BÜYÜK PROJELERDE WORKFLOW(İŞ AKIŞI) Brendel Ingenieure GmbH

50 yılı aşkın bir süredir Brendel Mühendislik GmbH (Frankfurt am Main), Almanya ve özellikle Frankfurt Main bölgesinde, Teknik Bina Donanımları(TBD) planlamasında saygın ve tanınmış bir adrestir. Özellikle, bilişim merkezleri, hastaneler veya idari binalar gibi büyük projeler veya oldukça karmaşık projelerde, Brendel Mühendislik, birçok inşaatçı için bir markadır.

Planlama sürecinde, TBD-Bölümleri olan, ısıtma, soğutma, havalandırma tekniği, sıhhi tesisat ve elektrik bölümlerinde Brendel Mühendislik GmbH, uzun bir süredir liNear yazılım çözümlerini kullanmakta olup ve çok olumlu tecrübeye sahiptir. Brendel Ingenieure GmbH’nın mevcut büyük projelerinden biri 70.000 m² brüt alanı ve 3.000 'den fazla odası bulunan, tam donanımlı bir hastanedir. Böyle bir proje, büyüklüğü ve karmaşıklığı bakımından özel bir görevdir. Bununla birlikte en azından aynı ölçüde, planlama sürecinin ve iş akışının ofiste daha da geliştirilmesi için birçok fırsat sunmaktadır. Bu projenin, maliyet ve zaman açısından verimli bir şekilde yürütülmesi için, planlama katılımcıları, Yapı Bilgi Modellemesi’nin (BIM) uygulanması konusunda anlaşmışlardır.

BIM NEDİR?

Her şeyden önce, aşağıdakiler geçerlidir: BIM bir süreçtir ve bir yazılım çözümü değildir! Ancak, bu sürecin gerçekleştirilebilmesi sadece yazılım çözümleri yardımı ile mümkündür. BIM’de asıl dikkat edilmesi gereken nokta, kullanılan farklı yazılım çözümleri arasında kısa zamanda, tutarlı ve sürekli veri alışverişidir. BIM uyarınca, verilerin başarılı değişimi, proje takvimi ve süresi ile ilgili muazzam bir optimizasyon potansiyeli sunmaktadır.

Ayrıca BIM’e göre bir veri alışverişi, verilerin yazılım platformlarından bağımsız %100 veri tutarlılığı ile değişimi olanağını sağlar. Böylelikle hata oranı üzerinde olumlu bir etki yaparak, yapı planlamasında uzun bir süredir var olan problem giderilmiştir. Bu veri alışverişi halbuki şimdiye kadar doğal olan bir yol değil, tam tersine bir problemdi. BIM’e göre tüm proje verileri birlikteobje odaklı bir veri bankasına kayıt edilmelidir. Oradan ilgili yazılım araçları için gerekli olan veriler, Industry Foundation Classes (IFC) formatı yardımıyla dışarı çıkarılabilinir. Verilerin çoklu girişi böylece etkili olarak önlenir. Bu yaklaşımla, hem zaman tasarrufu sağlanır hemde hataların sıklığı örn. giriş hataları azaltılır. Söz konusu büyük proje çerçevesinde, BIM anlamında eksiksiz obje odaklı bir veri bankası içerisinde, merkezi bir veri yönetimi ve veri alışverişi IFC aracılığıyla yapılmıştır. Ancak IFC arayüzünün olanaklarının(projeye özel), özellikle örn. iç ısı yükleri ve ortaya çıkan soğutma yüklerinin IFC dosyaları üzerinden değişimi mümkün olabilmesi için genişletilmesi gerekiyordu. Bu genişletme, tüm mahaller için, detaylı bir dinamik ısı kaybı, ısı kazancı yapılabilmesi gibi, bileşenlerin ve sistemin tasarımında farklı yazılımların (Autodesk ve liNear;, Equa, IDA ICE; Nemetschek) kullanılabilmesi için gerekliydi.

Yukarıda belirtilen projede önemli zorluklardan biri olarak (BIM bağlamında) hesaplanan ısıtma ve soğutma yüklerinin ve bina yapısının liNear Desktop AddOn Building Manager’e (bina yöneticisi) aktarılmasıydı. Bu şimdiye kadar otomatikleştirilmemişdi ve manüel veri girişi ise mevcut zaman açısından mümkün değildi, Brendel Mühendislik GmbH bu problem noktasında liNear’a başvurdu. Brendel Mühendislik GmbH ve liNear GmbH arasında birkaç görüşme sonrasında varılan bir uzlaşıyla verilerin otomatik aktarımı (Şek. 1) uygulamasına karar verildi.

Bu aktarım doğrudan AutoCAD içindeki IFC-Import yoluyla gerçekleşir. Bu arayüzünü kullanarak oda kontürlerinin, bina yapısının ve atanan ek olarak verilmiş özelliklerin(attribute), (örneğin dinamik hesaplanmış ısıtma ve soğutma yükü) bina yöneticisine (liNear Desktop AddOn Building Manager’e) (res. 2, res. 3, res. 4) çok kısa bir süre içinde aktarılması mümkün oldu.

Sonuç olarak, 3.000 'den fazla mahal bina yöneticisine aktarıldı, bunun yanısıra 1400'den fazla radyatör ve bunlara ait boru hatları boyutlandırıldı, izometrik olarak çizildi ve hesaplandı. Bu performans tek bir çalışanla normal sürmesi gereken zamanın %60’ında gerçekleştirildi (res. 5, res. 6, res. 7).

SONUÇ

Bu rapor ve söz konusu rakamlar esas olarak iki noktayı vurgulamak içindir: Bir projeyi BIM’e göre düzenlemek zaman ve maliyetten tasarruf sağlar, yazılımlar üstü veri değişimini mümkün kılarak hata oranını düşürür, liNear sürekli „Open BIM“ için bir yazılım çözümü yolunu takip etmektedir. Sadece hala şimdiden yaklaşan ISH için doğrusal tanıtılacak olan bir IFC ihracat gerektirir.

David Tocü (Brendel Ingenieure GmbH)