Skip navigation

[Translate to Türkçe:] Building Cooling Dynamic

ASHRAE göre yeni liNear-Isı Kazancı Hesabı

ASHRAE-Isı Kazancı Hesabı: On yılların üzerinde, fiziksel mahal ve yapı simülasyonunda dünya çapında kullanılan denenmiş, kabul edilmiş ve geçerli çalışma yöntemi. liNear yazılım geliştirme ekibi, ASHRAE prensiplerine göre yeni dinamik ısı kazancı hesaplamasıyla, müşterilerinin („ısı dengesi metoduna ” göre, Fourier ısı iletim dengelemesinin doğru fiziksel çözümü ile birlikte) termik simülasyon ve tasarım konusundaki artan taleplerini karşılamaktadır.

VDI 2078 (1996 Temmuz) basitleştirilmiş yöntemine göre, hesaplama karmaşıklığı önemli ölçüde daha yüksektir. Sadece girilen yükleri bir araya getirmek ve matematiksel olarak toplamak yerine, burada  duvarların ısı iletim denklemi, geometrik ve fiziksel özellikleriyle „State-Space-Method (durum-uzay yöntemi)“  kullanılarak doğrudan çözülür. Bu yöntemle daha bir çok, (örneğin verilen yüklerde ya da zamansal olarak belirlenmiş iç ve dış yükler ve sınır koşullarında, oda sıcaklığının simülasyonu (serbest salınımlı sıcaklık) gibi) olanaklar elde edilir. Bu da sadece tek bir çözüm ile ilişkili olabilecek, fiziksel olarak daha doğru, bilimsel olarak daha çok anlaşılabilinir sonuçlar demektir: „Fourier Isı iletim Denklemi Çözümü“. Bu her termal simülasyon modeli için geçerlidir.
Böylece bu yeni 2K-Uzay modeli yöntemi,  VDI 2078 (Yeşil Baskı)/6007 VDI yöntemine göre daha hassasdır. Bunun nedeni ise, yeni VDI-işlem faktörleri ve hesaplama yaklaşımlarında,  kökenlerinin detaylı açıklanmaması  yada yönlendirilmesidir, örn. ışınım  değişiminin sadece dış ve iç yüzeyler arasında uygulanması. Yüzey kısımlarının biri eksikse (örn. iç odalar), ışınım değişimi engellenir. Yeni VDI 2078 yönteminde, bununla bağlantılı olarak, bu kuralla birlikte sunulan doğrulama yöntemi sadece, bu 2K-uzay modeli-yönteminin kolaylaştırılmasını denetler ve  kolaylaştırma anlamında hedefe ulaştırıcı değildir. Bu yöntem, geçerliliği üzerindeki belirsizlik ve 2012 yılı için söz verilen ama yine de yayınlanmayan „kuralların beyaz baskısı“ aslında liNear’ın artık dünya çapında kullanılabilen bir simülasyon ve tasarım yöntemini piyasaya sunmasına önemli ölçüde neden olmuştur. Biz tabiki VDI 2078’deki gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz.

ASHRAE Nedir?
"American Society of Heating, Refrigerating & Air-Conditioning Engineers (Amerikan Isıtma, Soğutma & Klima Mühendisleri Derneği,)" kısa tanımlaması ASHRAE, dünya çapında faaliyet gösteren bir Amerikan mühendislik derneği. Tüm sektör için, yapı tekniği ve sistemleri alanlarında sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, hava kalitesi konularının, ısıtma, soğutma ve HVAC bölümlerinde gelişimini kendine görev edinmiştir.
Bu dernek  düzenli olarak, tüm temel konularını kapsayan ve senelik olarak güncellenen ve derneğin topladığı bilgileri temel kılavuz formunda şeklinde toplayan özel dergi ve yayınlar çıkarmaktadır. (Daha fazla bilgi için bkz. ashrae.org )

Mahaller ve veriler
Odadaki termik hareket, önemli derecede odanın dış yüzeylerine bağlıdır. Dış yüzeyler liNear Building’in içinde fiziksel malzeme özellikleri ile (ısıl iletkenlik, ısıl kapasite, yoğunluk, geometri, termo-optik özellikler) her zamanki gibi tespit edilebilir. Duvarın her iki tarafında, zamansal olarak değişken yükler duvarı etkiler. Bunlar hava sıcaklıkları ve güneş ışınımı, iç ısı yayınımı değişimi ve de etki faktörleri olarak konvektif süreçlerdir. Çözüm sürecinde, istenen değişken oda sıcaklıklarını elde etmek için, fiziksel kesin ısı miktarları ve duvar yüzeyi sıcaklıkları tespit edilir.

Hava verileri
Yerin tanımlanması ve böylece güneş ışınımı ve dış sıcaklıklar için "U.S. Department of Energy (USA Enerji Departmanı)", tam olarak  „Department of Energy Weather Data (Enerji Hava Verileri)“- "Office of Energy Efficiency and renewable Energy (Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Dairesi)", kısaca EERE tarafından hazırlanan verileri kullanmak için başvurulabilinir. Bu enstitü dünya çapında 2100'den fazla düzenli olarak güncellenen yerin meteorolojik verilerinin veritabanı sunmaktadır. Diğer yerler sürekli güncellenmektedir, buda modülün anında uluslararası kullanımına olanak sağlamaktadır. Tanımlı konum bilgileri sayesinde  dış yüzeyleri etkileyen ve pencereden giren, doğrudan ve dolaylı güneş ışınımı kesin olarak hesaplanabilir.

Güneş ve Gölge
Frankfurt Fuarında  güneş ışınımının, bir mahale ısı getirimine önemli katkısından dolayı dış pencere gölgelendirmesi için geliştirilen bir gölgeleme editörü tanıtılmıştır. Bununla dış gölgeleme yapılandırmaları anlaşılır bir şekilde bir kere oluşturulup ve çeşitli oda pencerelerine atanabilir. Bu gölgeleme yapılandırmaları bir güneş ısınımı simülasyonu ile üç boyutlu olarak gösterilebilinir ve her değişiklik anında görselleştirilebilinir.

Kullanıcı Arayüzü
Bu yoğunluktaki verileri şeffaf olarak göstermek için yeni bir kullanıcı arayüzü geliştirilmiştir. Bu arayüzü gerekli tüm diyalog ve verilere -kullanıcının bakış hakimiyetini kaybetme riskine düşmeden-  sezgisel erişim olanağı sağlar. Bu sayede uzun bir adaptasyon süresine gerek kalmaz ve yüksek verimlilik anında sağlanır. Ayrıca yeni kullanıcı arayüzü çok katmanlı bilgileri saklar ve böylelikle kullanıcıya son durumu görebilme imkanı sağlar. Görünümün farklı seviyelerinde özet bilgilere, tuşlar ve araç yardımları ile ulaşabilirsiniz.

Sonuç
ASHRAE göre yeni ısı kazancı hesaplaması, ilk olarak Frankfurt ISH 2015’de tanıtıldı. Piyasaya çıkışı ise, bu yılın ortasına doğru liNear ürünlerinin yeni 16. Sürümü ile birlikte planlanıyor. Biz VDI 2078 gelişimini de izlemeye devam edeceğiz ve aynı zamanda bu yöntemin eklenmesiyle doğru bir adımı atmış olduğumuzdan eminiz. Biz bu yöntemle, müşterilerimiz için değişik güçlü ve yenilikçi bir araç sunuyoruz.

ZonePage.png
Yeni kullanıcı arayüzü çok katmanlı bilgi sistemiyle kullanıcının devamlı güncel kalmasını sağlar.
Verschattungseditor mit Beispiel Lamellen Jalousie
Gölgeleme editörü ile basit çıkıntılardan, karmaşık dış panjurlara kadar farklı gölgelendirmeler örneklendirilebilinir ve etkinlikleri hızlandırılmış görüntüleme yöntemi ile kontrol edilebilinir.
Verschattung Beispiel Überhang
Örnek çıkıntı gölgelendirmesi