversitesi ve Autodesk ile işbirliği içinde kullanıcıları bilgilendirmek, soruları cevaplamak ve geleceğe hazırlıklı olmak için bilgilendirme panelleri ve  brifingler düzenlemektedir.

BİM-Uyumlu çalışma yöntemlerinin teknik çalışma zorluklarının gösterimi yanında , bir BİM-Yöneticisinin rol anlayışı gibi hukuksal arka plan bakımından mimarlar ve mühendisler için honorar önemlidir. liNear İşte burada yetkin bir muhatap olarak kendine piyasada sağlam ve bilinen bir yer edinmiştir. Bilgilendirme toplantıları sunumları-bilgileri


BIM-Uyumlu çalışma yöntemi

BIM, yapı mühendisliğindeki çalışma yöntemlerini kökten değiştirmek için bir şans sunmaktadır, bunun için de liNear bu yeni yöntemleri desteklemektedir. BIM bir ürün değil ama bir yöntemdir. BIM uyumlu model fikri yeni değil, aslen makina tekniği kaynaklı Standart for the Exchange of Product Model Data (STEP) Standardı suretiyle genel ürün verilerinin, bir ürünün tamamen yapım- yada ömrü süresince amaçlanan sürekli veri alışverişi fikrinden gelmektedir.

liNear kullanıcıları BİM'in arkasındaki konsepte yabancı olmamalıdırlar, çünkü liNear yazılım çözümleri 20 yıldan daha fazla bir süredir bölümler üstü planlama olanağını sunmaktadır.

liNear Analyse Modülleriyle ısıtmadan, sıhhı tesisata, havalandırmaya kadar tüm bölümler, taslaktan montaja kadar ilgili proje aşamasında hesaplanabilir ve tasarlanabilir. Bununla birlikte hesaplamalar şema planı, kat planı, izometrik tek çizgi planlaması yada 3B model tasarımı bazında yapılabilinir. Ayrıca hesaplama modüllerinde platform bağımsızlığı da vardır, öyleki değişik CAD-Platformları altında Autodesk AutoCAD, Revit  ve liNear CADinside gibi, aynı kullanıcı yüzü kullanılır. Desteklenen CAD-Platformları


Pratikte IFC-Arayüzü

Bugün planlama büroları BIM konusu ile meşgul olursa, bu genellikle bina modelinin oluşturulması için yeni bir aracın kullanımının tüm planlama görevlerini yapabileceği üstelik de, BIM sürecinde yer almak için yeterli olduğu varsayımına dayanarak olur. Sürekli tüm bölümleri içeren proje örnekleri, teknik yapı donanımları da dahil olmak üzere, günümüzde hala nadir olarak bulunmaktadır. Sadece bir 3B-Modelleme-Aracı ile, tasarlanabilir bir tesis modellemesine götürebilecek hesaplama ve tasarım süreçleri çok karışıkdır.

Herr Waluga, liNear GmbH CEO'su: „Karmaşık görevler için çözüm sunan, liNear ürün paleti 20'den fazla yazılım modülüne sahiptir: Tüm bölümlerde, ısı kaybı hesaplarından, çizim modüllerine ve boru ağı hesaplamalarına, teklif ve ihale programlarına kadar. Bizim iddiamız TBD-Planlamasının tüm aşamalarında, verimliliği yazılımlarla büyük ölçüde artırmaktır. Bu yüksek verimliliği sağlamanın yanında merkezi BIM-Gereksinimlerini de karşılamak, liNear gibi yazılım şirketlerinin görevidir.“

Veri alışverişi amacıyla yıllar önce IFC-Formatı tasarlandı. Kapsamlı "Industry Foundation Classes" tanımlamasıyla düşünülebilen tüm yapı bileşenlerini geometrik ve malzeme özellikleri ile birlikte ve/veya teknik verileriyle tanımlamak mümkündür. Böylece yapı bileşenleri bir uygulamadan, -örn. merkezi bir BİM-Modeli içinde birleştirilmek amacıyla içeri aktarılması için-, dışarı aktarılabilirler.

Böylece liNear ISH 2015 Frankfurt Fuarında, BIM-Projelerinde zaten yer alan müşterileriyle yakın işbirliği içinde, RWTH Aachen Üniversitesi ve endüstri ortakları ile birlikte geliştirdiği IFC-Exporteri piyasaya çıkardı. Bu şekilde, liNear ürünlerinden tanınan yüksek detaylandırmanın, Open BIM-Sürecine eklenmesi mümkün oldu. IFC-Arayüzü liNear Desktop Addon Tools modülüne entegredir. Modüle git


Üretici ürünleri olmadan BIM olmaz

"Ürün yoksa BIM yok " binaya bilgi tekniksel ve bütünsel bir bakış bağlamında, bina modeli ve hesaplamaları için yeterli detay derinliğine sahip ürün bilgilerinin var olması gerektiği, olayın özünü ifade etmektedir.

Geniş ürün kütüphaneleri ve veri tabanları, tanınmış üreticilerin, düzenli olarak sanayi ile işbirliği içinde güncellenen kazanları, pompaları, vanaları, boru hattı sistemleri, vb. için 3B modelleriyle, liNear yazılımları kullanımınıza hazır. Yükleme bölümü


buildingSMART - Open BIM düşüncesine destek

liNear buildingSMART e.V. üyesidir

buildingSMART’ın  uluslararası hedefi, yapı mühendisliğinde buildingSMART-İnsiyatifi (Anahtar kelime: Bina Modeli) çerçevesinde, planlama-, uygulama- ve yönetim süreçlerinin optimizasyonu için model bazlı konsepti tesis etmektir. buildingSMART yenilikçi, sürdürülebilir ve uygun maliyetli yapılar ve sistemlerin, modern IT çözümleri ile sürekli veri kullanımını birlikte sağlamak için yeni bir yaklaşımı desteklemektedir. Yapı modeli, kısaltması BIM (Building Information Modelling), bir yapının temel değerlendirmelerinden ve planlamalarından, yıkımına kadar, fiziksel ve işlevsel özelliklerinin dijital olarak gösterilmesi yöntemidir. Bu genel yaklaşım için temel, açık standartların kullanımıdır, özellikle de ISO16739 altında kayıtlı IFC standartının. Daha fazla bilgi için