Yapım aşamasında ultra modern kombine ısıtma ve soğutma bağlantı işletim tesisi

Kiowatt şirketi biyokütle alanında faaliyetlerini yoğunlaştırmak için LUXENERGIE (www.luxenergie.lu) ve onun Belçikalı ortağı WoodEnergy (www.gf-groupe.com) tarafından 2008 yılında kurulmuştur. Şirket katı biyokütle bazında trijenerasyon tesisleri uygulaması ve aynı zamanda ahşap yonga üretimi konularında uzmanlaşmıştır. Roost tesisleri (Lüksemburg) Kiowatt tarafından uygulanan ve çeşitli nedenlerle örnek gösterilen ilk projedir.

Kiowatt S.A. şu anda yaklaşık olarak üçte birinde ahşap yonga kullanılan, elektrik ve ısı üretimi yanı sıra lokal, yerel / merkezi ısıtma ağını beslemek için kullanılır atık odun trijenerasyon enerji santrali inşa ediyor. Şirket aynı alanda „VeriMerkeziEnerji” şirketi (LUXENERGIE ve LuxConnect birleşmesinden meydana gelen) için, geri kalan üçte ikilik atık ısıyı odun santralinden sağlayarak Lux-Connect S.A. şirketinin karşısındaki veri merkezi DC2 de kullanılacak   absorpsiyon soğutma santrali de inşa etmektedir.

Teknik

KWK-Tesisi, Luxemburg‘da şu anda ihraç edilmekte olan yıllık yaklaşık 35.000 ton atık keresteyi kullanacaktır. Atık kerestenin yakılmasıyla kazanda, bir türbin (2,7 MWe) aracılığıyla  elektrik ve teknik ısı üretmek için kızgın buhar sağlanacaktır. Tam kapasiteyle çalıştırıldığında, bir bölümünün şehir şebekesinin beslenilmesinde kullanılacağı yıllık 21 gigawatt saatlik elektrik enerjisi üretilecektir. Bu miktar yaklaşık 3.500 hanenin ihtiyacını karşılamak için yeterlidir.

Kazanda üretilen termik enerjinin yakl. 11,5 MW (yıllık 93 gigavat saat) çoğunluğu şu üç uygulama için kullanılacaktır: 

  • Buradaki komşu veri merkezi için absorpsiyon soğutma makinaları yoluyla yapılan soğutma ile mevcut bilgilere göre burası dünyanın ilk "yeşil veri merkezi" konumundadır.
  • Yaklaşık 63.000 ton ahşap atık ısı yoluyla kurutulacak ve daha sonra bu miktardan yaklaşık 35.000-45.000 ton ahşap yonga sağlanacaktır. Bu miktar 17.000 konutun enerji ihtiyacının karşılanması için yeterlidir.
  • Bissen Belediyesi yerel / merkezi ısıtma ağına besleme.

Tesisin inşası, sadece ekonomik bir arka planı sahip değildir. Proje aynı zamanda sera gazlarını azaltmak ve Lüksemburg’da yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimini artırmak için yardımcı olmaktadır.

Doğanın korunmasına pozitif katkı

Toplam 31 milyon Euro yatırım miktarı ile 2020 yılının sonunda tesis, Lüksemburg’da üretilmesi planlanan toplam ulusal elektrik-, ısıtma-, soğutma enerjisi üretimine, yenilenebilir enerji kaynakları bazında yaklaşık yüzde beş oranında katkıda bulunacaktır.

Buna ek olarak, aynı dönemde, CO2 emisyonu yaklaşık 350.000 ton daha azalacaktır. Bu Lüksemburg için Avrupa enerji planlamasında mevcut 2020’ye kadar(NREAP) azaltılması gereken  CO2 emisyonu miktarının yüzde 14,2’sine tekabül etmektedir.

"Kiowatt hükümetin yeni stratejilerine çok iyi uyabilecek büyük bir proje," Lüksemburg Ekonomi Bakanı Etienne Schneider Roost’da yapılan bir temel atma töreninde bunları söyledi. "Bu, yenilenebilir enerjinin ağırlık noktaları (biyokütle, biyogaz ve rüzgar türbinleri) öncelikler ile çok iyi uyum içinde olacaktır. Bu tür projeler olmadan, sera gazlarının azaltılması ve Lüksemburg için yenilenebilir enerji üretimini artırma açısından belirlenen hedeflere ulaşmak için çok zor olurdu. Bundan dolayı, enerji ve ahşap yonga üretimi gibi iki sistemin kombinasyonunu kuvvetle alkışlıyoruz".

LUXENERGIE firmasının planlama departmanı havalandırma kanalları ve pompa kolektörünün tasarımı için liNear’ın güçlü üç boyutlu borulama yazılımı „3D Pipe&Power“ programını kullanmaktadır.