Skip navigation

Disiplinler üstü planlamayı başlatın

„Building Information Modeling (BIM)“, ana bileşeni tüm proje katılımcıları için disiplinler üstü integral planlama süreci olan bir çalışma yöntemi. liNear yazılım çözümleri 20 seneden daha uzun süredir disiplinler üstü planlamaya olanak sağladığı için, liNear kullanıcıları BIM‘in arka planındaki konsepte yabancı değiller.

Prensip olarak hedef, bina modelinin profesyonel planlamada kesintisiz kullanımı, şeffaf ve etkin maliyet planlaması, çalışma yöntemlerinin avantajı yoluyla, tüm bölümler arasında daha iyi bir koordinasyon. Hala yapıda başarının anahtarı, tasarım ve tüm gerekli tüm diğer işlerin şantiyede mümkün olduğunca sorunsuz bir şekilde yürütülmesidir. Plan ve proje büroları, taşeron firmalar ve uygulamacılar arasında komünikasyon ve veri değişimi ne kadar iyi ve yüksek oranda gerçekleşirse, aynı oranda da daha fazla sinerji ortaya çıkabilir. Böylece BIM-uyumlu çalışma metodu, teknolojik yenilik potansiyeli olarak -özellikle  teknik bina donanımının disiplinler üstü planlamasında- inşaat sektöründe modern planlama ve efektif maliyetle, inşaatda bir devrim yaratabilir. En baştan itibaren koordineli bir planlama, inşaat süreçlerinde randevü ve maliyetlerde daha fazla uygulama ve planlama güvenliği gereksinimi nedeniyle ek maliyet ve masraflara yol açacak sürprizleri en aza indirmiş olur.

 

BIM-Uyumlu çalışma yoluyla, modern planlama örnekleri

 

 

2020’den itibaren BIM-Uyumlu çalışma metodu geniş ölçüde yerleşmiş olacak. Sadece büyük projeler en baştan disiplinler arası planlama sürecinden yararlanmayacak, tüm projeler efektif planlama ve böylece daha düşük maliyetli tasarım avantajlarından yararlanmış olacak. Buna karşın eski çalışma süreçlerinde, sonraki planlama aşamalarında ve hatta planlama süreci devam ederken bile yapılacak değişiklikler her zaman için pahalıya mal olacaktır.

„Her zaman için daha ucuza yapan birisi vardır... Biz uzun vadede işin daha az maliyetli olmasını sağlayacak KALİTEYE odaklanıyoruz. 2003 yılından bu yana proje uygulamalarımız için liNear’ı verimli bir şekilde kullanıyoruz. Revit için boru hatları hesaplamasını BIM-Dünyasında aktif olarak kullanabilir ve müşterilerimizin komple planlama sürecinde bundan yararlanmalarını sağlayabiliriz“ (Katja Wierlemann, Yönetici KSC).

Çok dar bir mahalde bir teknik santralin karmaşık disiplinler üstü planmasında olduğu gibi, özel durumlarda ancak tüm disiplinlerin tek bir planlama çerçevesinde, ortak bir 3B-Sistem modellemesinde çarpışma kontrolleri hatasız gerçekleştirilebilinir. Çizim tahtasından CAD’e geçişteki adım gibi BIM tüm sektörde teknik değişiklikler başlatabilir.


Yapı sektöründeki değişiklikler

İnsan kendi çalışma yöntemi açısından değişiklikler ile karşı karşıya kalırsa, öncelikle kendi metotlarında devam etmek için çabalar. Değişiklikler insanın kendi çalışma kaynaklarını, yeni çalışma yöntemine aktarmasını ve yeni çalışma yöntemlerinin kazanılmasını  kabul etmesini ve bu süreçte devam eden projelerden kaynaklarını çekmesini gerektirir. Bu çabaların ödülüde buna uygun olarak kazançlı olmalıdır. Aksi takdirde yeni risikolar ve gereken zaman insanı ürkütmektedir. BIM-Uyumlu çalışmanın başlıca başarı faktörlerinden biri tüm proje katılımcılarının ortak çalışmaya aynı seviyede hazır olmalarıdır. Bu şekilde mimardan, inşaat mühendisine ve teknik bina donanımcısına kadar herkes birlikte artan planlama kalitesinden yararlanabilir.

„İnsanın ancak herşeyin tek başına en iyisini yapamayacağını anladığında kendini geliştirmesi mümkündür. İşveren için ancak böylelikle optimum bir süreç ve optimum bir sonuç ortaya çıkar. […] Bu şekilde, ekip çalışması sayesinde ortaya çıkan sonuç bireysel performansların toplamından fazladır“ (Patrick van den Bogaard, Uzman Proje yöneticisi, aken architecten).

Bundan sonra disiplinler üstü planlama pratiğinden gelen örnekler kullanılarak, BIM-Uyumlu çalışma süreci içinde daha detaylı planlama süreçlerindeki zorluklar gibi, fırsatlarda  analiz edilerek daha yakından incelenecektir. Sonuçta planlamacı yeni metotların kullanımı yoluyla kazanılan artı değer hakkında karar verir. Yurt dışındaki bir çok başarılı proje BIM-Uyumlu çalışma yönteminin uygun bir araç olduğunu göstermektedir. Almanya içinde de plan-proje büroları disiplinler üstü planlamadan daha doğrusu BIM’den yararlanmaktadırlar.

 

BIM’den nasıl yararlanılır?

BIM genellikle 3B-Bina modeli olarak anlaşılmaktadır. Fakat BIM daha çok ortak bir çalışma yöntemidir ve bunun yanında aynı zamanda, tüm proje katılımcıları için bütüncül bir bilgi kaynağıdır. Ortak bir 3B-Modeline ek olarak, BIM ana fikirleri arasında şemalar, 2B-Çizimler, tabelasal hesaplamalar, ihale veri tabanları, belgelerdeki teknik veriler, inşaat belgeleri, işaret ve etiketlemeler, onay ve kontrol protokolleri, şantiye ve yapı fotoğrafları gibi bakım-servis bilgileri ve işletme talimatları da yer alır. Sonuç olarak, teknik bina donanımına odaklanıldığında, „bina içi değerler“ söz konusudur. Yaklaşık 20 yıldan uzun bir zamandır bilgisayarın Teknik Bina Donanımı alanında kullanılmaya başlanıldığından bu yana, günümüzde BIM adı altındaki daha güçlü bilgisayar yazılım ve donanımlarının uygulanması fikri tartışılmaktadır. liNear geleceğe yönelik olarak,Teknik Bina Donanımı branşı için, CAD-Platformundan bağımsız, boru ağları hesaplama çekirdeği yazılım çözümlerinin farklı CAD-Platformlarında da, fakat harici bir arayüzü olmadan kullanılabilinir olarak geliştirilmesine, önceden karar verdi (Resim 1). Artık kendini kanıtlamış AutoCAD, modern Revit yada liNear’ın entegre CAD-Çözümü liNear CADinside (Autodesk-Teknoloji bazlı) çözümlerinden hangisini tercih edeceği kullanıcının insiyatifine bırakılmıştır. Böylece görev dağılımına, proje gereksinimlerine yada iş yeri donanımlarına göre, uygun CAD-Araçları serbestçe seçilebilinir. Bunun en avantajlı tarafı, AutoCAD yada CADInside çözümlerinin çok yönlülüğünü kullanabilmek için bu çözümlerin bir kombinasyonu ve geleceğe yönelik Autodesk Revit ile birlikte rekabet avantajının zevkini tatmaktır. Hesaplama yazılımı kullanım metodu herzaman aynı kalmaktadır (Resim 2). Böylelikle en baştan itibaren –3B-Modelleme olmadanda– BIM-Uyumlu çalışılabilinir. liNear Analyse ile ilk taslak aşamasında, örn. şema yada 2B-Planda kayıt edip, hesaplatın hemde bunun için önce zahmetli bir 3B-Model oluşturmadan, böylece projenin başlangıç aşamalarında da hidrolik bir dengelemeden vazgeçmek zorunda kalmadan ve proje aşamalarının her anında optimum ve teknik olarak doğru sonuçlar ile birlikte. Analyse Heating, Cooling, Ventilation, Potable Water, Waste Water ve Gaz modüllerini isterseniz tek tek, isterseniz birlikte uyumlu bir şekilde farklı CAD-Platformlarına entegre edebilir ve CAD-Verilerine ulaşabilirsiniz. CAD-Modeldeki yapılan değişiklikler buna uygun olarak, hesaplama sonuçlarını da etkiler. Buna ek olarak 3B-Tesis tasarımında da, Revit’in parametrik tasarım yöntemini mi yada AutoCAD altında kapsamlı fonksiyonları ile birlikte program ailemiz liNear Design 3B’mi kullanacağınıza kendiniz karar verebilirsiniz. Güçlü boru ağı hesaplamalarından hiç bir şekilde vazgeçilmemeli. liNear Analyse Modülleri ile tüm Teknik Bina Donanımı bölümlerinde, tüm planlama aşamaları/planlama çeşitlerinde (şema planı, kat planı, izometrik 1-Çizgi-planlama yada 3B Modelleme) ara yüzü olmadan yada dışarı aktarım yapmanıza gerek kalmadan doğrudan CAD-Çizim verilerinizi hesaplayabilirsiniz. liNear bir kaç yıldır liNear Routing & Content araçlarını -Revit için boru ve kanal sistemlerinin tasarımında- arayüzünün kullanıcı dostu özelliklerini artarak geliştirmektedir. liNear-Kullanıcıları bina tekniksel planlamaların yapılmasında yüksek bir konfora alışkındırlar. liNear, sektör ve AutoCAD ile olan onlarca yıllık tecrübesiyle yeni sistemler için çıtayı yükseltti ve Revit’de tasarım daha kolay olsun diye, liNear Desktop ve liNear Design 3D-Ürünlerinden bilinen bazı araçları  Revit için uyarladı. liNear Routing & Content Araçları  ücretsiz olarak Autodesk Exchange Store içinden alınabilinir.

 

BIM ve orijinal üretici yapı bileşenleriyle planlama

BIM-Uyumlu çalışma, planlama sürecinde gerekli olan mümkün olduğu kadar gerçekçi verileri ve bütüncül yapı bilgilerini bir veri tabanında toplamayı ve bunları yapının ömrü süresince bir çok farklı yoldan kullanmayı  gerekli kılar. „Ürün yokda BIM’de yok“ aforizması bir binanın bütünsel bir bilgi teknolojisi ile değerlendirilebilmesi için ürün verilerinin bina modellemesi ve hesaplama ile ilgili yeterli detay derinliğine sahip olması gerektiğini açıklar. Endüstri ile liNear’ın yakın işbirliği, liNear-Müşterilerinin kapsamlı CAD-Kütüphanelerine ve hesaplama veri tabanlarına sahip olabilmesini sağlar. Bu yolla planlama, özellikle malzeme ve metraj listelerinin hatasız alınabilmesini ve yararını büyük ölçüde artıran, doğrudan gerçekte kullanılan yapı bileşenleri ile yapılabilinir. liNear CAD Browser burada nötr yeda üretici bazında yapı bileşenlerini bulmak için merkezi bir araç görevini yapmaktadır (Resim 3). Kazandan, sıcak su deposuna yada sirkülasyon pompasından, fitinglere kadar Teknik Bina Donanımı sektöründeki tanınmış firmaların ürünlerini orada bulabilirsiniz. İlgili teknik ve ticari verilere ek olarak CAD-Çizimleri ve CAD-Modelleri de, farklı formatlarda 2B ve 3B olarak mevcuttur. AutoCAD ve Revit ile doğrudan bağlantı yoluyla yapı bileşenleri kolay bir şekilde, tek tuşla sistem modelinin içine yerleştirilebilinir hemde – yapı bileşeni tipine, yada boru hatlarına yada havalandırma kanallarına gerekli redüksiyon ve bağlantıları ile birlikte. Komple yapı bileşeni çeşitleri her iki CAD-Platformu için de kullanım için mevcuttur. Yapı bileşenleri Revit’in içine de aynı kolaylıkla CAD Browser’dan alınarak doğrudan eklenebilinir. Oluşturulan Revit – Families, yapı bileşeni bağlantıları dahil olmak üzere, otomatik olarak oluşturulan – boru hatlarına yada hava kanallarına doğrudan monte edilebilinir. CAD Kütüphanesi yapı bileşenleri böylelikle her iki platformda da liNear boru ağı hesaplamaları için kullanılabilinir. Eklenen yapı bileşenlerinin her biri liNear Kanal- ve boru ağı hesaplamaları tarafından otomatik olarak tanınır  ve özel olarak dikkate alınır. VDI 3805-Yönetmeliğinin desteğiyle bir CAD-Kataloğu bazında, sektörün diğer üreticileriyle  genişletilebilinir. Endüstri ortaklarımızın tüm veri tabanları liNear tarafından oluşturulur ve çok sıkı bir işbirliği ile ilgili üretici tarafından kontrol edilerek onaylanır. Mevcut veri tabanları düzenli olarak güncellenir ve genişletilir. Günlük çalışmalarınızda da aktüel kütüphaneleri kullanabilmeniz için live-announcement(otomatik güncelleme duyurusu), liNear yazılım çözümlerine entegre edilmiştir. Program çalıştırıldığında otomatik olarak, yükleme için yeni güncelleme olup olmadığı kontrol edilir.

 

Mevcut olan projelerde BIM

BIM’in arkasındaki ana fikir, tüm katılımcılar için, planlama aşamalarının hepsinde güncel ve eksiksiz yapı verilerinin ulaşılabilir olduğu, bölümler üstü bir bina modellemesi içinde, işbirlikçi bir planlamadır. BIM-Konseptindeki dijital bina modellemesi, tüm tamamlayıcı bilgiler ile gerçek binanın bir kopyasıdır ve  yenileme-onarma yada değişiklik durumlarında birlikte güncellenir. BIM böylelikle sadece yeni binaların planlanmasında kullanılmaz, aynı zamanda „Binanın yaşam döngüsü yönetiminide“ hedefler. Sonuçta eğer kullanılan yapı malzemelerinin kalite ve miktarlarının yönetimi iyi yapıldığında, yapının restoresi, geri dönüşümde dahil daha iyi bir şekilde organize edilebilinir. Mevcut sistemlerin yenileme yada genişletilmesi, projeye ve yapılması gereken iş planlamasına bağlı olarak özel zorlukları ve ödevleride beraberinde getirir. BIM bağlamında değişiklikler mevcut bina modeli üzerinde yapılır. Fakat bir bina modeli olmayan mevcut binalarda da BIM planlamasının getirdiği avantajlardan vazgeçilmesi gerekli değildir. Bu şekilde, örneğin, Planlama Bürosu Ottensmeier Mühendislik BIM-Uyumlu çalışma metodunu, liNear yazılımlarının  kullanımıyla pratikte mevcut yapı bölümlerinde de kullanmıştır. Bir endüstriyel tesisin ısıtma merkezi makinalarının reorganizasyonunda, özellikle en büyük sorun, yeni sistemin enerji santralinin mevcut envanterinin içine yerleştirilmesiydi (Resim 4). Bunun için mekansal koşulların dijital olarak ölçümü yapılmalıydı. Kullanılabilinir alan belgelendirildi ve BIM-Uyumlu plan için bir temel oluşturuldu. İki büyük kazanın eski yerine, egsoz-ısı geri kazanımlı üç özel kazan ve temel yük tedariki için bir ısı üretim santralinin yanısıra hidrolik seperatör ve ara depo yerleştirilmeliydi.

„Burada gerçek üretici bileşenleri ile çalışabilmek için 1:1 ölçeklendirme bizim için çok önemliydi. Bu dikkatli ve kesin bir planlama ile, tüm çalışma alanlarının optimum kullanımı ve kullanılması mecburi komponentler dikkate alınarak gerekli boru hatları yerleştirilmesinin montaja hazır bir şekilde tasarlanabilmesi bizim için mümkün olabildi“ (Claus-Hermann Ottensmeier, Yönetici, Ottensmeier Mühendislik).

Yeni ısıtma santralinin planlaması 3B olarak orijinal ölçülerle yapıldı. Bu sayede boru hatları ve deponun izolasyonu, gerçek yerleştirme alanı ihtiyacının 3B modelde kontrolü için dikkate alındı. Böylece gerçek mekansal şartlar kullanılarak, ısıtma santralinin gerçeğe uygun bir 3B-Modeli çıkarıldı. Bu modelden doğrudan borulama için tüm kesim listeleri de oluşturulabildi.

Bir hastahane binasının modernizasyonunda, havalandırma sistemleri değiştirilirken, bir merkezi ısı geri kazanımı ile takviye edilmiştir (Resim 5). Yapı bileşenlerinin değiştirilmesi çalışmasının, hastahane işletmesi devam ederken yapılması gerekiyordu ve bunun için öncelikle orijinal yapı bileşenlerinin milimetrik CAD-Modellemesi yardımıyla, aletlerin yerleştirilmesi için gerekli yer ihtiyacının tespit edilmesi gerekiyordu. Envanter verilerine dayanarak havalandırma santralinin planlamasının düzenlenmesi  Ottensmeier Mühendislik tarafından yapıldı. 3B-Modelleme yoluyla tek tek yapı bileşenlerinin değişimi, teknik planlama ve lojistik olarak dijital bina modeli üzerinde gerçekleştirildi. Havalandırma sistemlerine tamamlayıcı olarak, santralde mevcut değiştirilmeyi bekleyen tüm havalandırma sistemleri için enerji tasarruflu SEW-Sistemine uygun olarak, karmaşık bir ısı geri kazanımı tasarlanıp, uygulandı. HVAC ve ısı geri kazanım sisteminin bileşenleri, akış yolları boyunca tek tek kontrol edildi. Sadece böylelikle proje kurulumunun sorunsuz çalışması garanti altına alınabilirdi. Planlamadaki BIM-Uyumlu çalışma yöntemi nedeniyle, ayrıca gelecekteki bilgisayar destekli tesis yönetimi (Computer aided Facility Management) için temel oluşturuldu.

 

Senfoni orkestrasının şefi olarak BIM-Manager

Bölümler üstü planlama yoluyla taslakdan, tasarıma, işletmeye kadar etaplar arasında sinerji yaratılabilinir (Resim 6).

„BIM-Sürecinde sadece profesyoneller ve bizzat ilgili plan proje bürolarının teknik deneyime sahip uzman proje yöneticileri çalışmaktadır. Bir planlama yöneticisinin görevi, aynen  bir senfoni orkestrasında olduğu gibi üst düzey sanatçıların uyum içinde çalmalarını sağlamaktır“ (Patrick van den Bogaard, kıdemli proje yöneticisi van aken mimarlık).

Aşağıdaki örnek BIM-Uyumlu çalışma yönteminin kullanımı ile koordineli planlamada bir çok aktörün ve uygulanabilir bir veri değişiminin nasıl gerçekleştirildiğini göstermektedir.

 

„Mall of Scandinavia“ Örneği

Stockholm’un merkezine bir kaç kilometre uzaktaki Solna semtinde 2015’in sonunda Avrupanın en modern alışveriş merkezlerinden biri yapıldı, „Mall of Scandinavia“. 101.048 metrekarelik kiralık alanı ile Mall of Scandinavia İsveç'in en büyük alışveriş merkezidir. Bu alan üç kata yayılmış olup yaklaşık 230 dükkan ve çeşitli lokantaları barındırmaktadır. Buna ek olarak alışveriş merkezi 15 salona, ikibinin üzerinde koltuğa sahip Multiplex-Sinema Salonu olan,  İsveç’in ilk IMAX-Sinemasına ev sahipliği yapmaktadır.

Yüklenici firma İsveçli inşaat ve mühendislik şirketi PEAB firmasıydı. Yaratıcılık ve kalite burada ilk planda olmalıydı ve doğal olarak bunlar katılımcı firmalardan da talep edildi. İlk ihaleye çıkıldığında tüm katılımcı firmalara BIM kulllanım şartı getirildi. BIM‘in katılımcıların koordinasyonunu ve işbirliğini artırması ve devamlı 3B-Modellemeye dayalı görselleştirmeyle, çelişkiler ve hatalar önceden tespit edildi. Böylece problemler şantiyede ortaya çıkmadan önce gerekli değişiklikler yapılabildi ve katılımcılar arasında konuyla ilgili iletişim sağlanabildi. BIM böylece paradan ve zamandan tasarruf edilmesine katkı sağladı.

Teknik bina donanımı da zamanımıza uygun olmalıydı. Bu havalandırma sisteminde, örneğin kullanılan havalandırma kanalı profillerinde uygulanan sızdırmazlık sınıflandırması C’ye ulaşmak için, Gebhardt-Stahl firması enjekte Butil-Dolgu maddesi ile buralarda devamlı sızdırmazlığı sağlamak, VDI6022-Uygunluğu, çözücü madde olmaması ve dayanıklılık konusunda en modern tekniklerle yardım etti.

Montaj ve tasarım paralel olarak yapılabilirdi, örneğin alt katın montajı devam ederken üst katlardaki tasarım da devam etti. Devamlı olarak yaklaşık yedi yada sekiz katılımcı firma aynı anda çalışma halindeydi ve koordine edilmeleri gerekiyordu. Bu nedenle dosya formatlarının ortaklaşa kararlaştırılması bir zorunluluktu. Farklı modelleri birleştirmede, DWG için veri değişiminde, burada IFC-Formatı kullanılmasına karar verildi. Yaklaşık olarak 200 adet 3B-Model birleştirildi.

 

Akıllı yapı bileşenleri ile IFC-Export

Başarılı BIM-Uyumlu bir planlama için önemli olan, tüm katılımcıların arasındaki veri değişimidir. Mimardan, planlamacıya oradan işletmeciye kadar katılımcılar bir çok değişik yazılım çözümleri kullanmaktadır ve BIM-Süreci sadece bina geometrisinden ibaret değildir, aynı zamanda özellikle teknik verilerin, katılımcılar arasında değişimi gerekliliğidir. Burada standart bir veri değişimi metodu olarak buildingSMART insiyatifi tarafından geliştirilen IFC-Formatı ortaya çıkmaktadır (Industry Foundation Classes). Ancak ortak bir veri modeli yoluyla yenilik potansiyeli ortaya çıkarılabilinir. Farklı bölümler ve disiplinler arasındaki daha yakın bir işbirliği ayrı-ayrı işlemlerin değil yeni çözümsel yaklaşımların gelmesini mümkün kılar. Profesyonel yazılım çözümlerine ait çok çeşitli verilerin  sınıflandırılmış üst düzeyde birleştirilmesi, BIM-Konseptinin işlevini tanımlar. Yapı sektörü için yazılım üreticileri artık bir zihniyet değişikliği içerisindedirler. IFC- gibi objeler ve ilişkiler bağlamı düzeyinde veri değişimini destekleyen arayüzleri gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. IFC-Export ile sadece bir 3B-Model dışarı aktarılmayacak, bunun yanında modele ait, üretici, malzeme, boyutlar ve diğer yapı bileşeni özellikleri gibi meta-verilerde  aktarılacaktır (Resim 7). Böylelikle liNear ürünlerinin bilinen yüksek düzeydeki detaylandırması openBIM-Sürecinin kullanımına aktarılacaktır. liNear CAD-Solutions 16. Sürümü IFC-Export ile genişletildi. Tüm liNear-Kullanıcıları şimdi IFC yoluyla aktif olarak BIM sürecine dahil olabilirler. IFC-Export yardımıyla liNear modüllerinden, 3D-Ventilation ve 3D Pipe&Power, Mimari (AEC-Objeleri) dahil tüm yapı bileşenleri dişarı aktarılabilecektir. IFC-Export, liNear Desktop AddOn Tools(araçlarının) bir parçasıdır.

 

Sonuç

BIM bir yazılım yada program değildir fakat çalışma yöntemi olarak gücünü   ortak bir proje planlamasından almaktadır. Bu tüm katılımcıların bir bakış açısı değişikliğinin yanı sıra, disiplinler arası planlama sürecine katılıma hazır olmayı gerektirir. Pratikten gittikçe artarak gelen örnekler artan proje kalitesi, ve gelişen proje verimliliğini göstermektedir, buna rağmen BIM hakkındaki bazı çekinceler devam etmektedir. Örneğin baştan itibaren 3B planlamayla artan iş yükü karşı argüman olarak başı çekmektedir. Fakat planlama türünde (şema planlama, kat planı, izometrik-tek çizgi planlama yada 3B-Model tasarımı) serbest seçimine olanak sağlayan liNear yazılım çözümleri BIM-Uyumlu çalışmayı ve IFC-Desteğiyle openBIM-İş akışını mümkün kılmaktadır. Uzun yıllardır Autodesk partneri olan liNear dünyaca yaygın CAD-Sistemleri AutoCAD ve Revit‘i arayüzü yada kullanışsız Import/Export işlevlerine gerek olmadan desteklemektedir, böylelikle liNear Analyse Modulleri ile tüm TBD (teknik bina donanımı) bölümlerinde ve tüm planlama/plan-türlerinde aynı kullanım şekliyle doğrudan hesaplama yapılabilinir. Planlama yaparken kullanıcı, tanınmış firmaların 15.000’in üzerinde ürünü ve nötr yapı bileşenlerini kullanabilir. liNear yazılımları teknik bina donanımı planlamacıları için profesyonel bir araçtır, IFC planlama ve inşaat için ortak bir dildir. BIM beraberce daha az zahmetle daha fazla sonuca ulaşabilmek için var olan bir fikirdir.

 

liNear-Analyse-Berechnung-in_jeder-Planungsphase-auf-3-CAD-Plattformen__tr_-01.png
liNear Analyse Modülleri ile tüm Teknik Bina Donanımı hesaplamalarını, tüm planlama aşamaları/planlama çeşitlerinde (şema planı, kat planı, izometrik 1-Çizgi-planlama yada 3B Modelleme) ara yüzü olmadan yada dışarı aktarım yapmanıza gerek kalmadan, doğrudan her üç CAD-Platformunda da; Autodesk AutoCAD ve Revit, ayrıca entegre CAD-Çekirdekli liNear Cadinside içinde de aynı kullanım yöntemiyle yapabilirsiniz.
liNear-Analyse-Heating-Revit-Screenshot.png
Uzun yıllardır Autodesk partneri olan liNear, yazılımlarıyla dünyaca yaygın CAD-Sistemleri AutoCAD ve Revit‘i arayüzü yada kullanışsız Import/Export işlevlerine gerek olmadan desteklemektedir.
liNear-Softwareloesung-mit-Herstellerbibliotheken-fuer-BIM.png
liNear’ın 16. Sürümü ile linear CAD Browser, AutoDesk Revit bağlantısı ile genişletildi, böylece tüm üretici yapı bileşenlerinin BIM-Workflow(iş akışı) içinde, Revit ile birlikte kullanımına olanak sağlandı. linear WEB sayfasının live-announcement(canlı duyuru) fonksiyonu ile tüm CAD-Kütüphanelerinin ve hesaplama veri tabanlarının devamlı güncel kalması sağlandı.
Referenzprojekt-Heizzentrale-Industriebetrieb.jpg
Endüstriyel bir işletmenin ısıtma merkezinin reorganizasyonu, mevcut kapasite 10 MW, yenisi 3x2 MW, ek atıkhava ısı eşanjörü, ısı üretim merkezine bağlantı, yeni baca sistemi, vb ile Ottensmeier Mimarlık tarafından planlandı.
Referenzprojekt-RLT-Anlage-Krankenhaus.jpg
Envanter verilerine dayanarak havalandırma santralinin planlaması, hastahane işletmesi devam ederken Ottensmeier Mühendislik tarafından yapıldı. 3B-Modelleme yoluyla, tek tek yapı bileşenlerinin değişimi, teknik planlama ve lojistik olarak dijital bina modeli üzerinde gerçekleştirildi.
komplexe-Gebaeudeplanung-Cockpit.jpg
Patrick van den Bogaard, Kıdemli Proje Menejeri van aken Mimarlık: „Yapı ve inşaat süreci giderek fonksiyonel, tekniksel, organizasyonel ve hukuksal bakımdan, farklı planlama uzmanlarının da katıldığı daha karmaşık bir süreç haline gelmektedir. Bir binanın planlaması artık sadece mimarların yapacağı bir iş değildir. Bina tipine bağlı olarak pek çok uzman tasarıma katkıda bulunmaktadır. Bu BIM içinde açıkca görülmektedir: İyi bir BIM-Projesi, uzmanların yaptığı profesyonel bir iş bölümünden geçer. Burada konuyla ilgili uzmanlık bilgilerinin ortak bir çalışma sürecine entegrasyonu, herşeyden önce gelmektedir.
IFC-Export-_SRGB_.jpg
openBIM-Sürecinde veri değişimi için IFC-Export, liNear Desktop AddOn Tools(araçlarının) bir parçasıdır. IFC-Export ile sadece 3B-Model dışarı aktarılmayacak, bunun yanında modele ait, üretici, malzeme, boyutlar ve diğer yapı bileşeni özellikleri gibi meta-verilerde aktarılacaktır.