Kullanım Koşulları

Yazılım Kullanım Koşulları

liNear Gesellschaft für konstruktives Design mbH’nın [Sürüm: Temmuz 2020]

1.    GEÇERLİLİK ALANI
Bu yazılım kullanım koşulları, tüm teklifler, yani liNear Gesellschaft für konstruktives Design mbH’ya (“liNear”) ait yazılımla ilgili sunulan tüm hizmetler için geçerlidir.


2.    KABUL
Sözleşmesinin yapılması sırasında veya kurulum, kayıt veya oturum açma işlemi esnasında bu yazılım kullanım koşullarını (“Kullanım koşulları”) kabul ederek veya tekliflerimize erişerek veya bunları kullanarak, bu kullanım koşullarını kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz. Gerekli izin olmadan tekliflerimize erişme veya bunları kullanma yetkiniz yoktur.

Bu kullanım koşullarını, adına işlem yaptığınız şirket veya tüzel kişi (örn. çalışan veya yüklenici olarak) adına veya ilgili bir şirket veya tüzel kişi yoksa, gerçek bir kişi olarak (“siz”) kendi adınıza onaylarsınız. Tüzel kişi (var ise) adına ve kendi adınıza işlem yapma veya kendinizi bağlama yetkisine sahip olduğunuzu garanti edersiniz.


3.    GERİ ÖDEME KARŞILIĞINDA İADE ETME HAKKI
Bu sözleşmenin hükümlerinden birine itiraz etmeniz halinde, satın alma tarihinden itibaren 10 takvim günü içerisinde teklifi iade edebilir ve geri ödeme almaya hak kazanabilirsiniz. Bu, bu kullanım koşulları, sözleşmenin yapılması sırasında kabul edilmişse geçerli değildir. 

Doğrudan liNear’da verilen siparişlerde liNear, yukarıda belirtilen iade süresi içerisinde kullanıma son vermeniz ve teklifi iade etmeniz durumunda satış ücretini size tam tutar halinde iade eder. Bir satıcı veya başka bir üçüncü taraf üzerinden verilen siparişlerde, lütfen bu üçüncü tarafın uygulanabilir iade ve geri ödeme yönetmeliğini kontrol edin.


4.    DİĞER ANLAŞMALAR, GENEL SÖZLEŞME KOŞULLARI 
Bu kullanım koşullarının yanı sıra, liNear ile yapılan diğer anlaşmalar da geçerlidir. Bunlar bilhassa kendisi aracılığıyla liNear’dan teklif satın aldığınız ve/veya lisans (“ana sözleşme”) aldığınız sözleşme ve liNear’ın genel sözleşme koşullarıdır (“Genel Sözleşme Koşulları”). Genel sözleşme koşulları https://www.linear.eu/tr/yasal-uyarılar-ticari-markalar/ adresinden çağrılabilir. Bu dokümanlardaki düzenlemelerde sapma veya tutarsızlık olması durumunda, aşağıdaki öncelik sırası geçerlidir:

•    Ana sözleşme ve burada yapılan bireysel anlaşmalar,
•    genel sözleşme koşulları,
•    bu yazılım kullanım koşulları.


5.    VERİ KORUMA
liNear, verilerinizi korumaya ve liNear’ın kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığı konusunda sizi bilgilendirmeye büyük önem vermektedir. Adresindeki veri koruma beyanı, liNear’ın gerektiğinde sizin hakkınızdaki veya sizinle bağlantılı kişisel bilgileri nasıl topladığını, kullandığını, kaydettiğini ve işlediğini ve kişisel bilgilerinizin silinmesini nasıl talep edebileceğinizi açıklamaktadır. Veri koruma beyanını okuduğunuzu ve anladığınızı onaylarsınız.


6.    LİSANS GEÇERLİLİK SÜRELERİ
Lisansın geçerlilik süresi ilgili ana sözleşmeden husule gelir. Yazılımın uygulanabilir lisans geçerlilik süresinin ötesinde kullanımı ve yazılımdaki zaman kontrolünü devre dışı bırakma fonksiyonunu her devre dışı bırakma girişimi, yetkisiz kullanım ve bu sözleşme ile ticari koruma haklarının önemli ölçüde ihlali anlamına gelmektedir.


7.    ABONELİKLER VE HİZMETLER
Abonelikleriniz ve hizmetleriniz yazılım veya web hizmetlerini veya yazılım ve web hizmetlerinden meydana gelen bir kombinasyonu kapsayabilir. Bir teklife abone olduğunuzda, liNear size genellikle teklife hesabınız üzerinden veya belli durumlarda liNear tarafından yetkilendirilmiş bir üçüncü taraf üzerinden veya başka bir şekilde erişim sağlar. Belli tekliflerde, gerektiğinde donanım ve teklife erişim ile ilgili ek bilgi sağlamanız gerekmekte olup bu bilgileri sunmakla yükümlüsünüz. Abonelik ve hizmetlerin uzatılması, ana sözleşme ve genel sözleşme koşulları ile uyumludur.


8.    YAZILIM
Yazılım, bir abonelik çerçevesinde ve bir ücret karşılığında sunulup sunulmadığına bakılmaksızın, liNear tarafından sağlanan yazılımları veya benzer materyalleri, bilhassa da modülleri, bileşenleri, performans özelliklerini ve fonksiyonları ifade eder. Yazılım, güncellemeleri ve yükseltmelerini kapsamaktadır.

Yazılım sipariş ederseniz veya yazılım içeren bir teklif sipariş ederseniz, yazılım liNear’ın değerlendirmesine bağlı olarak bir bağlantı sağlanılarak veya başka bir elektronik araçta veya liNear veya liNear tarafından yetkilendirilmiş bir üçüncü taraf vasıtasıyla size gönderilerek sağlanır. Fiziksel veri taşıyıcıların veya diğer elektronik olmayan uygulama biçimlerinin gönderimi için gerektiğinde ek ücret alınabilir.

liNear’ın tarafınıza sağladığı veya sunduğu yazılımlardan oluşan tekliflerde ve bu kullanım koşullarına ve bunun yanı sıra tüm ödeme yükümlülüklerine riayet edilmesi koşulu ile, liNear tarafınıza lisansın geçerlilik süresince yazılımın kurulumu ve kullanımı için özel olmayan, alt lisans verilemez, devredilemez bir lisans verir; kurulum ve kullanım yalnızca (i) teklife yönelik dokümantasyona göre ve (ii) izin verilen sayı, lisans türü, alan ve teklife abone olduğunuz sırada seçtiğiniz tür için belirtilen diğer özellikler dahil olmak üzere aboneliğiniz çerçevesinde gerçekleşmelidir. 

Yazılımı yalnızca sizin ile liNear arasında yapılan sözleşme ve bu kullanım koşulları çerçevesinde kurabilir, kullanabilir veya erişebilirsiniz (veya yazılımın kurulumuna, erişimine veya kullanımına izin verebilirsiniz) ve başka her türlü kurulum, kullanım veya erişime izin verilmez.

Aboneliğinizin geçerliliği süresince, liNear tarafınıza yazılım güncellemeleri veya yükseltmeleri sağlayabilir veya sunabilir. Bu güncelleştirmeler ve yükseltmeler için, güncelleştirmelerin veya yükseltmelerin ilgili olduğu yazılım için olduğu gibi aynı lisans ve diğer koşullar geçerlidir. Aboneliğinizin geçerliliği süresince tarafınıza sunulan tüm güncellemeleri ve yükseltmeleri hemen yükleyip kullanmanızı öneririz. 

Aboneliğinizin geçerliliği süresince, yalnızca yedekleme ve arşivleme amacıyla abone olduğunuz yazılımdan bir arşiv kopyası oluşturabilirsiniz. liNear’ın tarafınıza sağladığı veya tedarik ettiği bir yazılım (güncellemeler veya yükseltmeler dahil olmak üzere) sınırlı bir abonelik süresi boyunca lisanslanıp satılmıyorsa, liNear tarafından yazılı olarak açıkça izin verilmedikçe lisansı temlik edemez veya devredemezsiniz. Bir web hizmeti aboneliğiniz size, web hizmetini sağlamak için kullanılan temel yazılıma lisans vermez.


9.    YAZILIM KORUMASI
liNear teklifleri gerektiğinde yazılım koruması vasıtasıyla kullanımınızı bu sözleşme uyarınca kullanım haklarıyla sınırlayabilir. Bu gibi durumlarda, bu koruma ilgili liNear teklifinin ayrılmaz bir parçasıdır. Yazılım korumasının herhangi bir şekilde manipülasyonu yasaktır. Fiziksel bir yazılım koruması (Hardlock) hasar görmüşse veya düzgün çalışmıyorsa, kontrol amaçlı liNear’a gönderilebilir.

Yazılımın kurulumu, çağrılması, aktarımı ve devam eden kullanımı yetkilendirme kodları gerektirir. Yetkilendirme güvenlik mekanizmaları, başka bir bilgisayara aktarmaya çalışmanız, bilgisayarınızdaki tarih ayarlama mekanizmalarını manipüle etmeniz, yazılımı uygulanabilir bir deneme süresinin veya sınırlı bir geçerlilik süresinin ötesinde kullanmanız veya güvenlik modunu iptal eden başka belirli eylemler gerçekleştirmeniz halinde yazılımı kullanılamaz hale getirebilir. 


10.    TEKLİFLERE ERİŞİM VE TEKLİFLERİN KORUNMASI
Teklife bağlı olarak gerektiğinde teklif etkinleştirmek, (ayrıca) kullanmak veya (ayrıca) bu teklife erişmek için hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir. Bir teklifi, yetkili kullanıcılarınız dahil olmak üzere yalnızca siz kullanabilir veya erişebilirsiniz. (Ayrıca) tüm tekliflere erişim ve bu tekliflerin kullanımı, vergiler ve diğer ücretler dahil olmak üzere teklifler için belirleyici tüm tutarları zamanında ödemenize ve bunun yanı sıra bu kullanım koşullarına riayet etmenize bağlıdır.

Bazı teklifler, örneğin aboneliğinizi geçerlilik açısından kontrol etmek, tarafınıza hizmetlere erişim izni vermek (üçüncü taraf sunucuların hizmetleri dahil olmak üzere) veya güncellemeleri veya yükseltmeleri indirmek ve kurmak için elektronik cihazlarınızın gerektiğinde İnternet’e otomatik olarak bağlanmasını (ara sıra veya düzenli olarak) sağlayabilir; bu size önceden bildirimde bulunulmadan gerçekleşir. Aboneliğinizin bu şekilde bağlanmasına ve geçerlilik açısından kontrol edilmesine ve bunun yanı sıra güncellemelerin ve yükseltmelerin otomatik indirilmesine ve kurulmasına onay verirsiniz. 

Teklifler, İnternet’e veya diğer ağlara veya iletişim hizmetlerine herhangi bir erişim ve herhangi bir donanım, yazılım, depolama, güvenlik kaynağı veya tekliflere erişmek veya bunları kullanmak için gerekli olan başka bir kaynak içermez. Siz ve diğer sunucularınız ve hizmet sağlayıcılarınız, bu öğelerin tümünün satın alınmasından ve güvenilirlik, emniyet ve performanslarından sorumlusunuz.

Tüm teklifler ve bir teklifin tüm fonksiyonları tüm yerlerde ve dillerde mevcut değildir. 


11.    DENEME SÜRÜMLERİ
liNear, “Test”, “Beta” olarak veya diğer benzer tanımlarla işaretlenen veya sunulan (birlikte “deneme sürümleri”) teklifleri (veya bir teklifin fonksiyonlarını) sağlayabilir veya sunabilir. Deneme sürümlerini yalnızca belirtilen süre boyunca ve deneme amacıyla, liNear tarafından açıkça izin verildiği şekilde, indirebilir, kurabilir, kullanabilir veya erişebilirsiniz. Deneme sürümü için çevrimiçi veya diğer dokümantasyonda açıkça belirtilmedikçe, (i) deneme sürümünün abonelik geçerlilik süresi 30 günle sınırlıdır, (ii) kullanımınız deneme sürümünü üçüncü bir tarafa sağlama veya paylaşma hakkı olmaksızın ticari olmayan değerlendirme amacıyla sınırlıdır ve (iii) kullanım sadece gerçek kişi olarak sizin tarafınızdan veya bir şirket ya da tüzel kişi iseniz, atanmış bir çalışan tarafından gerçekleştirilir. 

Bu kullanım koşullarındaki veya diğer kullanım koşullarındaki (a) kullanım koşullarına bakmaksızın liNear, deneme sürümleri hususunda performans özellikleri, fonksiyonlar, performans seviyeleri veya veriler ile ilgili hiçbir güvence sunmaz ve deneme sürümlerine ilişkin hiçbir garanti vermez, (b) liNear, deneme sürümlerini genel olarak yayınlamamaya veya bir deneme sürümünü bir ürün teklifine dönüştürmemeye karar verebilir ve (c) deneme sürümleri, gerektiğinde toplam veri kaybına veya sistem arızasına yol açacak hatalar ve kusurlar dahil olmak üzere tam olarak geliştirilmemiş programlamalar içerebilir. liNear, deneme sürümlerini istediği zaman önceden bildirimde bulunmaksızın sonlandırma hakkını saklı tutar. 


12.    GERİ BİLDİRİM
Test sürümü ile bağlantılı olarak veya başka suretle, liNear’a iyileştirme önerileri, tavsiyeler veya başka geribildirim (birlikte “geribildirim”) iletmekle yükümlü değilsiniz. 

Ancak geribildirim sağlamanız halinde, liNear’a geribildirim ve geribildirim kullanan teklifler oluşturma, kullanma, satma, satışa sunma, çoğaltma, değiştirme, dağıtma, sağlama, herkese açık hale getirme ve uygulama, açığa çıkarma ve başka suretle kullanma hakkı bulunan özel olmayan, devredilemez, geri alınamaz, dünya çapında ücretsiz bir (alt lisanslama hakkı olan) lisans vermiş olursunuz. 


13.    KULLANIM SINIRLAMASI, VERİ GÜVENLİĞİ
13.1    Tekliflerin uygun kullanımı 
Teklifler, taslaklarınız, analizleriniz, simülasyonlarınız, tahminleriniz, testleriniz ve diğer faaliyetlerinizde size destek olmak için belirlenmiş olan yazılımlardır; mesleki muhakemenizin veya kendi bağımsız taslaklarınızın, analizlerinizin, simülasyonlarınızın, tahminlerinizin, testlerinizin veya ürünlerin yüklenmesi, güvenliği ve kullanılabilirliği ile ilgili olanlar dahil olmak üzere diğer faaliyetlerinizin yerine geçmezler. Teklifler için çok çeşitli olası uygulamalar nedeniyle, özel uygulamalar için geliştirilmemiş veya test edilmemiştir ve bir teklifin kullanımının izlediğiniz amaçlara uygun olup olmadığına karar vermek sizin sorumluluğunuzdadır. 

liNear, masraflar dahil olmak üzere tekliflerin kullanılması sonucu elde edilen sonuçlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Tekliflerin (yetkili kullanıcılarınızınki dahil olmak üzere) kullanımından ve masraflar dahil olmak üzere teklifler ile elde edilen sonuçlardan siz sorumlusunuz.

Sorumluluğunuz, sınırlama olmaksızın, tekliflerin uygun kullanımlarının tespit edilmesini ve tekliflerin ve diğer bilgisayar programlarının ve amaçladığınız sonuçları elde etmeniz konusunda size destek olacak materyallerin seçimini kapsamaktadır. Ayrıca güvenilirlik, doğruluk, eksiksizlik, uygulanabilir yasal gereksinimlerle uyumluluk ve bilhassa tekliflerin desteği ile oluşturulan tüm öğeler dahil olmak üzere masrafların diğer özellikleri ile ilgili bağımsız inceleme prosedürlerinin uygunluğunu değerlendirmekle sorumlusunuz. 

Ayrıca tekliflerin ve masrafların gerektiğinde taslaklarınız, analizleriniz, simülasyonlarınız, tahminleriniz, testleriniz ve diğer gereksinimleriniz göz önünde bulundurulduğunda tarafınızca istenen sonuçları vermeyeceğini kabul etmiş olursunuz.

13.2    Tekliflerin izin verilen kullanımı
Tekliflere yalnızca uygulanabilir tüm kanunlara uygun olarak erişebilir ve bunları kullanabilirsiniz (ve bunların kullanımına ve bunlara erişime izin verebilirsiniz) (ve bunlara riayet edeceksiniz). Bu kullanım koşullarında açıkça izin verilmedikçe veya başka suretle liNear tarafından metin biçiminde açıkça izin verilmedikçe yapamayacaklarınız şunlardır: 

•    Teklifleri tamamen veya kısmen çoğaltmak, değiştirmek, uyarlamak, çevirmek, aktarmak veya aykırı bir sözleşme hükmüne bakılmaksızın, uygulanabilir yasa uyarınca açıkça izin verilmedikçe, bundan türetilmiş eserler oluşturmak; 

•    teklifleri (bir teklifin herhangi bir özelliği dahil olmak üzere) tamamen veya kısmen alt lisanslamak, dağıtmak, aktarmak, satmak, kiralamak, ödünç vermek veya başka suretle üçüncü taraflara sunmak veya bir teklifin bir fonksiyonunu üçüncü taraflara sağlamak (ne işleyişte hizmet şirketi olarak ne de başka suretle); 

•    internetteki (İnternet üzerinden liNear tarafından sağlananlar hariç), geniş alan ağlarındaki (WAN’lar) veya diğer yerel olmayan ağlardaki teklifleri veya uygulama sanallaştırma teknolojilerini, web barındırmayı, zaman paylaşımı, hizmet olarak yazılımı, hizmet olarak platformu, hizmet olarak altyapıyı, bulut veya diğer web tabanlı, barındırılan veya benzeri hizmetleri kullanmak veya bu şekilde bunlara erişmek; 

•    tekliflerden, dokümantasyondan veya ilgili materyalden telif haklarına, markalara, gizliliğe veya diğer mülkiyet haklarına ilişkin bilgileri silmek ve

•    liNear’ın (i) tekliflerin kurulumunu ve kullanımını ve bunlara erişimini yönetmek, denetlemek, kontrol etmek veya analiz etmek veya (ii) liNear’ın ticari koruma haklarını korumak için kullandığı teknik güvenlik önlemlerinin verimliliğini ortadan kaldırmak, devre dışı bırakmak veya başka suretle sınırlamak; 

13.3    Veri yedekleme
liNear, uygun şifreleme ve güvenlik teknolojilerini kullanarak içeriklerinizi emniyete almanızı ve korumanızı önermektedir. Çevrimiçi hizmetlerin zaman zaman kesintiler veya aksamalar yaşayabileceğini ve sonuç olarak gerektiğinde içeriklerinizi çağıracak durumda olamayacağınızı kabul etmiş olursunuz. liNear içeriklerinizi düzenli olarak yedeklemenizi ve kaydetmenizi önermektedir. Her zaman içeriklerinizin bu tür yedek kopyalarını saklamaktan ve sürekli oluşturulmasından siz sorumlusunuz.


14.    GİZLİLİK ANLAŞMASI
Gizli bilgiler, genel olarak kamu tarafından bilinmeyen, (i) açığa çıkaran tarafın bir alıcı tarafa yazılı olarak sunduğu veya açığa çıkardığı ve (ii) açığa çıkaran taraf tarafından yazılı biçimde gizli olarak adlandırılan bilgileri ifade eder. liNear gizli bilgileri aynı zamanda (i) teklifler ve buna bağlı ürün planları, teknolojiler ve diğer teknik bilgiler ve (ii) iş görüşmelerinin halka açık olmayan yönlerini de içermektedir. Ancak gizli bilgiler, (1) açığa çıkaran tarafa karşı bir yükümlülüğü ihlal etmeden genel olarak erişilebilir hale gelen; (2) açığa çıkaran tarafa karşı bir yükümlülüğü ihlal etmeden (ve gizlilik yükümlülüğü olmadan) alıcı tarafın açığa çıkaran taraf tarafından açığa çıkarılmadan önce bildiği; (3) açığa çıkaran tarafa karşı bir yükümlülüğü ihlal etmeden (ve gizlilik yükümlülüğü olmadan) üçüncü bir tarafça alınan veya (4) alıcı taraftan bağımsız olarak geliştirilen (a) bilgileri; (b) bir teklif üzerinden üçüncü taraflara gönderdiğiniz veya erişilebilir hale getirdiğiniz içeriklerinizi veya (c) geri bildirimleri kapsamamaktadır.

Siz veya liNear (“açığa çıkaran taraf” olarak), bu kullanım koşullarıyla bağlantılı olarak gizli bilgileri diğer tarafa (“alıcı taraf” olarak) açığa çıkarabilir veya sağlayabilirsiniz. Alıcı taraf, açığa çıkaran tarafın gizli bilgileri bakımından, karşılaştırılabilir türdeki kendi gizli bilgilerinin gizliliğini korumak için kullandığı (ancak hiçbir durumda makul özenden daha az) düzeyde özen gösterecektir ve (i) açığa çıkaran tarafın gizli bilgilerini yalnızca tekliflerle bağlantılı olarak kullanacak ve (ii) açığa çıkaran tarafın gizli bilgilerine erişimi çalışanlarıyla, danışmanlarıyla, yüklenicileriyle, hizmet sağlayıcılarıyla, profesyonel danışmanlarıyla ve tekliflerle bağlantılı amaçlara bu türdeki bir erişime ihtiyaç duyan ve açığa çıkaran taraf tarafından aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe, açığa çıkaran tarafa karşı bu kullanım koşullarındakilerden daha az katı gizlilik yükümlülüklerine tabi olmayan diğer kişilerle sınırlayacaktır. 

Alıcı taraf, kanunca zorunlu olması halinde, açığa çıkaran tarafın gizli bilgilerini ifşa edebilir. Alıcı taraf, açığa çıkaran tarafa bu tür bir zorunlu açığa çıkarmayı (yasaların izin verdiği ölçüde) önceden bildirecek ve bu tür bir açığa çıkarmayı sınırlamak için uygun adımlar atacaktır. 

Bunun dışında, liNear, gizli bilgilerinizi devlet makamlarının veya düzenleyici makamların talimatlarını yerine getirmek amacıyla (celpler veya mahkeme kararları dahil olmak üzere), liNear’ı ilgilendiren bir prosedür çerçevesinde veya bunu talep etmeniz halinde açığa çıkarabilir. Açığa çıkarma işlemi talebiniz üzerine gerçekleşirse, gerektiğinde gizli bilgilerinizi oluşturma ve gizli bilgilerinize erişim sağlama masraflarından siz sorumlu olursunuz.


15.    liNear‘IN MÜLKİYET HAKLARI
liNear’ın ve lisans verenlerinin ve tedarikçilerinin (i) tarafınıza liNear tarafından sağlanan teklifler, metrikler ve diğer bilgi veya materyaller ve (ii) bunlara dayanan, bunlardan türetilen veya bunların başka suretle kullandığı yukarıda belirtilen tüm postaların veya diğer materyallerin veya bilgilerin tüm kopyaları üzerindeki tüm mülkiyete ve tüm haklara sahip olduğunu kabul etmiş olursunuz (ticari sırlardan, telif haklarından, markalardan, patentlerden ve yukarıda bahsedilen postalarla ilgili diğer tüm fikri veya diğer mülkiyet haklarından kaynaklanan tüm haklar dahil). 

Yapı ve üstyapı, temel algoritmalar ve diğer dahili veriler (internals), protokoller, veri yapıları ve diğer harici veriler (externals) ve tekliflerin kaynak kodu, liNear’ın metin biçimindeki önceden iznine gerek kalmadan üçüncü taraflara karşı açığa çıkaramayacağınız veya tekliflere olağan erişim ve tekliflerin olağan kullanımı için bu kullanım koşulları uyarınca gerekli olandan başka amaçla kullanamayacağınız liNear’a ait korunaklı ve gizli bilgilerdir. 

Ayrıca liNear tarafından sunulan veya izin verilen arabirim üzerinden farklı şekilde tekliflere erişmemekle veya bunlara erişmeyi denememekle yükümlü olursunuz. Ayrıca herhangi bir kaynak koda dönüştürme, sökme veya diğer tersine mühendislik veya yapıyı veya üstyapıyı, temel algoritmaları veya diğer dahili verileri, protokolleri, veri yapılarını veya diğer harici verileri veya tekliflerin kaynak kodunu bulmak için başka suretle denemelerden kaçınmakla, aykırı bir sözleşme hükmüne bakılmaksızın uygulanabilir yasa uyarınca açıkça izin verilmedikçe, tecrübe edinmek veya araştırma yapmakla yükümlü olursunuz. liNear, diğer gizli ve korunaklı bilgileri (bu şekilde işaretlenmiş veya belirtilen koşullar altında bu şekilde anlaşılmış) sunabilir veya bunlara erişim sağlayabilir. Bu tür bilgileri almanız halinde, bu bilgileri liNear’ın metin biçimindeki önceden iznini almaya gerek kalmadan üçüncü taraflara karşı açığa çıkaramaz veya bu kullanım koşulları uyarınca tekliflere erişimden ve tekliflerin kullanımından farklı amaçlarla kullanamazsınız. 

Yalnızca bu kullanım koşulları, ana sözleşme ve genel sözleşme koşulları uyarınca tarafınıza açıkça tanınan haklara sahipsinizdir. Tarafınıza açıkça verilmeyen tüm hakları liNear ve lisans verenleri ve tedarikçileri saklı tutar; liNear ve lisans verenleri ve tedarikçileri diğer tüm hakları açıkça hariç tutar (ve başka hakları kullanmamakla yükümlü olursunuz). 

Herhangi bir işlem yapmamakla ve üçüncü tarafları yukarıdaki kullanım koşulları ile bağdaşmayan eylemleri yapmaya (veya üçüncü taraflarla eylem yapmak konusunda işbirliği yapmamakla) yetkilendirmemekle veya teşvik etmemekle yükümlü olursunuz.


16.    MUAFİYET
liNear’ı, (i) içeriklerinizle, (ii) masraf veya bu tür bir kullanımdan meydana gelen diğer sonuçlar da dahil olmak üzere tekliflerin kullanımıyla (yetkili kullanıcılarınızınki dahil olmak üzere) ve (iii) liNear’ın ihmaline dayalı olduğunu geçerli kılan veya belirten bir talep dahil olmak üzere bu kullanım koşullarını ihlal etmenizle (yetkili kullanıcılarınızınki dahil olmak üzere) bağlantılı olarak talepler, davalar veya prosedürler (“talep”) nedeniyle ortaya çıkan tüm kayıplardan, sorumluluk taleplerinden, maliyetlerden (makul avukat ücretleri dahil olmak üzere) muaf tutacaksınız (ve liNear’ın talebi üzerine karşı savunma yapacaksınız).


17.    GEÇERLİLİK SÜRESİ, SONLANDIRMA, HARİÇ BIRAKMA
Bu kullanım koşulları, koşulların “Kabul” adlı 1. bölüme uygun olarak kabul edildiği ilk gün yürürlüğe girer. Tekliflerin sonlandırılması, ana sözleşmeye ve liNear’ın genel sözleşme hükümlerine dayanmaktadır. 


18.    DİĞER KULLANIM KOŞULLARI
18.1    Tekliflerde değişiklik
liNear zaman zaman (i) teklifleri değiştirme veya bundan müteakip sürümlerini yayınlama veya bir teklifi ortadan kaldırma ve/veya bunun yerine yeni bir teklif verme, (ii) genel olarak veya belli bölgelerde veya dillerde performans özellikleri ve fonksiyonları veya destekleyici hizmetleri veya bir teklif hususunda kullanılabilirliği değiştirme veya sonlandırma veya (iii) teklifler için lisans anahtarları, yetkiler veya diğer erişim veya kullanım kontrolü biçimlerini sunma veya değiştirme hakkını saklı tutar (ve bunu kabul etmiş olursunuz). liNear, teklifler hususunda önemli değişiklikleri size bildirmeye çalışacaktır.

18.2    Kullanım koşullarının dili, yorumlama
Bu kullanım koşullarının yorumlanmasında Almanca sürüm belirleyicidir. Bu kullanım koşulları ile bağlantılı iletiler veya diğer iletişim Almanca dilinde sunulmaktadır. Aksi belirtilmedikçe, bu kullanım koşullarındaki “günler” referansı takvim günlerini ifade eder. 

18.3    Gereksinimlere riayet edilmesi
liNear, yetkili kullanıcılarınız tarafından erişim, kurulum ve kullanım dahil olmak üzere tekliflere erişiminizi, tekliflerin kurulumunu ve kullanımını (elektronik olarak veya başka suretle) kontrol etme hakkına sahiptir. Bu türdeki bir kontrol çerçevesinde, liNear veya yetkili temsilcisi 15 günlük bir ileti süresine riayet ederek cihaz ID’leri, seri numaraları ve ilgili bilgiler dahil olmak üzere kayıtlarınızı, sistemlerinizi ve tesislerinizi kontrol etme hakkına sahiptir. Ayrıca, talep edilirse, tekliflere (yetkili kullanıcılarınız da dahil olmak üzere) erişim ve tekliflerin kurulumu ve kullanımı ile ilgili tüm kayıtların ve diğer ek bilgilerin kopyalarını ücretsiz olarak kontrol etme tarihinden sonra 15 gün içerisinde sunacaksınız. liNear erişiminizin, kurulumunuzun veya kullanımınızın bu kullanım koşulları, ana sözleşme veya genel sözleşme koşullarına uygun olmadığını tespit ederse, kullanımınızın koşullara uygun olmasını sağlamak için geçerli abonelikler satın almayı içerebilecek bu uymamayı derhal iyileştirecek ve kontrolün makul maliyetini ödeyekcesiniz. Bölüm 20.5’e bakılmaksızın, liNear, burada aksi düzenlenmediği sürece, bu kullanım koşullarıyla uyumluluğunuzu kontrol etme ve kanunlarca (at law) veya haklı olarak (in equity) mevcut olan diğer yasal önlemlere başvurma hakkını saklı tutar.

18.4    İletiler
liNear’a olan iletileriniz posta veya teslimat servisi tarafından aşağıdaki adrese gönderilmelidir:
liNear Gesellschaft für konstruktives Design mbH, 
Im Süsterfeld 20, 52072 Aachen, GERMANY
Bu iletiler, liNear’a eriştiğinde etkili olacaktır. 

Bu kullanım koşullarında aksi açıkça belirtilmedikçe, liNear tarafından gelen iletiler size (i) hesabınıza atanmış, kayıtlı E-posta adresine E-posta yoluyla, (ii) hesabınıza eklenerek, (iii) bir teklif (örneğin bir teklifin bildirim fonksiyonu aracılığıyla veya bir kayıt çerçevesinde) üzerine eklenerek, (iv) hesabınıza atanan adrese posta veya teslimat hizmeti yoluyla veya (v) size özel bir bildirim yapılması durumunda liNear tarafından uygun görülen başka bir yolla gönderilecektir. liNear’dan size gelen iletiler, (a) iletilerin E-posta ile gönderiminde gönderildikten bir gün sonra ve (b) diğer iletilerde ise ayarlandıktan veya gönderildikten beş gün sonra etkili olacaktır. İşbu belge ile uygulanabilir kanun uyarınca izin veriliyorsa, size gönderilen olası bir yük ve dava tesliminin, müşteri bilgi formunuzda belirtilen adrese (veya müşteri bilgi formu yoksa, şu an liNear tarafından bilinen son adresinize) taahhütlü mektup yoluyla yapılacağını kabul etmiş olursunuz.