BIM, HPI Himmen Mühendislik firmasını başarı kulvarına taşıyor

Teknik Bina Donanımı için HPI Himmen Mühendislik Firması, Autodesk ve liNear’ın kapsamlı çözümleriyle BIM-Workflow (BIM-İş akışı) yolunda önemli adımlar atıyor.

Binaların planlaması ve inşaasında çeşitli bölümlerin verilerinin optimum uyumlu olması önemlidir. Yapı Bilgi Modellemesi BIM yaklaşımına göre TBD mühendisleri verilerini öyle bir şekilde teslim etmeliler ki, veriler bölümler üstü bir modelin içine entegre edilebilsinler.
Bu genellikle tasarımları 3B olarak yapmak ve ağları son geçerli planlama durumuna göre hem 2B ve hem de 3B olarak hesaplayabilmek demektir. Burada, yazılım üreticisi Autodesk ve liNear, yazılım çözümleri ile mühendisleri destekleyerek BIM uyumlu çalışmayı mümkün kılmaktadırlar. Böylece tüm proje katılımcıları, mevcut duruma daha iyi bir genel bakış sahip olup,  değişiklikleri daha kolay koordine edebilir, hataları hızlı tespit edebilir ve verimli bir şekilde düzeltebilir buda rekabet güçlerinin artmasına yol açar.

BIM ve 3D-Modelleme yoluyla yeni olanaklar

Bu avantajlari, yenilikçi bir şirket olan HPI Himmen hemen gördü. HPI Himmen Mühendislik Şirketi, Teknik Bina Donanımları için 40 yıldan uzun bir süredir, elektrik, klima sistemleri, ısıtma ve sıhhi tesisat alanlarında hastane ve endüstriyel binalar gibi özel binalar için planlama yapmaktadır. Yaklaşık 40 kişilik ekibimiz 2000 senesinden bu yana Autodesk ve liNear çözümleriyle çalışmaktadır. Son yıllarda, TBD mühendisleri teknik hesaplamalar için Autodesk® AutoCAD ve Desktop, Analyse, Building ve Design 3D dahil olmak üzere liNear komple çözümlerini kullanmaktadırlar. Bir yıl önce şirket Autodesk-Yazılım donatımlarını, içinde aynı zamanda Autodesk Revit’inde dahil olduğu Autodesk Building Design Suite Premium ile genişletti.liNear Analyse-hesaplamaları AutoCAD’e eklenti olarak çalıştığı gibi, herhangi bir arayüzü olmadan Revit model verileri üzerinde de doğrudan ek olarak çalışır. Jürgen Drolshagen, HPI Himmen Mühendislik şirketi yönetici ortağı diyor ki "Biz işlerimizi kolaylaştırmak için 2D ve 3D alanlarında eksiksiz ve teknik olarak gelişmiş tasarım ve çalışma araçlarını sunan AutoCAD ve liNear Desktop’tan uzun zamandır çok memnunuz ". "Fakat Revit, 3D ve BIM-Alanında bize çok farklı, ek olanakları açmaktadır. Biz bugüne kadar ne yazık ki çok nadir olarak mimarlardan bize gelen 3D modelleri güçlü Revit’i kullanarak oluşturuyoruz. 3D-Görselleştirmeyle bir çok şey daha iyi anlaşılıyor ve işveren model sayesinde  projenin mevcut durumu hakkında daha iyi bir fikir sahibi olabiliyor." Revit kullanma kararımız başta zaten yazılım ile olumlu deneyimleri olan bir çalışanımız tarafından hızlandırıldı. "Yakın geçmişte uluslararası projelerde, bize sık sık Revit kullanıp kullanmadığımız soruldu" Drolshagen tamamlıyor. "Biz şimdi bu soruya olumlu cevap verebiliriz ve bu bize uluslararası projelerde bir avantaj getiriyor."

AutoCAD, Revit ve liNear Desktop, Building ve de Analyse birlikte uyumlu çalışması

HPI Himmen mühendisleri standart olarak AutoCAD ve liNear’ın yazılımları ile ve liNear’ın ısıtma, havalandırma ve sıhhi tesisat için sunduğu hesaplama araçları  ile çalışmaktadırlar. Normlara uygun sembol kütüphaneleri, şema yaratıcıları ve 2B- ayrıca 3B tasarım modülleri ile kısa bir süre içerisinde devre- ve kolon şemaları, kat planları, kesitleri, detayları ve siparişe hazır malzeme listelerini oluşturabilirsiniz. " Örneğin biz havalandırma bölümünde, taslak içinde bize çapların, basınç kayıplarının ve  sistemin gürültü tekniksel değerlendirmesini veren 1-Çizgi görünüm bazında çalışıyoruz." Drolshagen devam ediyor. "Biz bunlardan öncelikle parça listemizi oluşturabiliriz. Uygulama planlaması çerçevesinde, liNear çözümleri bize otomatik olarak , hesaplanan kanal ölçülendirmesi bazında 3B-Modeli oluşturuyor. Böylelikle olası çarpışmalar erken bir aşamada tespit ediliyor ve önleniyor. "Temel ilkelerin araştırılması ve teknik hesaplamalar gibi, detay ve uygulama planlaması da HPI Himmen Mühendislik’de AutoCAD, Revit, LiNear- Building ve Analyse yoluyla yapılıyor.
Tüm projelerde mühendislik ekibimiz, kat planını mimarlardan kısmen 3B, büyük sıklıktada hala 2B olarak almaktadır. Bunlardan bağımsız, TBD-Planlamacıları için en kolayı, kanallar, boru hattı sistemleri gibi montaj elemanlarını, -tüm hava kanallarının, atık su, ısıtma, soğutma borularının, elektrik hatlarının bir modelin içinde birleştirilmesi gerektiği için,- üç boyutlu olarak sunmaktır. HPI Himmen mühendisleri liNear ve Revit ile çalışmaya başladıklarından bu yana mimariden gelen 2B planları, ilerleyen planlama aşamalarında da kullanmak için, artan bir şekilde 3B’ye yükseltmektedirler. Yönetici Drolshagen’e göre bu çalışma yöntemi, büyük bir avantaj sağlamaktadır: "Üç boyutlu modellerle biz, hangi kanalların, çoklu hatların ve boruların nerede olduğunu ve birbirlerini engelleyip, engellemediklerini çok iyi bir şekilde görüyoruz. Bunun için bir çarpışma kontrolü yapıyoruz. Veriler programa girildiğinde, iki hat üst üste gelirse, bir hata işareti yanıp sönüyor. Bu bizim için çok yararlı ve önemli bir yardımcı fonksiyon."

Revit kullanımı sadece HPI Himmen firmasına projeye daha iyi bir bakış sağlamıyor, aynı zamanda diğer bölümlerle olan işbirliği ve eşgüdümünü de kolaylaştırıyor. Revit’e Entegre Work-sharing(iş bölümü)-Fonksiyonu yoluyla, farklı proje katılımcıları, aynı parametrik bina modelleme ortamını kullanabilme ve verileri merkezi bir dosyaya kaydetme olanağına sahiptir. Bu şekilde farklı bölümler arasındaki proje işbirliği optimize edilir ve mimari, taşıyıcı, ve teknik bileşenler arasındaki çarpışma kontrolü kolayca yapılabilir. HPI Himmen mühendisleri de Revit’i, uzun süren düzeltme döngülerine girmeden ve onaylamaları beklemek zorunda kalmadan, -büyük bir zaman-maliyet  tasarrufu getiren-, bir çarpışmayı önceden tespit etmek ve önlemek için kullanabilirler.

3B Modellerle müşterilerinizi ikna edin

Revit kullanılmasının getirdiği avantajları, HPI Himmen yeni bir projede de görmektedir. Şu anda mühendislik firması, Federal Eyalete ait eğitim ve geliştirme merkezi için yeni bir binanın, sıhhi tesisat, ısıtma, havalandırma ve soğutma projelerini planlıyor. Ekip halen planlamaya devam etmektedir. İnşaat faslı 2015 yılının başında başlayacak ve 2017’nin sonunda bitecektir. Fakat projenin tamamı çok karmaşıkdır. "Biz, örneğin teknik merkezde, havalandırma aletlerinin  ve teknik aletlerin servisinin yapılabileceği kadar yer ve hareket serbestisinin olduğunu belgelendirmek zorundayız. " Drolshagen’in anlatımıyla. "Biz ancak liNear çözümleri ve Revit‘i kullanarak, görsel olarak çok iyi bir üç boyutlu model sunumuyla, her şeyin optimum uyumlu olduğu konusunda müşterilerimizi ikna edebilirdik. Bu çok iyi bir şekilde gerçekleşti ve müşterilerimiz ikna oldu." HPI Himmen’de hala bazı mühendisler için Revit ile çalışma, belli bir değişim ve keşfedilmemiş topraklar, ancak BIM-Çözümü’nün kullanımı  gittikçe daha da artan bir rol oynuyor. Ve uluslararası rekabet söz konusu olduğunda, yazılım artık şimdiden vazgeçilmez bir araç. Drolshagen biliyorum!: " liNear Building ve liNear Analyse’ın, Revit ile birlikte kullanımı sayesinde, kapsamlı bir BIM-Workflows(iş akışı) yönünde önemli bir adım attık. Şimdiden bizim modellerin kalitesi ve kesinliği çok daha iyi hale geldi ve biz bütün bu süreçlerde herşey yerli yerine oturduğunda, verimlilikte önemli bir artış bekliyoruz. "

HPI HIMMEN Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Zülpicher Straße 58 e
50674 Köln
Tel.: 02 21/2 50 80 88 - 0
Fax: 02 21/2 50 80 88 - 20          

info-k@~@hpi-himmen.de

www.hpi-himmen.de