Skip navigation

Tam olarak ihtiyacım neyse!

Bir yada bir kaç bölümün birden üzerinde yoğunlaştınız mı? Size burada hangi modülleri hangi bölümlerle kombine edebilirsiniz gösteriyoruz. Çözümlerimizin modüler yapısı, sizin tam olarak ihtiyaçlarınızla örtüşen çözümleri seçebilmenizi sağlıyor.

Daha fazla değil ama aynı zamanda daha az da değil!!

Bina verilerini kayıt edin

Analyse Building, mimari 3D yapı modeli hazırlamak ve analiz etmek için gerekli fonksiyonlar sunar. Sonrasında ısı kazancı, ısı kaybı hesabı veya EnEV gibi normatif ve fiziksel hesaplamalar için bir hesaplama modeli oluşturur. Devamı

Isı kaybı hesabı ve hızlı tasarım

liNear Building Heating ile ısı kaybı hesaplaması, hiç olmadığı kadar kolay. Bina verilerinin otomatik aktarımı sonrası ısı kaybı, ısı kazancı yanı sıra U-değeri, yüzey ısıtma ve yüzey soğutma hesaplarıda anında hazır. Sonrasında bırakınız boyutlandırmalarınızı program yapsın, artık bir adım daha ileridesiniz. Devamı

CAD-Tasarımı

liNear sembol kütüphaneleri, şema yaratıcılar, çoklu hat komutları, sabit ve esnek hatlar için bağlantı fonksiyonları, otomatik lejant oluşumu, boşluk ve oyuk planlama asistanı ve daha bir çokları ile hesaplanabilir bir sistem çizin. Bunlarla birlikte kazan, ısı pompası, radyatör, kolektör ve ventillerden, hidrolik separatörlere kadar tüm semboller elinizin altında. Devamı

Isıtma boru ağları hesaplaması

Direkt olarak çiziminizden boru ağı hesaplamasını başlatabilirsiniz. liNear Analyse Heating, şema, 2B-Kat planı yada 3B-Boru ağı temelinde hesaplama yapabilir; Sonuçlar doğrudan çizimde kullanılır ve kapsamlı görselleştirme olanakları sayesinde gayet açık ve anlaşılabilinir şekilde gösterilir. Karmaşık sistemler de tek adımda hesaplanabilinir. Devamı

3B-Tasarım

liNear Design 3D Pipe&Power ile dokunabileceğiniz 3B-Modelleri oluşturun. Sisteminizi en küçük ayrıntıya kadar, gerçekçi ve işlevsel, üç boyutlu olarak oluşturabilirsiniz. Çok sayıda orjinal 3B-Üretici yapı bileşeni bunun için hizmetinizde. Gerçekleştirilebilirliğini dar ve küçük alanlarda da kontrol ederek, fotoğraf kalitesindeki sonuçları müşterilerinizi ikna etmede kullanın. Devamı

Bina verilerini kayıt edin

Analyse Building, mimari 3D yapı modeli hazırlamak ve analiz etmek için gerekli fonksiyonlar sunar. Sonrasında ısı kazancı, ısı kaybı hesabı veya EnEV gibi normatif ve fiziksel hesaplamalar için bir hesaplama modeli oluşturur. Devamı

Isı kazancı hesabı (dinamik)

Building Cooling Dynamic ile, dinamik ısı kazancını belirlemek mümkündür. Bu dinamik hesaplama yöntemi, bir mahaldeki sıcaklık değişimlerinin, tasarım günü üzerinden simülasyonunu yapar. Bu yöntemle sadece önceden verilen hedef sıcaklıkların soğutma yükünü değil, ama aynı zamanda sınırlı soğutma kapasitelerinde de  soğutma yükünü tespit edebilirsiniz(hangi oda sıcaklığına, sabitlenmiş kapasitede ulaşılabilir?)  yada oda sıcaklığının soğutma olmadan oda sıcaklığının tespiti (serbest salınımlı sıcaklık).
Devamı

CAD-Tasarımı

liNear sembol kütüphaneleri, şema yaratıcılar, çoklu hat komutları, sabit ve esnek hatlar için bağlantı fonksiyonları, otomatik lejant oluşumu, boşluk ve oyuk planlama asistanı ve daha bir çokları ile hesaplanabilir bir sistem çizin. Bunlarla birlikte kazan, ısı pompası, radyatör, kolektör ve ventillerden, hidrolik separatörlere kadar tüm semboller elinizin altında. Devamı

Soğutma boru ağları hesaplaması

Soğutma hattı boru şebekesi hesaplamaları bir çok noktada ısıtma hattı boru şebekesi hesaplamasından ayrılmaktadır. Özellikle izin verilen malzemelerin kullanımının kontrolü ve soğutma için medyum verileri, doğrudan kullanılabilinir avantajlardandır. liNear Analyse Cooling bu gereksinimleri karşılayan optimum çözümdür. Devamı

3B-Tasarım

liNear Design 3D Pipe&Power ile dokunabileceğiniz 3B-Modelleri oluşturun. Sisteminizi en küçük ayrıntıya kadar, gerçekçi ve işlevsel, üç boyutlu olarak oluşturabilirsiniz. Çok sayıda orjinal 3B-Üretici yapı bileşeni bunun için hizmetinizde. Gerçekleştirilebilirliğini dar ve küçük alanlarda da kontrol ederek, fotoğraf kalitesindeki sonuçları müşterilerinizi ikna etmede kullanın. Devamı

Bina verilerini kayıt edin

Analyse Building, mimari 3D yapı modeli hazırlamak ve analiz etmek için gerekli fonksiyonlar sunar. Sonrasında ısı kazancı, ısı kaybı hesabı veya EnEV gibi normatif ve fiziksel hesaplamalar için bir hesaplama modeli oluşturur. Devamı

CAD-Tasarımı

Drenaj yoluyla optimum hijyenik temiz su tasarımı, yüksekliklerin otomatik etiketlemesinden, üç boyutlu ön duvar planlamasına kadar:liNear sembol kütüphaneleri, çoklu hat komutları, bağlantı fonksiyonları ve daha bir çokları ile Desktop Water’ın içinde hesaplanabilir bir sistem çizin. CAD-Sisteminize ekstradan temiz- ve atık su çizim asistanımızı ekleyin.Devamı

Temiz su boru ağı hesaplaması

Direkt olarak çiziminizden boru ağı hesaplamasını başlatabilirsiniz, ister, bir şema, 2B- yada 3B-Tasarım temelinde olsun. liNear Analyse Potable Water, DIN 1988-300/200’e göre sirkülasyon hesaplamasıda dahil, su tedarik sistemlerini, içme suyunun hijyenik kalitesi açısından, optimal ve güvenli bir şekilde tasarlar. Devamı

3B-Tasarım

liNear Design 3D Pipe&Power ile dokunabileceğiniz 3B-Modelleri oluşturun. Sisteminizi en küçük ayrıntıya kadar, gerçekçi ve işlevsel, üç boyutlu olarak oluşturabilirsiniz. Çok sayıda orjinal 3B-Üretici yapı bileşeni bunun için hizmetinizde. Gerçekleştirilebilirliğini dar ve küçük alanlarda da kontrol ederek, fotoğraf kalitesindeki sonuçları müşterilerinizi ikna etmede kullanın. Devamı

Bina verilerini kayıt edin

Analyse Building, mimari 3D yapı modeli hazırlamak ve analiz etmek için gerekli fonksiyonlar sunar. Sonrasında ısı kazancı, ısı kaybı hesabı veya EnEV gibi normatif ve fiziksel hesaplamalar için bir hesaplama modeli oluşturur. Devamı

CAD-Tasarımı

Drenaj yoluyla optimum hijyenik temiz su tasarımı, yüksekliklerin otomatik etiketlemesinden, üç boyutlu ön duvar planlamasına kadar:liNear sembol kütüphaneleri, çoklu hat komutları, bağlantı fonksiyonları ve daha bir çokları ile Desktop Water’ın içinde hesaplanabilir bir sistem çizin. CAD-Sisteminize ekstradan temiz- ve atık su çizim asistanımızı ekleyin.Devamı

Atık su boru ağı hesaplaması

Direkt olarak çiziminizden boru ağı hesaplamasını başlatabilirsiniz, ister bir şema, ister 2B- yada 3B-Tasarım temelinde olsun . liNear Analyse Waste Water hesaplaması ile yer çekimi drenaj sistemleri pis-, yağmur suyu için bina içinde DIN EN 12056 / DIN 1986-100’e göre hesaplanır ve boyutlandırılır. Devamı

3B-Tasarım

liNear Design 3D Pipe&Power ile dokunabileceğiniz 3B-Modelleri oluşturun. Sisteminizi en küçük ayrıntıya kadar, gerçekçi ve işlevsel, üç boyutlu olarak oluşturabilirsiniz. Çok sayıda orjinal 3B-Üretici yapı bileşeni bunun için hizmetinizde. Gerçekleştirilebilirliğini dar ve küçük alanlarda da kontrol ederek, fotoğraf kalitesindeki sonuçları müşterilerinizi ikna etmede kullanın. Devamı

Bina verilerini kayıt edin

Analyse Building, mimari 3D yapı modeli hazırlamak ve analiz etmek için gerekli fonksiyonlar sunar. Sonrasında ısı kazancı, ısı kaybı hesabı veya EnEV gibi normatif ve fiziksel hesaplamalar için bir hesaplama modeli oluşturur. Devamı

CAD-Tasarımı

Hastahanelerden, ticari yönetim binalarından ve sanayi tesislerinden, konutların havalandırma sistemlerine kadar liNear Desktop Ventilation, tasarım için en doğru araçtır. Yardımcı araçları kullanarak çizim yapın, örn. sembol kütüphaneleri, çoklu hat komutları, bağlantı fonksiyonları, boşluk ve oyuk planlama asistanı, hızlı ve doğru. Hepside hesaplanabilir. Devamı

Havalandırma kanalları hesaplaması

Havalandırma analizi modülü size, akış debilerinin tespitinde ve mekaniksel akış dengelemesi ve fan basınçlarının tespiti dahil hava kanallarının boyutlandırılmasında yardımcı olur. Entegre gürültü hesaplaması ve kapsamlı görselleştirme olanakları ister 2B- isterse de 3B-Tasarım bazında olsun modülü tamamlamaktadır. Devamı

3B Tasarım

liNear Design 3B Ventilation ile sistemlerinizi göz açıp kapayıncaya kadar 3-Boyutlu ve gerçekçi şekilde tasarlayın. Aynı model üzerinde tüm görünümleri ve kesitleri oluşturun. Tüm değişikliklerinizde hepsi senkron olarak kalacaktır. Yerleştirme pozisyonları direkt olarak göz önünde bulundurulur ve çarpışma kontrolü ile izlenebilinir. Çok kapsamlı alet yaratıcılarıda programa entegre olmuş durumdadırlar.
Devamı

Bina verilerini kayıt edin

Analyse Building, mimari 3D yapı modeli hazırlamak ve analiz etmek için gerekli fonksiyonlar sunar. Sonrasında ısı kazancı, ısı kaybı hesabı veya EnEV gibi normatif ve fiziksel hesaplamalar için bir hesaplama modeli oluşturur. Devamı

CAD-Tasarımı

liNear sembol kütüphaneleri, şema yaratıcılar, çoklu hat komutları, sabit ve esnek hatlar için bağlantı fonksiyonları, otomatik lejant oluşumu, boşluk ve oyuk planlama asistanı ve daha bir çokları ile hesaplanabilir bir sistem çizin. Bunlarla birlikte kazan, ısı pompası, radyatör, kolektör ve ventillerden, hidrolik separatörlere kadar tüm semboller elinizin altında. Devamı

Gaz boru ağları hesaplaması

TRGI 08/ DVGW G600, DVGW G617, ÖVGW G11 ve TR likit gaz’a göre Analyse Gaz , hızlı, güvenli ve yönetmeliklere uygun bir gaz hatları planlaması için ideal bir araçtır. Yine gaz akışı kontrol aleti fonksiyon kontrolüde programa entegredir. Mevcut sistemlerin de sonradan teorik fonksiyon hesaplaması ve kontrolü yapılabilinir. Devamı

3B-Tasarım

liNear Design 3D Pipe&Power ile dokunabileceğiniz 3B-Modelleri oluşturun. Sisteminizi en küçük ayrıntıya kadar, gerçekçi ve işlevsel, üç boyutlu olarak oluşturabilirsiniz. Çok sayıda orjinal 3B-Üretici yapı bileşeni bunun için hizmetinizde. Gerçekleştirilebilirliğini dar ve küçük alanlarda da kontrol ederek, fotoğraf kalitesindeki sonuçları müşterilerinizi ikna etmede kullanın. Devamı