HKL mbH Mühendislik Şirketi

Enerji geçişi çerçevesinde artan ana enerji talebi ve verimliliğini karşılayabilecek durumda olan teknik enerji sistemleri "doğaları gereği" konvansiyonel sistemlere (örn.: Üretici sistemlerin çiftli yapısı, doğal ısı kaynaklarının dinamik davranışı, elektrik üretimi, vb. ) göre çoğunlukla daha karmaşıktır. Yenilikçi planlama araçları olarak, dinamik simülasyon hesaplamalarının yenilik, işlevsellik ve verimlilik arasındaki gerilimli durumuna göre, liNear yazılımları kendini kanıtlamıştır.

Erfurt Üniversitesi'nde "İletişim ve Bilişim Merkezi" iki amfi, dört bilgisayar laboratuarı, iki konferans salonu ve ofisleri ile birlikte Erfurt Üniversitesi Bilgisayar Merkezi ve merkezi bir sunucu odası bitirildikten sonra tamamlanacaktır. Ön planlama aşamasında bir erken termal simülasyon modeli çerçevesinde oluşturulan, binanın insan ve teknik ekipman kullanımı spesifik yoğunluğu haritalaması, binanın gerçek işletimi sırasında soğutma enerji talebinin, ısıtma enerji talebinden çok daha yüksek olacağını ortaya koymaktaydı. Bu durum gereğince tasarımın bu aşamasında önceden, yıllık yük girişi bazında ekonomik uygunluk  ve varyant karşılaştırmaları gerçekleştirildi. 400 m³ hacimli su bazlı bir ısı akümülatörü en ekonomik bir çözüm olarak hesaplandı. EDV sisteminin soğutulmasında tüm yıl boyunca gerekli soğutma ve sistemin doğal ısıtması için bir ısı pompası sistemi, aynı sıcaklık seviyesinde hazırlanabilir burada yaratılan sinerji her iki sistem için de kullanılabilirdi. EDV sıcaklığı ve soğukluğunun mevsimlik, orta- ve kısa vadeli depolama imkanı, gerçek işletim sisteminde farklı sapma koşullarına tepki verilebilmesi için büyük ölçüde esnekliğe olanak sağlıyordu. Bu çeşit yöntemlerle artan yatırım maliyetleri, zamanında toplam maliyet analizi yoluyla  yenilikçi ama mantıklı bir yatırım olarak yatırımcıya sunulabilir.

Ayrıca bu projede, akış simülasyonunun bir termal simülasyonla birleştirilmesi uygulaması yapıldı. Böylelikle tamamen cam yüzeyden oluşan atriumda yaz aylarında da doğal gece soğutması yoluyla katlanılabilir sıcaklık seviyeleri ve de ölçülü aşırı ısınma frekansları beklenip beklenmeyeceği gözden geçirildi. Simülasyon sonucu, açılan pencere alanlarını, -büyüklüğü ve düzenlemesinin-eşit olmayan yer ısısından oluşan doğal hava akımının  etkisini desteklemek için optimize etmek oldu. (Resim 1)

[Translate to Türk:]

"Weimar Sanat Okulu Müzesi" yeni bina projesi taslak planlamasında farklı görüşlerin açıklanmasında, havanın türü açısından alternatiflerin ayrıntılı bir karşılaştırması yapılmıştır. Tartışılan kavramlar "zemine yakın havalandırma menfezleri yoluyla hava girişi" ve "eşit dağıtılmış tavan tipi slot havalandırma menfezleri yoluyla karışık havalandırma" idi. Müze odalarının iklimlendirme gereksinimleri ayarlandı, böylelikle sıcaklık ve nem geçişlerinden kaçınıldı. Daha çok soğutma durumu dikkate alındı. Diğerleri arasında aşağıdaki sonuçlar akış simülasyonu çerçevesinde belirlenebilir:

1. Yaygın öğreti, hava tahliyesi, odada sıcaklık tabakasına yol açar ispatlanamamıştır ve bu nedenle bir dışlama kriteri değildir. Bu tutarsızlığı açıklamak için neden olarak, insanların az sayıda olması gösterilebilinir. Hava tahliyesinde  olduğu gibi, hava ısıtma kaynaklarının yakınında ısınır. Elde edilen yoğunluk farkı kaldırma kuvvetine yol açar. Bu örneğin aksine, dolu olan sınıflarda bu kaldırma kuvveti yüzeyde eşit olarak değil aksine noktasal olarak gerçekleşir. Bunun sonucu olarak da oda havasının karıştırılmasına katkıda bulunacak bir hava türbini oluşma olasılığı ortaya çıkar.

2. Türbülanslı karışık havalandırma,  indüksiyonlu havalandırmadan çok daha istikrarlı bir oda havalandırma akışını gerçekleştirilebilir. Karışık havalandırma sırasında artan bir ivme ve menfez geometrisi eşit bir dağılım sağlar, indüksiyonlu havalandırmada hava dağılımı odadaki ısı kaynaklarına bağlıdır ve menfezlerin yakınındaki eşyaların düzenine bağlı olarak yavaşlayabilir. Menfezlere yakın bölümde besleme hava sıcaklığı ile, istenilen oda havalandırma durumu, önce menfezlerden belirli bir uzaklık ayarlaması yapılarak  gerekli iklimleme toleransı sağlanabilir  [Şekil 2]. Bu noktada, tasarım konseptinin, tasarım aşamasında ne kadar önemli olduğu görülmektedir. Örneğin. Altındaki indüksiyon menfezleri asılı resimler, eğer resimlerin çevresi için eğimsiz hava durumu gerekliyse uygun değildir. Bu noktadaki simülasyon avantajını tahmin etmek kolaydır fakat bu hafife alınmamalıdır: Gerçekte, onarılamayacak yanlış kararlar verilmeden  önce, önceden öngörülemeyen etkiler zaten simülasyonda tespit edilebilir. Ayrıntılı akış simülasyonlarının verdiği anlamlı görüntüler, uzmanların ifadelerini destekler ve planlama ekibi arasındaki iletişimi kolaylaştırır. Değerli deneysel değerleri desteklemek, açıklamak, yada ayrıca  - özel sınır değerlerini kontrol için de- simülasyon hesaplaması kullanılmaya devam edilebilinir.

HKL Mühendislik firmasının diğer proje uygulamalarında da 10 yıldan uzun bir süredir kullanılan liNear kendini burada da başarıyla kanıtlamıştır. 2B ve 3B hava kanalı tasarımlarında şaft ve kanallar için yer ihtiyacı planlama ekibi tarafından görülüp tartışılarak belirlendi [Resim 3]. Bina yöneticisi uygulaması (Desktop AddOn Building Manager) kullanıldığından itibaren, ısı kaybı hesapları daha efektif bir şekilde kullanılıp alet ve kanal yolu büyüklüklerini gösteren sonuçlara daha hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlamaktadır. Aynı şekilde, ısıtma ve soğutma yüzeyleri gerçek üretici verileri dahil olmak üzere rahatça tasarlanıp, kolon şemalarına aktarılabilinir. Ayrıca sıhhi tesisat kolon şemalarıda,  şema yaratıcısı ile etkin ve kolayca oluşturulabilinir. Daha sonra yapılacak boru hattı hesaplaması da, parça listesi alınması, vana seçimi ve tasarımı, ejeksiyon süresinin alınması ve böylelikle tüm bölümler için kullanıcı dostu bir ihale temeli hazırlanmasını sağlar. liNear proje çalışmalarınızın gerekli tüm çalışma  aşamalarında, çok yönlülüğü ile zaman ve maliyet açısından çok etkin bir planlama aracı olduğunu kanıtlamıştır.

David Feige (HKL Ingenieure)